İstanbul Sanayi Odası, sanayi sektörünün rekabet gücünü koruması ve geliştirmesi için sanayi üniversite işbirliğinin somut projelerle hayata geçirilmesine büyük önem vermektedir. Bu anlayış doğrultusunda birçok üniversite ile katma değeri yüksek işbirlikleri yürütülmektedir.

Bu amaçla Odamız, üyelerinin "inovasyon" kapasitesinin kuvvetlenmesine destek olmak ve sanayi ile üniversite arasında iletişim ve işbirliğini geliştirmek için aracılık hizmeti sunmak üzere hazırlanan web sitesini hayata geçirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu web sitesi üzerinden sanayi firmalarının ihtiyaç duydukları uygulanabilir somut araştırma konularının tespitinin gerçekleştirilmesi ve bu sayede üniversiteler ile işbirliği imkanı yaratılması planlanmaktadir.