Üyelerimizin yurtdışı pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması ve potansiyel pazarlardaki fırsatları yakalayabilmeleri amacıyla Odamız tarafından dış ticaret ve AB konularında bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir.

Üye firmalarımızı AB fon ve projeleri ve Ekonomi Bakanlığı destekleri konusunda bilgilendirirken aynı zamanda AB ve Ekonomi Bakanlığı projeleri yürüterek firmalarımızın yurtdışı pazarlardaki ihracat potansiyelini artırmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede, dış ticaret eğitimleri ve hedef pazarlarla ilgili ülke günleri düzenlenmekte ve bu pazarlara girişle ilgili ”Dış Ticarette İstihbarat Teknikleri” eğitimleriyle potansiyel müşteri bulma teknikleri aktarılmaktadır.

Türkiye’nin Gümrük Birliği ile AB’ye entegre olması ve dış ticaret politikasını AB ile paralel yürütmesi nedeniyle firmalarımızın AB mevzuat ve uygulamalarını günlük olarak takip etmesi büyük önem arz etmektedir. Odamız, firmalarımızı AB’deki uygulamalar hakkında bilgilendirmek amacıyla sektörlerin AB’ye uyumu seminerleri düzenlemekte, yayınlar hazırlamakta ve haftalık olarak elektronik ortamda AB bülteni hazırlamaktadır.

Odamız tarafından 2008 yılından itibaren Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen CIP (Competitiveness and Innovation Programme - Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı) çerçevesinde 53 ülkeyi kapsayan Avrupa İşletmeler Ağı projesi yürütülmekte ve firmalarımızın 53 ülkede ihracat yapabilecekleri firmalarla buluşmaları sağlanmaktadır. Proje kapsamında 2008-2013 arasında 72 firmamız 53 ülkeden ticari ortak bulmuştur.

Odamız tarafından T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan 23 Eylül 2010 tarihli ve 2010/8 sayılı Resmi Gazete’de “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) kapsamında firmalarımızın sektörel olarak yurtdışına açılmaları amacıyla projeler yürütülmektedir. Proje kapsamında seçilen sektörde faaliyet gösteren firmalardan bir küme oluşturulmakta, bu firmaların hedeflenen pazarlara girmek için geliştirmeye ihtiyaç duydukları alanlar tespit edilmekte, bu alanlarla ilgili eğitimler alındıktan sonra da potansiyel müşterileriyle görüşmelerini sağlamak üzere yurtdışı heyet ziyaretleri düzenlenmektedir.

Firmalarımızın dış ticaret faaliyetlerinin geliştirilmesi ve AB mevzuatı hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla düzenlediğimiz Dış Ticaret Okulu ve AB Okulu etkinlikleri 5-6 haftalık sertifikalı eğitim programları olup Avrupa Komisyonu tarafından iyi uygulama örneği seçilmişlerdir.