ISO www.iso.org.tr/duyurular/ Duyurular TOBB: Tekstil ve İklimlendirme Sektörleri - SKDM Eğitimiwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/tobb-tekstil-ve-iklimlendirme-sektorleri--skdm-egitimi/TOBB tarafından tarafımıza ulaşan ekteki yazı çerçevesinde ilgili sektörlere Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında detaylı eğitim verme çalışmalarının başlamış olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda Tekstil sektörü için 8 Haziran 2022, İklimlendirme sektörü için 9 Haziran 2022 tarihlerinde TOBB Sosyal Tesislerinde (Ankara) gerçekleştirilecek olan eğitimlerin programı ekte yer almaktadır. Kontenjan sınırlı sayıda olup; eğitime katılmak isteyen üyelerimizin ekteki “Katılımcı Bilgi Formu”nu doldurarak 27 Mayıs 2022 tarihi 12:00 saatine kadar surdurulebilirlik@iso.org.tr adresine iletmeleri hususu bilgilerinize sunulur.Hedefler İçin İş Dünyası Platformu - İklim Krizi Temelli Afetler Projesi, İklim Dayanıklılığı Sürecinde Teknoloji ve İnovasyon Deneyim Paylaşımıwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/hedefler-icin-is-dunyasi-platformu--iklim-krizi-temelli-afetler-projesi-iklim-dayanikliligi-surecinde-teknoloji-ve-inovasyon-deneyim-paylasimi/İklim Krizi Temelli Afetler Projesi İklim Dayanıklılığı Sürecinde Teknoloji ve İnovasyon Deneyim Paylaşımı Oturumlarımıza Davetlisiniz!100 Yıllık İşletmeler – Türk İş Dünyasının Asırlık Çınarlarıwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/100-yillik-isletmeler--turk-is-dunyasinin-asirlik-cinarlari/Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 09.05.2022 oda giriş tarih ve 7854 nolu yazıda Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde, ülkemizin farklı coğrafyalarında faaliyet göstermeye devam eden iş dünyasının uzun ömürlü şirketlerinin tarihsel birikimlerini ortaya koymayı ve Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılı yaklaşırken Cumhuriyetimizin kazanımlarını ve Türkiye'de özel sektörün çok boyutlu zengin tarihine tanıklık etmiş işletmelerimizin gözünden belgelemek amacıyla "100 Yıllık İşletmeler – Türk İş Dünyasının Asırlık Çınarları" projesinin başlatıldığı belirtilerek, https://form.jotform.com/221004172646951 Linkinden erişilecek alanda  “100 Yıllık İşletmeler Bildirim Formu” hazırlandığı ve projenin ilgililere duyurularak bölgemizde bulunan 100 yıllık işletmelerin kişiler tarafından bildirim formuna kaydedilmesinin sağlanması talep edilmektedir.Siber Güç Türkiyewww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/siber-guc-turkiye/ TÜBİTAK Marmara Teknokent ve MÜSİAD Dijital Dönüşüm koordinatörlüğünde 8 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 08:00 – 16:00 saatleri aralığında “Siber Güç Türkiye” etkinliği gerçekleştirilecektir. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, SSB Siber Güvenlik Kümelenmesi, TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü, MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu, TÜBİTAK Marmara Teknokent, İstanbul Sanayi Odası, Kocaeli Sanayi Odası, SAHA İstanbul ve Yıldız Teknopark kurumlarının paydaşlık yapacağı bu etkinlik; siber güvenlik sektöründe faaliyet gösteren kamu, üniversite, STK, yatırımcıların ve özel sektör işletmelerinin, proje ortaklığı, şirket ortaklığı ve yatırım hedefleriyle bir araya gelmesi ve sektörümüz için değer kazandırmak amaçlanmıştır. Etkinlik sonucunda yatırım bekleyen projelerin hayat geçmesi, büyümesi, yaygınlaşması amaçlanmaktadır. Etki...“Sanayiden Sanayiye” Platformu Hayata Geçirildiwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/sanayiden-sanayiye-platformu-hayata-gecirildi/İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde Türk sanayisinin tedarik ağının güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla, “Sanayiden Sanayiye” platformu kuruldu. İstanbul ve Gaziantep’te faaliyet gösteren sanayicilerin birbirlerinin üretim faaliyetlerinden haberdar olması ve karşılıklı ticaretin geliştirilmesi amacıyla kurulan platform sayesinde, firmalar ihtiyaç duydukları hammadde, yarı mamul ve nihai ürünleri İSO ve GSO güvencesinde yerel pazarlardan tedarik etme fırsatı yakalamaktalar. Ayrıca, “Sanayide İş birliği Zamanı” sloganı ile firmalara Türkiye'nin sanayisinde kullanılacak birçok veri hizmete sunulmuş, İstanbul ve Gaziantep’in sanayicileri 25 binden fazla firma bilgisi ile büyük verilere erişebilmekteler. https://sanayidensanayiye.com/ web adresinden ziyaret edilebilecek olup platforma üyelik ücretsizdir.Yıllık İşletme Cetveli Giriş Süresi 5 Mayıs 2022 Tarihine Kadar Uzatıldıwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/yillik-isletme-cetveli-giris-suresi-5-mayis-2022-tarihine-kadar-uzatildi/T.C. İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden alınan 29.03.2022 oda giriş tarih ve 5963 nolu yazı ile 6948 sayılı kanunun 5. maddesi gereği, sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin, bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı "Yıllık İşletme Cetvelini" her yılın ilk dört ayı içerisinde; 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında, e-devlet web sayfasında bulunan "Sanayi Sicil işlemleri" uygulamasını kullanarak elektronik ortamda giriş yapmalarının zorunlu olduğu, ancak 30 Nisan 2022 tarihinin bu yıl resmi tatile denk gelmesi nedeniyle, işletmelerin, 2021 yılına ait yıllık işletme cetvellerini verme süresinin 05 Mayıs 2022 tarihi sonuna kadar uzatıldığı, süresi içerisinde, elektronik ortamda yıllık işletme cetvelini vermeyen sanayi sicil belgesine sahip işletmelere; 6948 sayılı kanunun 9. maddesi gereği, 2022 yılı içerisinde 2.356 (İkibinüçyüzellialtı) TL idari para cezası uygulanacağı belirtilerek, Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin, yıllık işletme ...Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının (Test, Muayene) Bildirim Yapma Yükümlülüğüwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/uygunluk-degerlendirme-kuruluslarinin-test-muayene-bildirim-yapma-yukumlulugu/TOBB kanalıyla Ticaret Bakanlığından alınan yazıda; 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında hazırlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, 27.05.2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri ile birlikte söz konusu kuruluşlar tarafından yapılması gereken bildirimlere ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında uygunluk değerlendirme kuruluşları, görevlendirme olup olmadığına bakılmaksızın teknik düzenlemeler kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı ilgili teknik düzenlemeyi yürüten yetkili otoriteye karşı sorumlu olup faaliyette bulundukları alanı bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu bildirim yükümlülüğü kapsamında Ticaret Bakanlığına henüz bir bildirim yapılmadığından bahisle; oyuncak, kırtasiye, tekstil, takı, ayakkabı, deterjan, çakmak, m...Birleşik Krallık (BK) Kurallarına Uygunluk İşareti (UKCA ve UKNI İşareti)www.