Yıllık Üretici Enflasyonu 3,5 Yılın En Düşüğünde

Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi, Eylül 2016

Açıklanma tarihi: 06.10.2016

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Eylül 2016 ayında yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,29 oranında artış göstermiştir. Eylül 2015’te aylık bazda yüzde 1,53 artış gösteren endeksin 2016 Eylül’de çok daha sınırlı artmasından kaynaklı olarak yıllık yurtiçi üretici enflasyonu Ağustos’ta 2016’da yüzde 3,03 iken Eylül 2016’da yüzde 1,78’e gerilemiş ve Nisan 2013’ten beri en düşük seviyede ölçülmüştür. 12 aylık ortalamalar bazında ölçülen enflasyon yüzde 4,51’den yüzde 4,07’ye gerileyerek 2013 Ekim’inden beri en düşük seviyeye düşmüştür.

Eylül ayında Yİ-ÜFE gelişmeleri mal grupları bazında incelendiğinde, ara malı hariç tüm mal gruplarında fiyat artışı görülmektedir. Yıllık enflasyondaki düşüşte ise enerji fiyatlarındaki yüzde 7,35’lik gerileme önemli ölçüde etkilidir. Dayanıklı tüketim mallarında Eylül ayı yıllık enflasyonu 9,32 ile oldukça yüksek olmakla beraber Ağustos’a (yüzde 12,32) kıyasla düşüş söz konusudur.

Sektörel ayrımlara bakıldığında ise imalat sanayiinde Yİ-ÜFE artışının Eylül 2016’da yüzde 0,31 olmasına rağmen yıllık imalat sanayi üretici fiyatları enflasyonun yüzde 4,29’dan yüzde 3,02’ye gerilediği gözlenmektedir. Eylül’de yüzde 5,15 artan “kok ve rafine petrol ürünleri” üretici fiyatları Yİ-ÜFE artışında en etkili unsur olmuş ve manşet enflasyon oranını 0,14 puan yükseltmiştir. Buna karşılık ana metallerde yüzde 0,98 olan fiyat düşüşü Yİ-ÜFE enflasyonunu 0,09 puan aşağı yönlü etkilemiştir. Yıllık enflasyona bakıldığında ise yüzde 1,78’e gerileyen yıllık Yİ-ÜFE değişiminde en önemli aşağı yönlü katkı -1,05 puanla elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörüne aittir. Buna karşılık imalat sektörünün yıllık enflasyona katkısı 2,61 olup bunun 0,69 puanı gıda ürünlerinden kaynaklanmaktadır.

Eylül verileri özellikle enerji fiyatlarında yaşanan gelişmelere, döviz kurundaki yatay seyre ve küresel talep koşullarının zayıf seyretmesine bağlı olarak üretici maliyetleri ve tüketici fiyatları üzerindeki baskının hafiflemeyi sürdürdüğünü göstermektedir.