All Publications

Yatırım Teşvik Bülteni, 2019 İkinci Çeyrek

İstanbul Sanayi Odası olarak Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına destek olmak amacıyla üçer aylık periyodlarda yayımlanmak üzere “Yatırım Teşvik Bülteni” hazırlamaya başladık.

Publish Date : August 2019 DOWNLOAD

Electrical Lighting Equipment Production Industry

In parallel with the technological developments continuing with its whole speed in global scale, also the Lighting systems are in a radical transformation period. Various revolutionary developments such as substitution of traditional lamps with LED Lamps, usage of electronic sections instead of mechanical parts and sections, spread of smart Lighting systems from buildings to city Lighting activities have been experienced. Effective usage of the Lighting systems in energy efciency which has gained importance and taken part among the strategical targets recently in our country is of vital importance.

Publish Date : July 2019 DOWNLOAD

Elektrikli Aydınlatma Ekipmanları İmalat Sanayi

Geleneksel lambaların yerine LED lambaların geçmesi, mekanik aksam ve parçaların yerine elektronik parçaların kullanılması, akıllı aydınlatma sistemlerinin binalardan şehir aydınlatmalarına doğru yayılması gibi devrimsel nitelikte gelişmeler yaşanıyor. Ülkemizde özellikle son yıllarda giderek önem kazanan ve stratejik hedefler arasında yer alan enerji verimliliği konusunda da aydınlatma sistemlerinin etkin kullanımı, son derece kritik bir noktada yer alıyor.

Publish Date : March 2019 DOWNLOAD