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/birlesik-krallik-bk-kurallarina-uygunluk-isareti-ukca-ve-ukni-isareti/İngiltere’nin Brexit süreci ile AB’den ayrılmasından sonra, AB’de ürünün ilgili teknik düzenlemesine uygunluğunu, bir başka ifadeyle güvenli olduğunu gösteren CE işaretinin yerini UKCA işareti almıştır. UKCA işareti de aynı CE işareti gibi ürünün güvenli olduğunu göstermektedir. UKCA (UK Conformity Assessed – Birleşik Krallık Uygunluğu Değerlendirildi) işareti, Büyük Britanya’da (İngiltere, Galler ve İskoçya) piyasaya sürülen ürünler için kullanılan yeni Birleşik Krallık ürün işareti olup daha önce CE işareti gerektiren birçok ürünü (aerosol kaplar dahil) kapsamaktadır. Diğer taraftan, ürünlerin Kuzey İrlanda piyasasına arzında ise AB kuralları devam etmektedir. Bu kapsamda, Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamındaki ürünlerin CE işareti kullanımı devam etmektedir. Ancak, uygunluğu Birleşik Krallık (BK) onaylı bir kuruluş tarafından değerlendirilen ürünler için UKNI ve CE işareti birlikte kullanılmaktadır.  BK tarafından UKCA işareti zorunluluğu 1 Ocak 2022 olar...Yenilenmiş Ürünlerin Satışıwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/yenilenmis-urunlerin-satisi/TOBB kanalıyla Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik 31221 sayılı ve 22.08.2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkur Yönetmelik kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlenmektedir. Bu bağlamda tüketicilerin güvenli ve garantili cep telefonlarına daha ekonomik fiyatlarla sahip olabilmesi için; Kullanılmış ikinci el telefonun perakende ticaretinde yenileme yetki belgesi bulunmayanlar veya bu belgeye sahip firmalara bağlı yetkili alıcı ve yetkili satıcı vasfını taşımayanlar tarafından yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde reklam ve ticari uygulama yapılması yasaklanmış, Yenileme işlemi yapılmadan ikinci el ticarete konu olan kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde, ...“1 Milyon İstihdam Projesi”www.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/1-milyon-istihdam-projesi/1 Milyon İstihdam Projesi’nin amacı; Cumhuriyetimizin 100.Yılı olan 2023 Yılında Bilgi Teknolojileri alanında istihdama hazır olan 1 Milyon kişiyi yetiştirmek ve işverenlerin bu kişilere ulaşmasını sağlayarak ekonomik büyümenin istihdam ekseninde özel sektörle sürdürülebilirliğini sağlamaktır.SME360X- ICC // KOBİ’ler için Çevre Üzerindeki Etkilerini Ölçme ve Değerlendirme Platformu Hakkındawww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/sme360x-icc--kobiler-icin-cevre-uzerindeki-etkilerini-olcme-ve-degerlendirme-platformu-hakkinda/SME360X, ICC ve GIST tarafından ortaklaşa oluşturulan ve üretim operasyonlarının çevre üzerindeki etkilerini ölçen bir platformdur (SaaS- Software as a Service- Hizmet Yazılımı). Platformun kuruluş amacı; Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) üretiminden doğan etki analizini yapmak ve aynı sektörde bulunan ilgili şirketlerin birbirleri ile benchmarkingte (bilgileşim) bulunmalarını sağlayarak fayda yaratmaktır. SME360X, dijital platformunda yürütülen tüm çalışma ve çıktıların sertifikalandırarak KOBİ’lerin tedarik zinciri yönetimine de katkı sağlar ve rekabetçiliklerini korumada yardımcı olur.SME360X portalı; KOBİ’ler, odalar ve ticaret birlikleri, bankalar ve özel yatırımcılar ile tedarikçiler kullanabilecektir. Ön kayıt almak adına açılan sistemde Ticaret Odaları için kayıt alanında sorular yönlendirilmektedir. Odalar’ın üyelerini platformu kullanmaya teşvik etmeleri ve portala kayıt yaptıran üyelere özel avantajlar yaratılmasının faydalı olacağı belirtilmektedir.ECVET Beceri Platformu Projesi Çevrim İçi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildiwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/ecvet-beceri-platformu-projesi-cevrim-ici-proje-yonetim-toplantisi-gerceklestirildi_09072021/Proje ortak kurumlarının katılımıyla 08.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen çevrim içi proje yönetim toplantısında Platform Tanıtım Günleri’nin gerçekleştirilmesine dair hazırlıklar görüşüldü.ECVET Beceri Platformu Projesi Çevrim İçi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildiwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/ecvet-beceri-platformu-projesi-cevrim-ici-proje-yonetim-toplantisi-gerceklestirildi/Proje ortak kurumlarının katılımıyla 17.08.2021 tarihinde gerçekleştirilen çevrim içi proje yönetim toplantısında Platform Tanıtım Günleri ve oylama süreci değerlendirildi.ECVET Beceri Platformu Projesi Ulus Ötesi Proje Yönetim Toplantısı Trikala’da Gerçekleştirildiwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/ecvet-beceri-platformu-projesi-ulus-otesi-proje-yonetim-toplantisi-trikalada-gerceklestirildi/Proje ortak kurumlarının katılımıyla 27-28 Ekim 10/2021 tarihinde Yunanistan’ın Trikala şehrinde gerçekleştirilen ulus ötesi proje yönetim toplantısında Eğitim Müfredatı’nın mevcut hali gözden geçirildi.Çok Tehlikeli Sınıftaki Firmalar için Ücretsiz İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Danışmanlığıwww.iso.org.tr/isg-danismanlik/"Yapısal İş Birliği ile İSG Alanında Kapasitenin Artırılması” isimli AB projesi Odamız tarafından koordine edilmektedir. Söz konusu Proje kapsamında bedeli Proje bütçesinden karşılanmak üzere çok tehlikeli sınıfta yer alan sanayi firmalarına iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda ÜCRETSİZ “Entegre Danışmanlık Hizmeti” verilecektir. "Entegre Danışmanlık Hizmeti" firmanızda İSG konusunda durum tespiti yapılmasını sağlayacak, İSG konusundaki mevcut çalışmalarınıza farklı bir bakış açısıyla bakılmasına olanak sağlayacaktır. Ayrıca varsa dışarıdan almış olduğunuz İSG hizmetini de değerlendirme fırsatı verecektir. “Entegre Danışmanlık Hizmeti” firmanıza mali, hukuki veya operasyonel anlamda herhangi bir yük getirmeyecektir. Hizmet kapsamında sadece 1 gün sürecek bir tesis ziyareti yapılacaktır. Söz konusu ziyaret firmanızın uygunluğuna göre planlanacaktır. Piyasada belli bir ücret karşılığı alınabilecek söz konusu danışmanlık hizmeti Projemiz kapsamında çok tehlik...OTİAD Fashionist365 Platformu Hk.www.