İstanbul Sanayi Odası, sanayi sektörünün rekabet gücünü koruması ve geliştirmesi için sanayi üniversite işbirliğinin somut projelerle hayata geçirilmesine büyük önem vermektedir. Bu anlayış ile birçok üniversite ile katma değeri yüksek işbirlikleri yürütülmektedir.

Bu amaçla Odamız, üyelerinin "inovasyon" kapasitesinin kuvvetlenmesine destek olmak ve sanayi ile üniversite arasında iletişim ve işbirliğini geliştirmek için aracılık hizmeti sunmak üzere www.sanayiprojeleri.com web sitesini hayata geçirmiştir. Bu web sitesi üzerinden sanayi firmalarının ihtiyaç duydukları uygulanabilir somut araştırma konularının tespiti gerçekleştirilmekte ve bu sayede üniversiteler ile işbirliği imkanı yaratılmaktadır.

Sanayi ve Üniversiteyi buluşturan e-platform ile sanayi firmaları ArGe ve İnovasyon alanındaki ihtiyaçlarını belirten "Proje Talepleri" oluşturabilmektedir. Oluşturulan "Proje Talepleri" üniversitelerdeki uygun akademik çalışmalar ile otomatik olarak eşleşebilmektedir. Buna ek olarak sanayi firmaları, üniversitelerde yürütülmekte olan araştırma projelerine ve akademisyen envanterine erişebilmektedir.

Detaylı bilgi ve proje talebi oluşturmak için www.sanayiprojeleri.com adresini inceleyebilir, firmanızı ziyaret etmemiz için Odamızın Endüstriyel Strateji Şubesi ile temasa geçebilirsiniz.