Yetki Belgesi Zorunluluğu Hakkında Önemli Duyuru

Meslek Komitesi ve/veya Meclis Üyesi Olarak Yer Alacak Üyelerimiz

6 Nisan 2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar ORGAN ÜYELİĞİNE İLİŞKİN YETKİ BELGESİ İLE TEMSİLCİ İSMİ BİLDİRİMİ ZORUNLUDUR.

Meslek Komitesi ve Oda Meclisinde firmayı temsil edecek olan gerçek kişi temsilcinin isminin yer aldığı dilekçe ve ekinde Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden harca tabi olarak düzenlenen yetki belgesinin aslı ile birlikte kesin sonuçların (05.04.2018) ilanından sonra en geç 6 Nisan 2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Odamız evrak kaydından geçirilerek yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

Sunulması zorunlu belgeler:

  • Organ Üyeliğine İlişkin Yetki Belgesi
  • Şirket temsilcisini bildirir dilekçe aslı

Söz konusu bildirimin bu süre içinde usulüne uygun olarak yapılmaması halinde, firmanız adına 7 Nisan 2018 tarihinde yapılacak seçimlerde OY KULLANILMASI MÜMKÜN OLMAYACAKTIR.

Yetki Belgesi talep dilekçesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Yetki Belgesi Talep Dilekçesi Attach