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/otiad-fashionist365-platformu-hk/ Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği’nden Odamıza iletilen yazıya istinaden, dünya ve ülkemizde pandemi sürecinin yarattığı olumsuzlukları aşmak amacıyla OTİAD olarak 22-27 Şubat 2021 tarihlerinde Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı’nın gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Bu kapsamda, bölge firmalarının yer aldığı ve uluslararası aracılarla buluştuğu FASHIONİST365 Toptan Satış platformunun 1. Fazının uygulamaya alındığı belirtilmiştir. Dünyanın her yerinden ziyaretçinin, alıcının erişim sağlayacağı, alıcı ve satıcın direk görüşme gerçekleştireceği, sınırsız ürünün sergileneceği toptan satış platformudur.  İlgili platforma www.fashionist365.com adresinden ulaşılabilir.Aidat Borcu 1.Taksit Ödeme Zamanıwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/aidat-borcu-1taksit-odeme-zamani_20210610/5174 sayılı TOBB Kanunu gereğince Odalara üye olan firmalar üyeliklerinden dolayı her yıl Yıllık Aidat ve Munzam Aidat ödemek zorundadırlar. Söz konusu aidat tutarı yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda’mıza olan 2021 yılına ilişkin aidat borçlarınızın ilk taksitini ödeme zamanı 30 HAZİRAN 2021 tarihinde sona ermektedir. Borcun zamanında ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanunu uyarınca yürürlükte bulunan oranda günlük olarak hesaplanarak Gecikme Zammı tahakkuk ettirilir.  Ayrıca Kayıt ücreti, Yıllık Aidat, Munzam Aidat ve bunlara ait kesinleşen gecikme zamlarının tahsillerine ait Oda’mız Yönetim Kurulu’nca verilen kararlar ilam hükmünde olup İcra Dairelerince yerine getirilir. Odamıza olan güncel aidat borcunuzu Mali İşler Şubemizden öğrenerek aşağıda belirtilen ödeme şekillerinde biri ile ödemeniz önemle rica olunur. Oda’mız Merkez Binası, Yenibosna ve Ümraniye Temsilcilikleri ile Tuzla ve Had...Kredi Notu, Risk Raporu ve Çek Raporu, Karekodlu Çek Sistemi Ve Elektronik Teminat Mektubu Bilgilendirme Semineri www.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/kredi-notu-risk-raporu-ve-cek-raporu-karekodlu-cek-sistemi-ve-elektronik-teminat-mektubu-bilgilendirme-semineri/Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde Findeks Kredi Notu, kredi notu yükseltme yöntemleri, Risk Raporu, Çek Raporu, Findeks Karekodlu Çek Sistemi ve Elektronik Teminat Mektubu hakkında 11 Şubat 2021 Perşembe günü saat 14:00'te internet üzerinden bir seminer gerçekleştirilecektir. Seminer çerçevesinde işletmelere yönelik olarak KKB'nin ürün ve hizmetleri anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır. Seminer programının detayları ve bağlantı bilgileri için  http://webinar.tobb.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.Kolay İhracat Platformuwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/kolay-ihracat-platformu/Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda; Ticaret Bakanlığı’ndan TOBB’a gönderilen 13.11.2020 tarih 59020614 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından ülkemiz ihracat potansiyeline son derece önemli katkılarda bulunulması için geliştirilen ve 28 Ağustos 2020 tarihinde vatandaşların kullanımına açılan Kolay İhracat Platformu’nda, ihracatçılar için hayati nitelikte sayılabilecek, farklı kanallardan farkı formatlarda toplanmakta olan birçok bilginin yanı sıra Bakanlık bünyesinde tutulan veri ve bilgilerde kullanıcı dostu şeklinde sunulduğu belirtilmektedir. Platformun getirdiği en büyük yeniliklerden biri olan ve makine öğrenmesi algoritmaları ile çalışan “Akıllı İhracat Robotu” ile firmaların ihracat geçmişi ile birlikte ulusal ve uluslararası kaynaklardan derlenen 10 binden fazla veri alanı için 10 milyon satırdan fazla veri kullanılarak firmalara hedef Pazar önerileri getiriliği bildirilmektedir. Kolay İhracat Platformu ile ilgili detaylı bilgiy...KOBİ’ler İçin Kamu İhalelerinde Güncel Gelişmeler Bilgilendirme Semineriwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/kobiler-icin-kamu-ihalelerinde-guncel-gelismeler-bilgilendirme-semineri/Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda, 25 Kasım 2020 tarihinde, saat 14.00’te KOBİ’ler İçin Kamu İhalelerinde Güncel Gelişmeler Bilgilendirme Semineri yapılacağı belirtilmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç’in katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan seminerde kamu ihalelerindeki güncel gelişmeler, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kullanımı, ihalelere katılım ve teklif verme süreçleri, ihalelerde yerli isteklilere ve yerli malına sağlanan avantajlar, e-ihale, e-eksiltme ve e-şikayet uygulamaları anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Seminere https://tobb-org.zoom.us/j/96832978283 Linkinden katılabilirsiniz.   Seminere katılım şifresi: 131916 Seminer ayrıca sosyal medya (Youtube, Twitter, facebook) hesaplarımızdan da yayı...Helal Belgelendirme Destekleriwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/helal-belgelendirme-destekleri/Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, kamu kurumu olan HAK tarafından akredite edilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan aldıkları yurt dışı pazara giriş belgeleri arasında yer almakta olduğu ve bu belgelendirme faaliyetleri için yapılan harcamaların belirli bir bölümünün 2014/8 sayılı "Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar" kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanabildiği bildirilmiştir.Malatya Kayısısı İsminin Kullanılması hk.www.