Odamız üyelerinin yurtdışı pazarlarda rekabet güçlerinin arttırılması ve potansiyel pazarlardaki fırsatları yakalayabilmeleri amacıyla dış ticaret konularında bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir.

Bu kapsamda firmalarımız T.C. Ticaret Bakanlığı destekleri konusunda bilgilendirilirken aynı zamanda Ticaret Bakanlığı destekli projeleri yürütülerek firmalarımızın yurtdışı pazarlardaki ihracat potansiyeli arttırılmaya çalışılmaktadır.
Bu amaçla hedef ve öncelikli pazarlar başta olmak üzere potansiyel yeni pazarları keşfetmek ve üyelerimizin bu pazarlardaki rekabet gücünü arttırmak amacıyla sektörel ticaret heyetleri düzenlenmektedir.

Odamız tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı’nın “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) kapsamında firmalarımızın sektörel olarak yurtdışına açılmaları amacıyla projeler yürütülmektedir. Proje kapsamında seçilen sektörde faaliyet gösteren firmalardan bir küme oluşturulmakta, bu firmaların hedeflenen pazarlara girmek için geliştirmeye ihtiyaç duydukları alanlar tespit edilmekte, bu alanlarla ilgili eğitimler alındıktan sonra da potansiyel müşterileriyle görüşmelerini sağlamak üzere yurtdışı heyet ziyaretleri düzenlenmektedir. 

Firmalarımızın dış ticaret faaliyetlerini geliştirmek amacıyla dış ticaret eğitimleri (Ticari İstihbarat Kanalları, Lojistik ve Tedarik Zinciri, Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümü, Ödeme ve Teslim Şekilleri, Gümrük Mevzuatı,E-ihracat Mini MBA, Dış Ticaret Mini MBA) ve potansiyel pazarlar hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla ülke günleri düzenlenmektedir.

Odamız bünyesinde kurulan;

  • İSO Gümrük Masası ile üyelerimizin ithalat ve ihracatta gümrükleme sürecinde yaşadıkları sorunların çözümü, bilgi ve mevzuat desteği, rejimlerin doğru kullanılması, verimliliğin arttırılması ve risklere karşı korunma yöntemleri konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

    Detaylı bilgiye https://www.iso.org.tr/gumruk/  adresinden ulaşabilirsiniz.

  • İSO Hedef Pazar Araştırması Danışmanlığı ile üye firmaların hedef pazarlarını tespit ederek ve potansiyel müşteri bilgilerine erişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmaları ve ihracatçılarımızın potansiyel pazarlarda zamanında ve doğru pozisyon almaları amaçlanmaktadır.

    Detaylı bilgiye https://www.iso.org.tr/hedef-pazar-arastirmasi/ adresinden ulaşabilirsiniz.