Okul - Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli

Okul - Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli

Mesleki ve teknik eğitimin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorun alanlarının çözümü için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Okul - Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli” projesi geliştirilmiş; nitelikli işgücüne ihtiyacı olan sektör temsilcisi tüm işletme ve kurumlar, odalar, sivil toplum kuruluşları ve meslek liselerinin işbirliği ile yürütülmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda İstanbul Sanayi Odası 9 Ekim 2015 tarihinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile işbirliği protokolünü imzalamıştır.

Proje çerçevesinde İstanbul’daki mesleki ve teknik eğitim veren okullar, başta sanayi ve ticaret odalarının meslek komiteleri olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile entegre edilmektedir.