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/malatya-kayisisi-isminin-kullanilmasi-hk/Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Odamıza ulaşan yazıda, Malatya Kayısısının Coğrafi işaret tescili için, 31.07.2000 yılında Türk Patent Kurumuna müracaat ederek C 2000/003 sıra no ile tescil sağlandığı, hem de “ Malatya Kayısısı” ibaresi ile Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 07.07.2017 tarihinde resmi bülteninde yayımlanarak 2017/1220 no ile Türkiye’den 2. Tarım Ürünü olarak, (Menşe) tescilinin sağlandığı belirtilmektedir. Yazıda devamla; “Malatya Kayısısı” nın gerek yetiştirildiği coğrafi sınırlar, gerekse ürün kalitesi bakımından ülkemizin değişik yerlerinde ve dünyada üretilen kaysı çeşitlerinin değerlerinden farklılık arz ettiği, başka yörelerde yetiştirilen kayısıların, tescilini yaptıkları “Malatya Kayısısı” ismi ile satışının önüne geçilmesi maksadıyla, bu isim ile gönderimde bulunan firmaların Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından konfirme edilmesi gerektiği, aksi takdirde Sınai Mülkiyet Kanunu’nun verdiği hak ölçüsünde dava açılarak cezai müeyyide uygulan...Gayrimenkul Satış İlanıwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/gayrimenkul-satis-ilani/Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden Odamıza ulaşan yazıda, mülkiyeti kuruma ait olan taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21. 22. ve 23’üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23’üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü satışı yapılacağı belirtilmektedir. Gayrimenkul satış ilan metinine ulaşmak için tıklayınız.İşyerleri ve Ulaşım Araçları İçin COVID-19 Çalışma Rehberi Afişleriwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/isyerleri-ve-ulasim-araclari-icin-covid19-calisma-rehberi-afisleri/Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda, Sağlık Bakanlığı’ndan TOBB’a ulaşan 24.6.2020 tarihli 149 sayılı yazıda, Bilimsel Danışma Kurulu tarafından “Çalışma Rehberi Afişi” ve “ Kapasite Bilgisi Afişi” hazırlandığı bildirilerek, yazıda belirtilen sektörlere ilişkin faaliyet gösteren üyelerimizin bu afişleri internet ortamından temin ederek bastırması ve işyerlerine asması talep edilmektedir. Sağlık Bakanlığı’ndan İşyerleri ve Ulaşım Araçları İçin COVID-19 Çalışma Rehberi Afişleri ile ilgili TOBB’a gönderilen yazıya ulaşmak için tıklayınız.OSB Altyapı Katılım Bedeli Bilgilendirmesiwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/osb-altyapi-katilim-bedeli-bilgilendirmesi/Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden aldığımız yazıda; Ülkemizde yerli ve yabancı yatırımcılara sunulmak üzere, özellikle büyük ölçekli yatırım alanlarının üretilmesinde zorluklar yaşandığı ve bu sorunun çözümüne katkı sunmaya yönelik 2017 yılında kuruluş süreci tamamlanan ve altyapı çalışmalarına başlanan Kütahya Altıntaş Zafer OSB’nin (Zafer OSB) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu olarak altyapı katılım bedelinin güncellendiği tarafımıza bildirilmiştir. OSB sınırları içerisindeki yol, kanalizasyon, temiz su, yağmur suyu, telekom ve elektrik altyapının; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı marifetiyle yapımıyla ilgili olarak yapılan kredi başvurunun uygun mütalaa edilerek yatırım programına alınması ve 9 Şubat 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen ve Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik” kapsamında, Altıntaş ilçesinin 4’üncü kademe teşvik bölgesinde yer alması sonuc...Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuruları Hakkındawww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/yetkilendirilmis-yukumlu-sertifikasi-basvurulari-hakkinda/TOBB’dan Odamıza ulaşan yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilen ilgide kayıtlı ve ilişikte bir örneği sunulan yazıda, Coronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularına ilişkin durdurulan sürelerin 30.06.2020 tarihinden itibaren devam ettirilmesinin gerektiği bildirilmiştir.Rapor ve Belge Taleplerinizi Odamıza Gelmeden de Yapabilirsinizwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/rapor-ve-belge-taleplerinizi-odamiza-gelmeden-de-yapabilirsiniz/Sayın Üyemiz, Ülkemizi de etkilemekte olan Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında, Odamızdan talep edeceğiniz tüm rapor ve belge taleplerine ilişkin müracaatlarınızı Odamız merkez veya hizmet birimlerine gelmeden de yapabilirsiniz. Bunun için, www.iso.org.tr adresli İSO web sayfasında “Hizmetler” bölümünde yer alan, talebiniz konusu rapor ve belgeye ilişkin dokümanları ve hizmet ücreti ödeme dekontunu; İSO merkez binasına veya temsilciliklerimize kurye ileveya mtatli@iso.org.tr veya cbonuc@iso.org.tr adreslerinden birisine e-posta ile ulaştırmanız yeterlidir. Konuyla ilgili sorularınız için (0 212) 252 29 00 / 451 ve 452 telefon numaralarını ve yukarıdaki e-posta adreslerini kullanabilirsiniz. Ayrıca siz üyelerimizin hizmetine daha önce sunmuş olduğumuz online hizmetler (<a href="https://...Covid-19 İşyeri Koruma Tedbirleri Hk.www.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/covid19-isyeri-koruma-tedbirleri-hk/Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza ulaşan Koronavirüs (Covid-19) isimli hastalığa karşı işyerlerinde alınması gereken önlemler hakkındaki rapor ekte yer almaktadır.Covid-19 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgilendirme Duyurusuwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/covid19-sanayi-ve-teknoloji-bakanligi-bilgilendirme-duyurusu/T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden Odamıza ulaşan yazıda; Ülkemizin Covid-19 yeni tip korona virüsünün neden olduğu küresel salgına karşı üst düzey önlemler alındığı ve bu önlemlere ek olarak, sanayicilerimiz ve çalışanları başta olmak üzere tüm paydaşları bilgilendirilmesi ve farkındalığının artırılmasının önem arz ettiği belirtilmektedir. Bu konuda hazırlanan broşürlere ek olarak Sağlık Bakanlığı tarafından tavsiye edilen tedbirlerin https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19 adresinden takip edilmesi hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesi önemle rica edilmektedir.İlan Reklam Vergisiwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/ilan-reklam-vergisi_06012020/İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü’nden Odamıza ulaşan yazıda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesinin (g) bendinde “Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak ve bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak, ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şeklini, ebadını belirlemek” Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda olup, 23. Maddesinin (e) bendinde de “7. maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri” Büyükşehir Belediyesi’nin gelirleri arasında sayıldığı belirtilmektedir. Bu nedenle, Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve tasarrufu altındaki ana arterlerde faaliyet gösteren üyelerimizin işyerlerinde bulunan her ...1. Türk Odalar Birliği Genel Kurulu hk.www.