İnovasyon Yol Haritası

İnovasyon kavramı, günümüzde sürdürülebilir rekabet yolunda olmazsa olmazlar arasında en önemli yeri almıştır. Bu gerçekten yola çıkarak firmalarda inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak ve somutlaştırarak inovasyon projeleri ortaya çıkarmak amacıyla Avrupa İşletmeler Ağı projemiz kapsamında “İnovasyon Yol Haritası” çalışmasını gerçekleştiriyoruz.

Çalışmada amaç, firmaları yerinde inceleyip birlikte çalışarak firma kültürüne inovatif bir bakış açısı kazandırmak ve firmaların hayata geçirebilecekleri inovasyon projelerini ve fırsat alanlarını tespit etmektir.

Proje kapsamında yer alan firmalarla;

  • İlk “Tanışma Toplantısı”nda üst yönetim ile firmanın stratejik hedeflerinin ele alınması
  • İnovasyon ekibi ile firmada 2 gün sürecek bir “Yenilikçilik Uygulama Çalıştayı”
  • Fikirlerin geliştirildiği ve projeye dönüştürüldüğü “Proje Geliştirme Çalıştayı”
  • Yöneticilere inovasyon desteği
  • İlerleme tespiti ve geri bildirimi

aşamalarını içeren ve danışmanlarımızın uzmanlığında yürütülen uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Çalışmada yer alacak firmaların, proje yapabilir yetkinlikte olması ve üst yönetiminin inovasyon projeleri yürütmek noktasında kararlı ve süreci destekleyici bir yaklaşım içerisinde olması beklenmektedir.

İnovasyon danışmanlarımızla beraber firma ziyaretleri yoluyla uygun inovasyon alanları belirlenerek, eğitimler düzenlenmekte ve firmalara koçluk yapılmaktadır.

Çalışma sonucunda firma üst yönetimine sunulan geribildirim ile firmaların hayata geçirebilecekleri “inovasyon projeleri” belirlenmektedir.