Sanayide Görünüm ve Beklentiler

Sanayide Görünüm ve Beklentiler

İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit işbirliğinde Türkiye ve İstanbul’daki imalat sanayi firmalarının önümüzdeki 12 ay için ekonomik faaliyetlerine yönelik beklentilerini ortaya koymak amacıyla yeni bir anket çalışması gerçekleştirilmektedir.

Üçer aylık dönemler itibarıyla yayınlanması öngörülen bu çalışma kapsamında Türkiye için 400’den fazla, İstanbul için 300’den fazla firmadan görüş alınmaktadır. Örneklem seçimi, PMI anketine katılanlar temel alınarak yapılmaktadır.

Çalışma kapsamında ekonomik faaliyet, istihdam, stoklar, yatırım harcamaları, ar-ge harcamaları, girdi fiyatları, nihai ürün fiyatları ve karlılık vb. göstergelere ilişkin beklentileri ölçen endeksler oluşturulmaktadır. Ayrıca Türk imalatçılarının yeni iş kanalları, ihracat hacmi, dijitalleşme yatırımları ve finansmana erişim beklentilerindeki değişimler de izlenmektedir. Son olarak, anket katılımcılarından gelecek 12 ayda işletme performansını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek faktörleri belirtmeleri istenmektedir (döviz kuru gelişmeleri ve müşterilerden tahsilat süresi gibi).

Tüm göstergeler için geleceğe yönelik iyimserlik veya kötümserlik derecesini belirtmek amacıyla net denge yöntemi kullanılmaktadır. Net denge değeri -100 ile +100 arasında değişmektedir. 0,0 üzerinde ölçülen değerler firmaların önümüzdeki 12 aya ilişkin beklentilerinin olumlu olduğunu, 0,0 altında ölçülenler de firmaların önümüzdeki 12 aya ilişkin beklentilerinin olumsuz olduğunu göstermektedir.

Aynı yöntemle dünyada 18 ülkede gerçekleştirilen bu çalışmalar, uluslararası örnekler ile karşılaştırılabilir niteliktedir.

Raporlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir:

Türkiye Sanayisinde Görünüm ve Beklentiler (Rapor) Attach Türkiye Sanayisinde Görünüm ve Beklentiler (Haber Bülteni) Attach İstanbul Sanayisinde Görünüm ve Beklentiler (Rapor) Attach İstanbul Sanayisinde Görünüm ve Beklentiler (Haber Bülteni) Attach