All Publications

Çevreye Duyarlı İşletmecilik Ve Türk Sanayiinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları

Her geçen gün artan çevre kirliliği geleceğimizi tehdit etmektedir. Yazarın uzmanlık tezi olan yayın, ekonomik kalkınma ile çevre dengesini sağlayabilmesi amacıyla işletmelerin çevre konusundaki yaklaşımlarını, sürdürülebilir gelişme ve çevre yönetim sistemlerini ele almıştır.

Publish Date : November 2000

Sanayide Atık Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar

İstanbul Sanayi Odası'nın, enerjinin ve hammaddenin daha verimli kullanılması, atıkların azaltılması, geri kazanımı ve yeniden kullanılması bilincini arttırmak amacıyla düzenlemiş olduğu "Sanayide Atık Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar" adlı seminer tebliğleri bu yayınımızda toplanmıştır.

Publish Date : December 1998 DOWNLOAD

Arge Yapan Kobiler Açısından Türkiye'deki Arge Ortamı Üzerine Bazı Tespitler

Yayın, KOBİler açısından ülkemizdeki AR-GE durumunu ele almaktadır. AR-GE konusunda geniş bilgiler veren yayın, araştırmacılar ve AR-GE yatırımı yapmak isteyen işletmeler için rehber niteliği taşımaktadır.

Publish Date : November 1998 DOWNLOAD