İnovasyon Endeksi

İstanbul Sanayi İnovasyon Endeksi Projesi ile;

İstanbul bölgesinde yer alan sanayi firmalarının Ar-Ge ve inovasyon kapasiteleri ile ilgili dağınık verilerin toplanmasına imkan sağlayacak ve buradan yola çıkarak, İstanbul’un yenilik üretme ve yaratıcılık kapasitesinin artırılmasında bir araç olarak kullanılacak Ar-Ge ve inovasyon ölçüm metodolojisinin tasarlanması amaçlanmaktadır.

Tasarlanan bu ölçüm metodolojisi ile İstanbul Sanayi İnovasyon Endeksi adı altında bir sıralama sistemi geliştirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu sıralama sisteminin geliştirilmesi ve uygulanmasıyla, firmaların Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerinin birbirleri ile kıyaslanabilmesine olanak verecek bir atmosfer yaratılması ve bir prestij unsuru olarak bu listede yer almak adına firmaların bu alandaki motivasyonlarının artmasının sağlanması da projenin özel amaçları arasında yer almaktadır.

Projenin “Temel Faaliyetleri” arasında;

  • İstanbul Sanayi İnovasyon Endeksi Metodolojisinin Oluşturulması,
  • Pilot Uygulamanın ve Saha Çalışmasının Gerçekleştirilmesi ve Metodolojinin Doğrulanması,
  • Analiz Yönteminin Uygulanmasına Yönelik Web Tabanlı Bir Arayüzün Hayata Geçirilmesi
  • Farkındalık, Bilinçlendirme ve Bilgilendirme Faaliyetleri bulunmaktadır.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2014 yılı Yenilikçi Mali Destek Programı kapsamında başarılı projeler listesinde yer alan ve desteklenmeye hak kazanan proje 01.07.2014 – 01.07.2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

İstanbul Sanayi İnovasyon Endeksi İstanbul Sanayi İnovasyon Endeksi İstanbul Sanayi İnovasyon Endeksi

Bu proje, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2014 yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.