Kongrelerimizi üyelerimizin küresel rekabet koşullarını takip etmeleri ve küreselleşmenin getirdiği fırsatları yakalamaları amacıyla düzenliyoruz. Sanayi ve ekonomi ile ilgili güncel konular çerçevesinde yapılan Kongrelerimizde ilgili tüm tarafların katılımıyla vizyoner bir tartışma ortamı oluşturarak bu konuları kamuoyunun gündemine taşımayı hedefliyoruz.

2002 yılından itibaren düzenlenmeye başladığımız Kongrelerimize Francis Fukuyama ve Haiyan Wang gibi dünyada tanınan konuşmacıların yanı sıra ülkemizin önde gelen isimleri de konuk oldu.

Yeni nesil interaktif kongre formatında hayata geçirdiğimiz Kongrelerimiz yenilikçi ve işbirlikçi kurgusuyla ülke çapında ses getirmektedir.

2019 yılında ana temasını “Yerli ama Evrensel, Bugün ama Gelecek” gibi iddialı ve güçlü bir başlık olarak belirlediğimiz Kongremizde yerli üretim kavramı tartışılacak. Gerçekleştirilecek panel, etkinlik ve interaktif çalıştaylarla sanayi dünyamızın sonraki on yıllarına vizyoner bir bakış açısı kazandırılması hedefleniyor.

2 Mayıs 2019 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde yeni nesil kongre formatında gerçekleştireceğimiz etkinliğimizin sanayiciler, ekonomi dünyası, akademisyenler, öğrenciler ve basın mensupları tarafından büyük ilgi görmesini bekliyoruz. Dünyada Korumacılık Rüzgarı ve Küresel Rekabet Gücümüzün Geleceği başlığı altında konuk konuşmacıların dinleyicilere sesleneceği Kongremizde işleyeceğimiz pek çok tema ile yerli üretim kavramı tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Nitelik ve katma değerin önemini içeren ekonomik yaklaşımların yanında insan davranışları ile toplumdaki yerli ve yabancı ürün algısı gibi psikolojik bakış açılarının da sergileneceği etkinlikte sadece ürün değil, bilgi üretiminde de yerlilik konusunda yeni perspektifler ortaya konacak.

Türkiye’nin beşeri sermaye ve teknoloji üretme yetkinliklerinin irdeleneceği Sanayi Kongremizde yerli üretimin küresel ekonomideki yerini karşılaştırmak amacıyla yerlileşmede küresel etkileşimin önemi ve küresel gücü olan bir yerlileşme kavramları tartışılacak.

Kongremize sponsor olmak için sponsorluk dosyamızı inceleyebilirsiniz.