Çevre İhtisas Kurulu2013 yılı itibariyle; temiz üretim başta olmak üzere çevre teknolojileri konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek, çevre mevzuatından kaynaklanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla ilgili tarafların aynı platformda buluşmasını sağlamak üzere “İstanbul Sanayi Odası Çevre İhtisas Kurulu” teşkil edilmiştir. Kurulda, sanayi temsilcileri ve TOBB’un yanı sıra;

 • İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü,
 • İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı,
 • İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA),
 • TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü,
 • Türk Standartları Enstitüsü,
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı,
 • İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ),
 • Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu,
 • Türkiye Belediyeler Birliği,
 • Marmara Belediyeler Birliği,
 • Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği (TAYÇED),
 • İSTAÇ A.Ş.,
 • İZAYDAŞ A.Ş,
 • Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü,
 • Fatih Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü,
 • İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü,
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü,
 • Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü,
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

temsilcileri yer almaktadır.