İSO’nun Covid-19 Yol Haritaları Toplantıları İlaç ve Medikal Ürünler ile Devam Etti

  • Haberler
ilaç-medikal-ürünler-02

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) gerçekleştirdiği “COVID 19 ve Yeni Normalde İmalat Sektörleri: Riskler, Fırsatlar ve Yol Haritaları” toplantıları İlaç ve Medikal Ürünler Sanayii ile devam etti. İSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tacir’in başkanlığında yapılan toplantıda İSO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar’ın yanında, sektör temsilcisi sanayiciler, meslek örgütlerinden temsilciler ile Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yetkililer de katıldı.

PwC Türkiye Kalkınma ve Kamu Sektörü Lideri İdil Özdoğan’ın yaptığı sunumun ardından katılımcılar söz alarak ilaç ve medikal ürünler sektörü ile ilgili görüşlerini paylaştı. İlaç ve medikal ürün sektörünün rekabetçi ürün konusunda çok güçlü bir sektör olduğu kaydedildi. Krizdeki en başarılı sektörlerden biri olan ilaç sektörünün küresel tedarik zincirinin çeşitlenmesi sürecinden olumlu etkilendiği belirtildi. Serbest ticaret anlaşmalarının tıbbi cihaz sektörünü kapsamasının gerektiği dile getirilirken, Türkiye’de ihracatın önünün en açık sektörlerden biri olduğu ifade edildi. Sektörün gelişiminin tıp turizmini de olumlu etkileyeceğine dikkat çekildi.