Hakkında

Image

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya’nın en büyük ihracatçısı ve ikinci büyük ithalatçısıdır. Ayrıca, en yüksek ticaret hacmine sahip, en fazla dış ticaret fazlası veren ülkesidir.

Çin, yüksek nüfusu ile dinamik iç pazarının yanı sıra, artan gelir düzeyi ve lüks tüketim miktarındaki artışla, başta global markalar olmak üzere dünyanın ulaşmaya çalıştığı bir pazardır. Çin tüketici pazarının 2022 itibarıyla 8,4 trilyon dolara ulaşması ve halihazırda, ABD tüketici pazarının yaklaşık üçte birine denk gelen Çin tüketici pazarının 2034 yılı itibariyle ABD'yi geçmesi beklenmektedir. Çin pazarı önümüzdeki dönemde önemli fırsatlar barındırmaktadır.

Odamız bünyesinde, üye firmalarımızın Çin pazarı hakkında daha fazla bilgi edinebilmeleri amacıyla “İSO ÇİN MASASI” kurulmuştur. İSO ÇİN MASASI’nda, Odamızca sağlanan hizmetlerin yanında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ile Çin pazarı konusunda tek noktadan üyelerimize hizmet verilmektedir.

Hizmetler

icon

Danışma Hizmetleri

Sorunların çözümüne destek oluyoruz.

icon

Eşleştirme Etkinlikleri

İkili iş görüşmesi organizasyonları ve sektörel heyetler düzenliyoruz.

icon

Ortaklıklar ve İşbirlikleri

Çinli kuruluşlar ve Çin’de çalışan diğer kurumlarla işbirlikleri kuruyoruz.

icon

Haberler ve Duyurular

Güncel gelişmeler ve fırsatlar için Çin Bülteni hazırlıyoruz.

icon

Raporlar ve Araştırmalar

Sektörel raporlar hazırlıyoruz, farklı kaynaklardan araştırmaları paylaşıyoruz.

icon

Eğitim ve Seminerler

Çin’i anlamak ve Çin ile iş yapmak üzerine eğitimler, seminerler ve ortak kuruluşlarla tematik toplantılar düzenliyoruz.

Hizmetlerimizden faydalanmak ister misiniz?
Başvuru formumuzu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

Blog

Çin 2023'te de küresel ekonominin itici gücü olacak

Uzmanlar, COVID-19 kontrol önlemlerinin kolaylaştırıldığı ve ekonomisinin esnekliği ve potansiyeli göz önüne alındığında, Çin ekonomisinin gelecek yıl canlanacağına ve 2023'te küresel ekonominin güvenilir ve önemli bir itici gücü olmaya devam edeceği görüşünü savunuyor.

Detay 19 Aralık 2022

Çin’den İstatistikler

Kasım ayında Çin İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) bir önceki aya göre 1,2 puan düşerek eşiğin altında kalarak yüzde 48,0 oldu. İşletme büyüklüğü açısından, büyük, orta ölçekli ve küçük işletmelerin PMI'si bir önceki aya göre 1,0, 0,8 ve 2,6 puan azalarak sırasıyla yüzde 49,1, 48,1 ve 45,6 oldu.

Detay 16 Aralık 2022

Etkinlikler

İSO Yükselen Çin ile İş Yapmak Mini MBA Programı

Mini MBA programında, katılımcıların, bugünkü Çin'i ve yaşamakta olduğu ekonomik ile siyasi dönüşümleri anlamaları, pazarın iş yapma ve yatırım ortamını daha iyi kavramaları, Çin'de iş kurmanın ve ticaret yapmanın uygulamadaki adımlarını öğrenerek risk ve tehditlere karşı da daha bilinçli bir konuma gelmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim sonunda katılımcıların küresel ekonomideki ve Çin'deki gelişmeleri daha etkin bir şekilde takip edip kendi firmaları için bu gelişmelerden sonuçlar çıkartabilecek, Çin pazarına giriş ve atılacak adımlar için net bir yol haritası ortaya koyabilecek seviyeye ulaşmaları hedeflenmektedir.

Programın yeni dönemi 4 Temmuz – 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kayıt ve program için lütfen tıklayınız .

Image

Başvuru

Çin pazarı hakkında danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerimizden yararlanmak isteyen üyelerimiz, aşağıdaki form aracılığı ile Odamıza başvuruda bulunabilirler

Ortaklıklar

icon

EU China SME Centre

2010 yılından itibaren AB Komisyonu tarafından finanse edilen ve Avrupalı küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) Çin'de iş yapmaya hazırlanmalarına yardımcı olmak için kurulan EU China SME Centre ile Odamız arasında 2021 yılının Mayıs ayında işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

Üye firmalarımız, merkezin internet portalından faydalanabilirler.

İletişim

İstanbul Sanayi Odası

Meşrutiyet Cad. No:63 Odakule, Beyoğlu, İstanbul

cinmasasi@iso.org.tr

(0212) 252 2900 / 174