Tüketici Güveni Şubat’ta Yatay Seyretti

Tüketici Güven Endeksi, Şubat 2018

Açıklanma tarihi: 20.02.2018

TÜİK ve TCMB iş birliği ile yürütülen Aylık Tüketici Eğilim Anketi kapsamında Tüketici Güven Endeksi (TGE) hesaplanmaktadır. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum olduğunu göstermektedir. TGE’nin hesaplanmasında kullanılan alt endeksler, hanenin maddi durum beklentisi (gelecek 12 aylık dönemde), 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi ve gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali alt endeksleridir.

Geçtiğimiz yıl boyunca ekonomik büyümeyle tezat oluşturacak şekilde düşüş göstererek Aralık’ta 65,1 seviyesine kadar gerileyen TGE, 2018 Ocak’ta keskin bir toparlanmayla 72,3 seviyesine yükseldikten sonra Şubat’ta yüzde 0,1’lik çok hafif bir düşüşe rağmen yine 72,3 olarak hesaplanmıştır.

Şubat’ta tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali ve işsiz sayısı beklentilerinde bozulma yaşanırken bu olumsuzluk, hanenin maddi durumuna ve genel ekonomik durum beklentilerindeki iyileşmelerle dengelenmiştir.

Şubat’ta hanenin maddi durumu ve mevcut dönemin tüketim harcaması için uygunluğuna ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra tüketici enflasyonu beklentileri Ocak ayı anketine göre iyileşme kaydetmiştir. Buna karşılık, hanenin içinde bulunduğu mali durum, konut ve otomobil satın alma beklentisi, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma beklentileri gibi göstergeler olumsuz gelişme göstermiştir.