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/1-turk-odalar-birligi-genel-kurulu-hk/Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza ulaşan yazıda, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) bünyesinde, 17 Mayıs 2019 tarihinde Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da Türk Ticaret ve Sanayi Odası/Türk Odalar Birliği (Turkic Chamber of Commerce and Industry) kurulduğu belirtilmektedir. Türk Ticaret ve Sanayi Odası, genel olarak, Ülkemiz ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişimine destek olmak amacıyla kurulmuştur. TOBB ev sahipliğinde 31 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek, Türk Ticaret ve Sanayi Odası (Turkic Chamber of Commerce and Industry) 1. Genel Kurul'unda, Oda'nın Başkanı seçilecek, Oda Genel Sekreteri atanacak ve böylece Oda işlevsel hale gelecektir. Söz konusu etkinliğe katılmayı düşünen firmalarımızın TOBB’a (Adem Kula, e-posta: adem.kula@tobb.org.tr, Tel: 0212 9243973) en geç 29 Temmuz 2019 tarihine kadar başvurması gerek...Yemen’e Umut Ol Kampanyasıwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/yemene-umut-ol-kampanyasi/Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza ulaşan yazıda, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 40537 sayılı yazısında; Yemen’de süregelen iç çatışmalar neticesinde 22 milyon kişinin yardıma muhtaç hale geldiği ifade edilerek, “Yemen’e Umut Ol” insani yardım kampanyasının başlatıldığı belirtilmektedir. Kampanya ile ilgili detaylı bilgi ve banka hesap numaraları için tıklayınız.Konsinye Satış Sistemi hk.www.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/konsinye-satis-sistemi-hk/Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza ulaşan yazıda, T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu İşyurtları Daire Başkanlığı’nın 24.04.2019 tarihli yazısında, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları kantinlerinde satışı yapılan ürünlerin konsinye satış yöntemiyle sağlanmasına yönelik uygulama yapılacağı, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesindeki kantinlerde konsinye satış işlemlerine yönelik başvuruların yapılması, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi ile uygun başvuru sahipleriyle sözleşme imzalanması sürecine yönelik usul ve esaslar Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik’te hüküm altına alındığı bildirilmektedir. Konsinye satış işlemlerine ilişkin Konsinye Çağrısı/Duyurusu 22.04.2019 tarih ve 30753 sayılı resmi gazetede ve Kurumun resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Başvuruya esas alınacak dokümanlar ve ilgili şartnameye <a href="http:...Konsinye Satış Sistemi hk.www.iso.org.tr/duyurular/ihale-duyurulari/konsinye-satis-sistemi-hk/T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu İşyurtları Daire Başkanlığı’ndan Odamıza ulaşan yazıda, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları kantinlerinde satışı yapılan ürünlerin konsinye satış yöntemiyle sağlanmasına yönelik uygulama yapılacağı, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesindeki kantinlerde konsinye satış işlemlerine yönelik başvuruların yapılması, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi ile uygun başvuru sahipleriyle sözleşme imzalanması sürecine yönelik usul ve esaslar Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik’te hüküm altına alındığı bildirilmektedir. Konsinye satış işlemlerine ilişkin Konsinye Çağrısı/Duyurusu 22.04.2019 tarih ve 30753 sayılı resmi gazetede ve Kurumun resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Başvuruya esas alınacak dokümanlar ve ilgili şartnameye www.iydb.adalet.gov.tr ...Konsinye Satış Sistemiwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/konsinye-satis-sistemi/T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu’ndan Odamıza ulaşan yazıda; Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları kantinlerinde satışı yapılan ürünlerin konsinye satış yönetimiyle sağlanmasına yönelik uygulama yapılacağı belirtilmektedir. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesindeki kantinlerde konsinye satış işlemlerine yönelik başvuruların yapılması, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi ile uygun başvuru sahipleriyle sözleşme imzalanması sürecine yönelik usul ve esaslar Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik’te hüküm altına alındığı ifade edilmektedir. Konsinye satış işlemlerine ilişkin Konsinye Çağrısı/Duyurusu 11.12.2018 tarih ve 30622 sayılı resmi gazetede yayınlandığı belirtilmektedir. Başvuruya esas alınacak dokümanlar ve ilgili şartname için <a href="http://www.iydb.adalet.gov.tr/Home/SayfaYonlendir/ceza-infaz-kurumlari-isyurdu-mudurluklerind...İlan Reklam Vergisiwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/ilan-reklam-vergisi_11012019/İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü’nden Odamıza ulaşan yazıda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesinin (g) bendinde “Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak ve bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak, ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şeklini, ebadını belirlemek” Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda olup, 23. Maddesinin (e) bendinde de “7. maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri” Büyükşehir Belediyesinin gelirleri arasında sayıldığı belirtilmektedir. Bu nedenle, Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altındaki ana arterlerde faaliyet gösteren üyelerimizin işyerlerinde bulunan her tür...Elektronik Tebligat Sistemiwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/elektronik-tebligat-sistemi/Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza ulaşan yazıda; 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Elektronik Ortamda Tebliğ” başlığı ile eklenen 40/A maddesi kapsamında, Ticaret Bakanlığı’nın görev alanındaki tebliğlerin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde kurulan teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılabilmesi, elektronik ortamda yapılan tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı, Ticaret Bakanlığının tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapacakları ve tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hususlarının düzenlendiği belirtilmektedir. Yazıda ayrıca, 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayısı Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Tebliği (Elektronik Tebligat Sistemi) (Sıra No:1) ile Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmesi gereken usul ve esasların belirl...Yemen Yardım Kampanyasıwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/yemen-yardim-kampanyasi/T.C. İstanbul Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nden Odamıza ulaşan yazıda, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 185471 sayılı yazısında; Yemen’de 2015 yılından bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle 28 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 75’i olan 22,2 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyduğu, söz konusu krizi teskin etmek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yardım kampanyası başlatıldığı belirtilmektedir. Yemen Kampanyası için banka hesap bilgileri aşağıdaki ekli dosyada yer almaktadır.Sigorta İhracatçı Birlikleri – 11. