Çin Halk Cumhuriyeti, 1,4 milyar nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi ve IMF tahminlerine göre 2021 yılı için beklenen 16,6 trilyon Amerikan doları nominal GSYİH ile dünyanın ikinci büyük ekonomisidir. Ülke, Dünya’nın en büyük ihracatçısı ve ikinci büyük ithalatçısıdır. Ayrıca, en yüksek ticaret hacmine sahip, en fazla dış ticaret fazlası veren ülkesidir.

Çin, yüksek nüfusu ile dinamik iç pazarının yanı sıra, artan gelir düzeyi ve lüks tüketim miktarındaki artışla başta global markalar olmak üzere dünyanın ulaşmaya çalıştığı bir pazardır. Çin tüketici pazarının 2022 itibarıyla 8,4 trilyon dolara ulaşması ve halihazırda, ABD tüketici pazarının yaklaşık üçte birine denk gelen Çin tüketici pazarının 2034 yılı itibariyle ABD'yi geçmesi beklenmektedir. Çin pazarı önümüzdeki dönemde önemli fırsatlar barındırmaktadır.

Bu kapsamda, 2010 yılından itibaren AB Komisyonu tarafından finanse edilen ve Avrupalı küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) Çin'de iş yapmaya hazırlanmalarına yardımcı olmak için kurulan EU China SME Centre ile Odamız arasında 2021 yılının Mayıs ayında işbirliği anlaşması imzalanmış olup, Odamız bünyesinde, üye firmalarımızın Çin pazarı hakkında daha fazla bilgi edinebilmeleri amacıyla “İSO ÇİN MASASI” kurulmuştur. İSO ÇİN MASASI’nda, Odamızca sağlanan hizmetlerin yanında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ile Çin pazarı konusunda tek noktadan üyelerimize hizmet verilmektedir. İş birliği dahilinde hem merkezle beraber ortak faaliyetler gerçekleştirilmekte aynı zamanda da merkez tarafından düzenlenen uluslararası etkinlikler üyelerimize duyurulmaktadır.

Üye firmalarımız, merkezin internet portalına üye olarak aşağıdaki konularda hizmet alabilirler.

Üye olmak için lütfen tıklayınız.

İSO Çin Masasına sorularınızı iletmek için tıklayınız.

Merkez Tarafından Odamız Üyelerine Yönelik Verilen Başlıca Hizmetler;

 • Bilgi Merkezi Hizmetleri: 
  • İnternet sitesinden indirilebilen yaklaşık 200 pazar raporu, kılavuz ve vaka çalışması.
  • Tematik raporlar (sağlık hizmetleri, yiyecek ve içecek, çevre ve yeşil teknoloji ve imalat, sınır ötesi e-ticaret, vergilendirme vb. konularda)
  • Servis sağlayıcı veri tabanı: KOBİ'lerin büyümesine yardımcı olabilecek 200'den fazla profesyonel hizmet sağlayıcı.
 • Tavsiye Merkezi Hizmetleri:
  • Uzmana Sorun: Kobilerden gelen soruların uzmanlara ulaştırılarak cevaplanması.
  • Sık Sorulan Sorular: Daha önce gelen sorulardan derlenmiş geniş kapsamlı soru cevap bölümü
  • Çin pazarına hazır mısınız? - Otomatik test modülü
  • Pazar araştırması ve danışmanlık Hizmetleri
 • Eğitim Merkezi Hizmetleri:
  • Çin Mini MBA Programı
  • Çin'deki ortaklarınızı tanıyın
  • Malların Çin'e İhracatı: Genel bakış ve fırsatlar
  • Çin'de dijital pazarlama ve e-Ticaret
  • Sınır ötesi E-Ticaret WeChat mağazası nasıl kurulur
  • Çin'deki ticaret fuarları nasıl hazırlanır?
  • Blockchain teknolojisi ve KOBİ'ler Çin'de bunu nasıl kullanabilir?
  • Çin pazarına hazır mısınız?
  • Çin'e ihracat yaparken satış sözleşmeleri nasıl hazırlanır?
 • Savunuculuk Platformu 
  • KOBİ’leri etkileyebilecek yasal düzenlemeler konusunda güncellemeler,
  • Çalıştaylar,
  • Çin ve AB Kurumları ile toplantılar

Merkez Hizmetleri 

İSO Yükselen Çin ile İş Yapmak Mini MBA Programı

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan Çin, günümüzde küresel ekonominin dinamiklerini şekillendiren aktörlerin başında gelmektedir. Bugünün dünyasında bir ekonomik güç olarak Çin'i ve Çin'in yükselişini anlamak, sadece söz konusu ülke ile iş yapan ya da yapmayı isteyenler için değil, Çin'in giderek daha fazla belirleyici olduğu bir dünya düzeninde ekonomik faaliyetlerde bulunan herkes için hayati önem taşımaktadır.

Mini MBA programı katılımcılarının öncelikle bugünkü Çin'i ve yaşamakta olduğu ekonomik ile siyasi dönüşümleri anlamalarını sağlamayı, sonrasında ise bu büyük pazarın iş yapma ve yatırım ortamını daha iyi kavramalarını, Çin'de iş kurmanın ve ticaret yapmanın uygulamadaki adımlarını öğrenerek Çin pazarının sağladığı imkanlardan azami şekilde faydalanırken karşılaşabilecekleri risk ve tehditlere karşı da daha bilinçli bir konuma gelmelerini hedeflemektedir.

Eğitim sonunda katılımcıların küresel ekonomideki ve Çin'deki gelişmeleri daha etkin bir şekilde takip edip kendi firmaları için bu gelişmelerden sonuçlar çıkartabilecek, Çin pazarına giriş ve atılacak adımlar için net bir yol haritası ortaya koyabilecek seviyeye ulaşmaları beklenmektedir.

Program İçeriği:

 • Çin'e Giriş
 • Çin'in Küresel Stratejisi
 • Çin Pazarının Görünümü
 • Çin'de İş Yapma ve Yatırım Ortamı
 • Adım Adım Çin'de İş Kurmak ve Ticaret Yapmak
 • Çin'de Pazarlama
 • Çinliler ile İş Yapmanın Kültürel Kodları
 • Türkiye ile Çin Arasındaki İlişkilerin Çizdiği Çerçeve

İSO ÇİN MASASI İletişim Bilgileri:

Süleyman Karakaya – Uzman
0212 252 29 00 / 174
cinmasasi@iso.org.tr