İnovasyon ÖdülleriÖdül sistemini, inovasyon süreçlerinin yönetilebilen, tekrarlanabilir bir süreç olarak ele alınması için bir araç olarak kurgulayan İSO, Türk sanayisinin üstün rekabet gücüne ulaşmasını hedeflemektedir.

Bu çerçevede İstanbul Sanayi Odası, yenilikçi ve lider bir Türkiye için; sanayi kuruluşlarını 2009, 2011 ve 2014 yıllarında “İSO İnovasyon Ödülleri” ile buluşturmuş ve katmadeğeri yüksek sanayi kuruluşları yaratmak için bu kuruluşların, inovasyona dönük süreçlerini ve sonuçlarını ödüllendirmiştir.

“İSO İnovasyon Ödülleri” ile inovasyona dönük süreçleri benimseyerek, sürdürülebilir rekabet avantajına ulaşan başarı örneklerinin ödüllendirilmesi, bu tür yaklaşımların yaygınlaştırılması yoluyla Türk Sanayii’nin inovasyon yetkinliğinin artırılması, bu bağlamda inovasyonun ticari getiri avantajı olarak öne çıkartılması amaçlanmıştır.

İstnabul Sanayi Odası İnovasyon Ödülleri“İSO İnovasyon Ödülleri” kapsamında, diğer inovasyon ödüllerinden farklı olarak, sadece ticari başarı ve ürüne bakılarak değil sanayi firmaları bünyesinde oluşturulan inovasyon ortamı da “Liderlik”, “Stratejik Planlama” , “Bilgi”, “İnsan Kaynağı”, “Süreçler” ve “İş Sonuçları” ana başlıklarında değerlendirilmiş ve ödüllendirilmiştir.

Ödül başvurusunda bulunan sanayi kuruluşları, başvurularının değerlendirilmesi sonucunda, inovasyon yetkinlikleri ve geliştirmeye açık alanları konusunda, kapsamlı bir geri bildirim raporu aracılığıyla, bilgi edinme imkanına sahip olmuştur.

2009-2014 yılları arasında 2 yılda bir düzenlenen İSO İnovasyon Ödülleri süreci hakkında detaylı bilgiye ve ödül alan kuruluşların bilgisine ulaşmak için inovasyon.iso.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.