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması hkwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/sigorta-ihracatci-birlikleri--11-ulusal-mobilya-tasarim-yarismasi-hk/Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nden Odamıza ulaşan yazıda, Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, TİM işbirliği ve Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin organizatörlüğünde, mobilya sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve tasarımın sektör için önemini vurgulamak amacıyla "İhracatçı Birlikleri - 11. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması" ödül töreni 26 Nisan 2019 tarihinde düzenleneceği belirtilmektedir. Bu çerçevede söz konusu yarışmaya başvurmak isteyen tüm katılımcıların www.designforexport.org veya www.mobilyatasarimyarismasi.org adreslerinden online başvuru yapabileceği ve yarışma hakkındaki tüm bilgilere ulaşabileceği ifade edilmektedir. Yarışma Takvimi Yarışma İlan Tarihi 17 ...Arnavutluk/Diplomat Oteli Satışıwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/arnavutlukdiplomat-oteli-satisi/TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ’nden alınan 12.11.2018 tarih 16831 sayılı yazıda;  Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2.11.2018 tarihli ve 2018/15 sayılı yazısında Tiran Diplomat Otel &amp; Spa’nın sahibinden satılık olduğu belirtilmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgi ekte yer almaktadır.Parakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik Değişikliğiwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/parakende-ticarette-uygulanacak-ilke-ve-kurallar-hakkinda-yonetmelik-degisikligi/TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ’nden alınan yazıda; 07.11.2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren değişiklikle, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesi başlığı ile birlikte değiştirildiği belirtilmektedir. Yönetmelik değişikliği ile ilgili yazı ekte yer almaktadır.Emre Aykırı Davranış 2www.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/emre-aykiri-davranis-2/T.C. İstanbul Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda ticari taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanılabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla tedbirler alındığı belirtilmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi ekte yer almaktadır.Emre Aykırı Davranışwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/emre-aykiri-davranis/T.C. İstanbul Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda “İlimiz sınırları içinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı; bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, halkın esenliğini ve refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığı görülmüştür. Haksız fiyat artışı ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.” Belirtilmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi ekte yer almaktadır.Yönetmelik Değişiklikleriwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/yonetmelik-degisiklikleri/TOBB’dan Odamıza ulaşan yazıda, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetler hakkında düzenlemeler içeren “Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde” yapılan değişikliklerin 18/09/2018 tarihli ve 30539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ve yayım tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.İmar Barışı Uygulamasında Sanayi Tesislerine Yönelik Önemli Değişiklikwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/imar-barisi-uygulamasinda-sanayi-tesislerine-yonelik-onemli-degisiklik/Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen ve İmar Barışı olarak adlandırılan uygulamada, Yapı Kullanım İzin Belgesi (iskanı alınmış) olan sanayi tesislerinde ruhsata aykırılık/eklenti bulunması halinde eklenti alanına bakılmaksızın binanın tamamı üzerinden hesaplama yapılarak ücret tahakkuku yapılmaktaydı. Sanayi tesislerimiz için haksız uygulama olan ve sanayicileri uygulamadan faydalanamaz hale getiren bu durum, altından kalkılamayacak ve en önemlisi de haksız bir ücret tahakkukunu oluşturmaktaydı. Konu ile ilgili olarak Odamızın önemli girişimleri ve yakın takibi üzerine, “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğ” 20.09.2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve uygulamadaki haksızlık ortadan kaldırılmıştır. Yapılan değişiklik ile yapı kullan...İSO’dan KOBİ’lerimize “KOBİ Destek” Kredisiwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/isodan-kobilerimize-kobi-destek-kredisi/Odamız üyesi KOBİ’lere Aylık %1,85 Faiz Oranlı Kredi İmkanı7143 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Yapılandırmasıwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/7143-sayili-kanun-kapsaminda-vergi-yapilandirmasi/7143 Sayılı Kanun Hükümlerinden Yararlanmak İsteyen Firmalarımızın Dikkatine; İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı talebi çerçevesinde; 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Kanun Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile ilgili bilgi aşağıda dikkatlerinize sunulmaktadır. 7143 sayılı Kanun çerçevesinde; firmalarımıza 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanma gibi pek çok önemli imkânlar getirmiştir. Anılan Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksitlerin tamamının 7143 sayılı Kanunla belirlenmiş olan; İlk taksit ödeme süresi içinde (1 Ekim 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının, İkinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde ise bu taksi...Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi hk.www.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/dolasim-ve-mense-belgelerinin-elektronik-ortamda-duzenlenmesi-hk/Dolaşım ve Menşe belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesine ilişkin eylemin hayata geçirilmesine yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan uygulama takvimi uyarınca 14-28 Mayıs 2018 tarihleri arasında A.TR Dolaşım Belgesi’nin elektronik ortamda ve manuel olarak düzenlenebileceği, 28 Mayıs 2018 tarihi itibariyle ise söz konusu dolaşım belgesinin sadece elektronik ortamda düzenleneceği hususu üyelerimize önemle duyurulur. İhracatçı firmalar / Gümrük Müşavirleri aşağıdaki bilgileri medos@tobb.org.tr mail adresine iletmeleri gerekmektedir; Firma adı Firmanın vergi numarası Firma yetkilisinin adı Firma yetkilisinin T.C.’si Firma yetkilisinin İletişim bilgileri (cep telefon ve e-mail) Sabit IP adresi İSO’dan KOBİ’lerimize “Nefes” Kredisiwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/isodan-kobilerimize-nefes-kredisi_20180404/Odamız üyesi KOBİ’lere Aylık %0,99 Faiz Oranlı Kredi İmkanıSeçim Yetki Belgesi Duyurusuwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimleri, 2 Nisan 2018 Pazartesi günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında, yargı gözetiminde Elmadağ Hilton Convention Center’da yapılacaktır. Seçimlere katılacak üyemiz tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri adına yetki belgeleri, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün aşağıda adresleri yazılı olan Perpa Bölge Temsilciliği, Giyimkent Bölge Temsilciliği ve Anadolu Yakası Hizmet Birimi tarafından düzenlenmektedir. Gerçek kişi üyelerimiz, oylarını yalnızca kimlik ibraz ederek bizzat kullanabileceklerdir. Seçim yetki belgesi için başvurulacak adresler: Giyimkent Bölge Temsilciliği: Oruç Reis Mh. Giyimkent Sitesi 12. Sk. No: 82 Esenler /İSTANBULPerpa Bölge Temsilciliği: Perpa İş Merkezi B Blok K:13 No: 2269 - 2270 Okmeydanı / İSTANBULAnadolu Yakası Bölge Hizmet Birimi: Altay Çeşme Mah. Öz Sok. No:19 Gold Plaza Maltepe / İSTANBULHadımköy Hizmet Birimi’miz İle Sizlere Daha da Yakınızwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/hadimkoy-hizmet-birimimiz-ile-sizlere-daha-da-yakiniz/Sayın Üyemiz, Sizlere daha yakın olmak ve hizmetlerimize çok daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlamak amacıyla bugüne kadar Yenibosna, Ümraniye ve Tuzla’da açmış olduğumuz temsilciliklerimize HADIMKÖY HİZMET BİRİMİ ile yeni bir halka daha eklemiş bulunmaktayız. Hadımköy Hizmet Birimimiz 21 AĞUSTOS 2017 tarihinden itibaren üyelerimize hizmet vermeye başlamıştır. Hizmet Birimimizin açık adresi ve iletişim bilgileri şöyledir: Alkent Mah. Mehmet Yeşilgül Cad. Pelican Hill AVM Dükkan No: 145/FHadımköy – Büyükçekmece / İSTANBULTel      : 0 (212) 886 67 05Faks    : 0 (212) 886 67 07 Hadımköy Hizmet Birimimizde verilen Oda hizmetleri şunlardır: 5174 Saylı Kanunun 26.Maddesinde sayılan belgeleri düzenlemek ve onaylamak Oda üyelik işlemleri ile ilgili tüm müracaatların kabulü Kapasite raporu ve muhtelif ekspertiz raporları müracaatlarının kabulü Kapasite raporu onaylı suret verilm...7033 Sayılı Kanunwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/7033-sayili-kanun/7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile sanayi işletmelerini ilgilendiren önemli değişiklikler getirilmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından TOBB aracılığıyla Odamıza iletilen yazıda; Kanunun çıkarılış amacına uygun olarak gerekli etki alanının oluşturulması bakımından Kanun maddelerinin ilgili taraflara duyurulması istenmekte ve gerekli ikincil düzenlemelerin zamanında yapılmasının sağlanması için çalışma yapıldığı bildirilmektedir. Bu çerçevede, hafta sonu çalışma ruhsatı, sanayi sicil, işyerinde uygulamalı eğitim, görsel ve işitsel yayınları alan cihazlar, elektrik tüketiminde TRT payı ve yerli malı ile ilgili 1, 3, 4, 5, 6, 19, 26, 27, 28, ve 74. Maddeler bilgilerinize sunulmaktadır.“Invest in Istanbul” Uluslararası Yatırımcılara Tek Elden Hizmet Verecekwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/invest-in-istanbul-uluslararasi-yatirimcilara-tek-elden-hizmet-verecek/Nisan 2017 itibarıyla İstanbul Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde; İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası ortaklığıyla; İstanbul İl Göç İdaresi, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ve Çalışma ve İş Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü’nün destekleriyle uluslararası yatırımcılara hizmet verecek olan “Invest in Istanbul” faaliyete geçti. 21 Haziran 2016 tarihinde resmi açılışı yapılan Invest in Istanbul, Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. No: 142 Odakule 6.kat Beyoğlu/İstanbul 34430 adresinde hizmet vermektedir. Uluslararası yatırımcılar için süreçleri kolaylaştırıp süratlendirecek olan Invest in Istanbul’un resmi internet sitesi www.invest.istanbul adresinden daha detaylı bilgi alınabilir.Sanayi ve Üretime Destek Yasası Ne Getiriyor?www.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/sanayi-ve-uretime-destek-yasasi-ne-getiriyor/Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Tasarısı Yasalaştı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 18 Haziran 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 1 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşan kanun ile sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi konusunda çeşitli yenilikler getiriliyor: Bilişim Teknolojisi ve Yazılım Üreten İşletmeler Sanayici Tanımına Alındı Sanayi Sicili Kanunu'ndaki sanayici tanımı kapsamına bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de alınmıştır. Bu firmaların yerli malı belgesi almaları ve kamu ihalelerinde % 15´lik avantajdan yararlanmalarının önü açılmıştır.  Yeni kurulan sanayi işletmelerinin takibi ve üretim faaliyetine başlamadan önce yükümlülüklerini yerine getirmelerinin sağlanması amacıyla sanayi siciline kaydolmaları için ön kayıt sistemi getirilmi...İstanbul Sanayi Odası Odakule'ye Taşındıwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/istanbul-sanayi-odasi-odakuleye-tasindi/İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meşrutiyet Caddesi NO:62 Tepebaşı adresindeki tüm birimlerini Meşrutiyet Caddesi No:63 Beyoğlu adresinde yer alan ODAKULE binasına taşıyarak ve 12 Haziran 2017 tarihinden itibaren de tüm birimleri ile ODAKULE’de hizmet vermeye başladı. İletişim Bilgileri: Adres: Meşrutiyet Caddesi No: 63, 34430 Beyoğlu/İSTANBULTelefon: (0212) 252 29 00 (Pbx)Faks: (0212) 249 50 84 - 293 43 98Yurtdışı Yatırım Endeksi 2017www.