dış ticaretOdamız üyelerinin yurtdışı pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması ve potansiyel pazarlardaki fırsatları yakalayabilmeleri amacıyla dış ticaret konularında bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir.

Bu kapsamda firmalarımız, Ekonomi Bakanlığı destekleri konusunda bilgilendirilirken aynı zamanda Ekonomi Bakanlığı destekli projeleri yürütülerek firmalarımızın yurtdışı pazarlardaki ihracat potansiyeli artırılmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla 15 kadar dış ticaret eğitimleri, hedef pazarlarla ilgili ülke günleri düzenlenmekte ve bu pazarlara girişle ilgili ”Dış Ticarette İstihbarat Teknikleri” eğitimleriyle potansiyel müşteri bulma teknikleri aktarılmaktadır.

Odamız tarafından T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan 23 Eylül 2010 tarihli ve 2010/8 sayılı Resmi Gazete’de “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) kapsamında firmalarımızın sektörel olarak yurtdışına açılmaları amacıyla projeler yürütülmektedir. Proje kapsamında seçilen sektörde faaliyet gösteren firmalardan bir küme oluşturulmakta, bu firmaların hedeflenen pazarlara girmek için geliştirmeye ihtiyaç duydukları alanlar tespit edilmekte, bu alanlarla ilgili eğitimler alındıktan sonra da potansiyel müşterileriyle görüşmelerini sağlamak üzere yurtdışı heyet ziyaretleri düzenlenmektedir.

Firmalarımızın dış ticaret faaliyetlerini geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz 5-6 haftalık Dış Ticaret Okulu eğitim programlarıyla firmalarımız ihracat stratejilerini oluşturmakta, program sonunda aldıkları birebir danışmanlıkla ihracat yapar hale gelmektedirler.