Yeni Normalde İmalat Sektörleri Toplantıları", Orman, Kağıt Ürünleri, Mobilya ve Basım ile Kimyasal Ürünler Sanayii Sektörleriyle Devam Etti

  • Haberler
orman-kagìt-mobilya-basìm-02

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Covid-19 ve Yeni Normalde İmalat Sektörleri: Riskler, Fırsatlar ve Yol Haritaları” Projesi çerçevesinde yapılan sektörel toplantıları Orman, Kağıt Ürünleri, Mobilya ve Basım Sanayii ile Kimyasal Ürünler Sanayii ile sürdü.

19 Kasım 2020 tarihinde yapılan Orman, Kağıt Ürünleri, Mobilya ve Basım Sanayii sektörel toplantısı İSO Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe’nin başkanlığında yapıldı. Toplantıda Pwc Kamu Sektörü Danışmanlığı’nda Müdür olan Can İtez, orman, kağıt ürünler, mobilya ve basım sektörlerinin Covid-19 sürecinden nasıl etkilendiği ile ilgili karşılaştırmalı olarak sunum yaptı. Sonrasında sektörlerden sanayiciler söz alarak görüşlerini belirtti.

Mobilya sektörünün son yıllarda büyüme içinde olduğu ve pandemiden diğer sektörlere göre daha az etkilendiği dile getirildi. Pandemide markanın öne çıktığı belirtilirken yurt dışında bayilik ağı olan firmaların güçlü bir duruş sergilediği kaydedildi. Türkiye’de 40 bin gibi yüksek sayıda mobilya firması olduğu anlatılırken küçük imalathane açmanın kolay olduğuna dikkat çekilerek gelişmiş ülkelerdeki gibi mobilya üretimine başlayabilmek için belirli standartların yerine getirilebilmesi gerektiğine işaret edildi. Basılı yayın açısından sektörün son yıllarda hacminin düştüğü ve dövizin artmasıyla maliyetlerin arttığına dikkat çekildi. İthal ham maddeye ek gümrük vergilerinin karlılığı erittiği de söylendi.

19 Kasım’daki bir diğer sektörel toplantı ise Kimyasal Ürünler Sanayii için yapıldı oldu. İSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tacir’in başkanlığında yapılan toplantıda Pwc Kamu Sektörü Danışmanlığı’nda Müdür olan Can İtez, kimya sektörü ile ilgili bir sunum yaptı. Kimya sektöründe toparlanmanın diğer sektörlere göre daha hızlı olacağı kaydedildi. Sektörün ihracatının yüzde 46’sının gelişmiş ülkelere yapıldığı belirtildi. Sahip olduğu yüksek rekabetçi ürün sayısının kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri sanayiinin krizlere adaptasyonunu kolaylaştırdığının altı çizildi. Sektörün son 10 yılda SOCAR hariç büyük dış yatırım almadığına işaret edilirken Türkiye’de yatırım yapacak kümelenme olmadığı için ölçeğin ve karlılığın düşük olduğu ifade edildi. Ham maddenin yüzde 70’i ithal olduğu için dövizdeki artışın karlılığa etki ettiği belirtildi.