İSO - Teknopark Çalışma Komisyonu

İstanbul Sanayi Odası ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) işbirliğinde kurulmakta olan “İSO Sanayi - Teknopark Ortak Çalışma Komisyonu”, Teknopark yönetici şirketleri ile birlikte sanayi firmalarının da içinde yer aldığı bir oluşumdur.

Komisyonun temel amacı, Sanayi firmalarının, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin ve ilgili sivil toplum kuruluşları, dernekler ve diğer kurum ve kuruluşların ortak amaçlar doğrultusunda hareket etmesine yönelik stratejik çalışmalarda bulunmak olarak belirlenmiştir.

Belirlenen amaçlar doğrultusunda komisyon aşağıdaki kapsamda faaliyetler gerçekleştirmeyi planlamaktadır:

 • Sanayinin katma değeri yüksek ve teknolojiye dayalı üretimini geliştirmek için teknopark ekosisteminin sunduğu fırsatlardan daha fazla yararlanmasını sağlamak,
 • Üniversitelerde ve teknoparklarda üretilen yeni teknolojilerin sanayide değere dönüşmesine yönelik faaliyetler yürütmek,
 • Sanayi ile üniversiteler ve teknoloji firmaları gibi teknopark paydaşları arasında ortak faydaya dayalı, sürdürülebilir işbirliği ve teknoloji transfer mekanizmalarının oluşturulmasını sağlamak,
 • Sanayicinin teknoloji üreticisi olduğu gibi teknoloji yatırımcısı olmasını da teşvik edecek çalışmalar yürütmek
 • Bütün bu faaliyetleri destekleyici nitelikte politika, mevzuat ve teşvik sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

 “İSO Sanayi – Teknopark Ortak Çalışma Komisyonu”nun paydaşları, konunun tüm taraflarını kapsayabilmek adına en geniş kapsamda tanımlanmıştır:

 • İstanbul Sanayi Odası
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği
 • İstanbul’da Faaliyet Gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Teknopark Kullanıcıları Derneği Başkan ve Temsilcileri
 • Borsa İstanbul
 • Melek Yatırımcı Ağları
 • Girişimciler