Tüketici Güveni Mart’ta Hafif Düşüş Gösterdi

Tüketici Güven Endeksi, Mart 2018

Açıklanma tarihi: 20.03.2018

TÜİK ve TCMB iş birliği ile yürütülen Aylık Tüketici Eğilim Anketi kapsamında Tüketici Güven Endeksi (TGE) hesaplanmaktadır. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum olduğunu göstermektedir. TGE’nin hesaplanmasında kullanılan alt endeksler, hanenin maddi durum beklentisi (gelecek 12 aylık dönemde), 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi ve gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali alt endeksleridir.

Geçtiğimiz yıl boyunca ekonomik büyümeyle tezat oluşturacak şekilde düşüş göstererek Aralık’ta 65,1 seviyesine kadar gerileyen TGE, 2018’in hem Ocak hem Şubat ayında 72,3 seviyesinde gerçekleşmiş ve belirgin şekilde toparlanmıştır. Mart’ta ise yüzde 1,3 oranında düşüş gösteren endeks 71,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece 2018’in ilk çeyreğinde güven endeksi 72,0 ile son 3,5 yılın en yüksek çeyreksel ortalamasını kaydetmiştir.

Mart’ta tüketici güveninin gösterdiği aylık düşüşte gelecek 12 aya ilişkin genel ekonomik durum ve işsiz sayısı beklentilerindeki bozulma önemli rol oynamıştır. Anket katılımcılarının gelecek 1 yılda hanehalkı maddi durumuna ilişkin beklentileri de olumsuz yönde gelişerek TGE’nin düşmesine katkı yapmıştır. Buna karşılık tasarruf etme ihtimalini ölçen endeksteki artış TGE’yi pozitif yönde etkilemiştir.

Mart’ta hanenin maddi durumuna ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra konut satın alma veya inşa ettirme ile otomobil satın alma ihtimaline ilişkin beklentiler önceki aya göre iyileşme kaydederken tüketici enflasyonunun gelişimine ilişkin düşünceler değişim göstermemiştir. Buna karşılık, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali, konut tamiratına para harcama ihtimali, yarı-dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma düşüncesi gibi alt endekslerde düşüş gözlenmiştir.