Sümbül Uygun

Müdür

Cevriye Bağdatlı

Uzman

Ahmet Cem Özen

Uzman

Nurşah Aksu

Uzman

Helin Ezgi Demirbaş

Uzman Yardımcısı

Kurumsal İletişim ve Üye Hizmetleri Şubesi, İSO’nun medya, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üyeler de dahil olmak üzere tüm paydaşlarla iletişim faaliyetlerini yürütür. Üyelere yönelik katma değerli hizmetler geliştirir, İSO hizmetlerinin üyeler nezdindeki bilinirliğini artırıcı çalışmalar yapar.

Kurum ile ilgili haberler üretir ve bu haberlerin medyada yayımlanmasını sağlar, Medyada İSO ile ilgili çıkan haberleri izler ve bu haberleri kuruma duyurur. İSO’nun kamuoyuna vereceği kurumsal mesajların belirlenmiş bir programa göre medyaya ulaştırılmasını sağlar. Kamuoyunda İSO’nun marka değerini artıracak, güvenilirliğini pekiştirecek halkla ilişkiler çalışmaları yapar. Odanın proje ve faaliyetlerinin belirli bir strateji çerçevesinde duyurulması ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapar. Bu yönde her türlü malzemenin (tanıtım filmi, tanıtım kitapçığı, ilanlar, broşürler, afişler, pankartlar, vs.) içeriğini kurumsal kimlik çerçevesinde belirler, hazırlar ve kontrol eder.

Kurumun web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından sorumludur. Internet ortamındaki iletişiminin geliştirilmesini sağlar, web sitesinin işlevli halde tutulması ve içeriğinin güncelleştirilmesi çalışmalarını yürütür.

Sanayi Dergisi ve İSO 500 çalışmalarına alınacak reklam ve ilanları koordine eder. Kurumun dijital arşivini hazırlar ve yönetir. Odanın faaliyet raporunu hazırlar.

İSO sosyal sorumluluk projeleriyle(sanat galerisi vb.) ilgili çalışmaları yürütür. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Kurumsal İletişim ve Üye Hizmetleri Şubesi, İSO’nun medya, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üyeler de dahil olmak üzere tüm paydaşlarla iletişim faaliyetlerini yürütür. Üyelere yönelik katma değerli hizmetler geliştirir, İSO hizmetlerinin üyeler nezdindeki bilinirliğini artırıcı çalışmalar yapar.

Kurum ile ilgili haberler üretir ve bu haberlerin medyada yayımlanmasını sağlar, Medyada İSO ile ilgili çıkan haberleri izler ve bu haberleri kuruma duyurur. İSO’nun kamuoyuna vereceği kurumsal mesajların belirlenmiş bir programa göre medyaya ulaştırılmasını sağlar. Kamuoyunda İSO’nun marka değerini artıracak, güvenilirliğini pekiştirecek halkla ilişkiler çalışmaları yapar. Odanın proje ve faaliyetlerinin belirli bir strateji çerçevesinde duyurulması ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapar. Bu yönde her türlü malzemenin (tanıtım filmi, tanıtım kitapçığı, ilanlar, broşürler, afişler, pankartlar, vs.) içeriğini kurumsal kimlik çerçevesinde belirler, hazırlar ve kontrol eder.

Kurumun web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından sorumludur. Internet ortamındaki iletişiminin geliştirilmesini sağlar, web sitesinin işlevli halde tutulması ve içeriğinin güncelleştirilmesi çalışmalarını yürütür.

Sanayi Dergisi ve İSO 500 çalışmalarına alınacak reklam ve ilanları koordine eder. Kurumun dijital arşivini hazırlar ve yönetir. Odanın faaliyet raporunu hazırlar.

İSO sosyal sorumluluk projeleriyle(sanat galerisi vb.) ilgili çalışmaları yürütür. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.