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/yurtdisi-yatirim-endeksi-2017/Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi ve Bain &amp; Company işbirliği ile hazırlanan ve 17 Mayıs 2017 tarihinde basın  lansmanı yapılan Yurtdışı Yatırım Endeksi raporu yayımlanmıştır. Türk yatırımcıları açısından önem arz eden seçilmiş belli başlı kriterlere göre ülkeleri derecelendirmektedir. Bu yıl ikincisi hazırlanan endeks dönemsel olarak güncellenecektir. Endekste yüksek gelirli ülkeler sınıfında ABD, orta gelirli ülkeler sınıfında ise Çin liderliğini korurken; düşük gelirli ülkeler sınıfında ise Azerbaycan ilk sırada yer almıştır. Türkiye'nin yatırım stokunda en yüksek paya sahip olan Avrupa ülkeleri bu yıl da endekste önemli bir yer elde etmiş, önceki yıla göre yükselişte olan Rusya ve İngiltere, rapora göre dikkat çekici ülkeler arasında yer almıştır. Rapora ulaşmak için lütfen tıklayınız.İSO Kredi Danışma Hattı İle Sanayicimizi Finansman İmkânları Hakkında Bilgilendiriyoruzwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/iso-kredi-danisma-hatti-ile-sanayicimizi-finansman-imkanlari-hakkinda-bilgilendiriyoruz/Sayın Üyemiz, İstanbul Sanayi Odası finansman ihtiyacında bulunan üyelerimizi kendilerine en uygun olan mekanizmaya yönlendirmek ve bu alandaki mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirmek amacıyla yeni bir çalışmayı hayata geçiriyor. Odamız bünyesinde kurulan İSO KREDİ DANIŞMA HATTI ile kredi ihtiyacı olan ve teminat sorunu yaşayan üyelerimiz bu konudaki tüm bilgiyi Kredi Garanti Fonu ile yakın işbirliği halinde olan İstanbul Sanayi Odası’ndan temin edebilirler. Kredi Garanti Fonu Kefaletiyle Sanayicimizin Teminat Sorunu Bitiyor Kredi Garanti Fonu (KGF), sağladığı kefaletle işletmelere destek vermekte, teminat sorunu olan işletmeler KGF'den sağladıkları kefalet ile banka kredilerine kavuşabilmektedir. KGF, KOBİ’lerin kullanabileceği, yeni firma kurmaktan mevcut tesisi genişletmeye, hammadde temininden taşınmaya, ihracat ve ithalatın finansmanından nakit sıkıntısını gidermeye kadar hemen her çeşit krediye kefalet sağlamaktadır.</l...Solvent Bazlı Sarı Beyaz Renkli Soğuk Yol Çizgi Boyası ve Tineri İle Su Bazlı Yol Çizgi Boyası Alımı Hak. Birim Fiyat Tespitiwww.iso.org.tr/duyurular/birim-fiyat-arastirmalar-ihaleler/solvent-bazli-sari-beyaz-renkli-soguk-yol-cizgi-boyasi-ve-tineri-ile-su-bazli-yol-cizgi-boyasi-alimi-hak-birim-fiyat-tespiti/T.C. Ulaştırma Denizcilik veHaberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı'ndan aldığımız yazıda alımı yapılacak olan listedeki malzemeler ile ilgili fiyat tespiti talep edilmiştir. Not: Şartname mevcuttur, almak isteyenlerin Sanayi Şubesi Mehmet Vehbi Koç ile irtibata geçmesi rica olunur. (Tel: 0212-252 2900 Dah:264)Tuzla Hizmet Birimimiz Hizmetinizdewww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/tuzla-hizmet-birimimiz-hizmetinizde/Sayın Üyemiz, İstanbul Sanayi Odası olarak 2014 yılı Mart ayında Anadolu yakasında Ümraniye Temsilciliğini, Avrupa yakasında ise Yenibosna Temsilciliğini açarak üyelerimizin Oda hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşabilmesi sağlanmıştır. Temsilciliklerimizin yarattığı üye memnuniyeti ve bölge sanayicilerimizin talepleri üzerine Yönetim Kurulumuzun kararı gereğince TUZLA HİZMET BİRİMİ’ni açarak hizmet ağımıza bir yenisini ilave ettik. Böylece üyelerimiz, artık birçok Oda hizmetini, merkeze gelmeden temsilciliklerimiz ve hizmet birimimizden alabilir duruma gelmiştir. Tuzla Hizmet Birimimizin adresi İstanbul Anadolu Yakası OSB İdari Binası Aydınlı Mah. Gazi Bulvarı 5.Sokak No: 2 Tuzla – İSTANBUL olup telefon numarası (0 216) 593 00 78, faks numarası (0 216) 593 00 79’dur. Ayrıca hizmet birimimize Odamızın (0 212) 252 29 00 numaralı merkez santralı üzerinden de ulaşılabilmektedir. Tuzla Hizmet Birimimizde verilecek hizmetler: Oda üy...Kullanılmış Makina Tebliği Hakkında, 21 Temmuz 2016www.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/kullanilmis-makina-tebligi-hakkinda-21-temmuz-2016/Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşyanın Yerli İmal Durumu Hk. http://ith7.ekonomi.gov.tr (Kullanıcı Adı: MESKUR Şifre: MESKUR)Gider Vergileri Genel Tebliğiwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/gider-vergileri-genel-tebligi/Sayın Üyemiz, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 29.03.2016 tarih ve 29668 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No:90) ile sanayi sicil belgesine haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralara (faiz, komisyon, masraf vb.) banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası uygulanacaktır. Söz konusu Tebliğ ekte olup, bilgilerinize sunulur"Şimdi Yaraları Sarma Zamanı” Yardım Kampanyasıwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/simdi-yaralari-sarma-zamani-yardim-kampanyasi/Sayın Üyemiz, Diyanet İşleri Başkanlığı, terör saldırılarında yaşamını yitiren şehitlerimizin yakınları, Güneydoğu’daki terör mağduru vatandaşlarımız ve Bayırbucak Türkmenleri için “Şimdi Yaraları Sarma Zamanı” kampanyası başlatmıştır. Vatanımızın güvenliğini canları pahasına sağlayan aziz şehitlerimizin yakınlarına destek olmak, Güneydoğuda terör mağduru olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve son zamanlarda Suriye’den gelen bütün kardeşlerimizle birlikte ülkemize sığınmak zorunda kalan Bayırbucak Türkmenlerine yardımcı olmak amacıyla başlatılan bu kampanya hakkında bilgiye https://bagis.diyanetvakfi.org.tr/simdi-yaralari-sarma-zamani adresinden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize sunulur.Mısır Üretici Kayıt Sistemiwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/misir-uretici-kayit-sistemi/Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) aldığımız 11.02.2016 tarih ve 0412/3108 sayılı yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan aldıkları bir yazıya atfen, Mısır İhracat ve İthalat İdaresi bünyesinde oluşturulan kayıt sistemi hakkındaki güncel bilgiler paylaşılmıştır. Yazıda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın konu hakkında son olarak 16.01.2016 tarihli 2016/43 sayılı kararını yayımladığı ve bu karar çerçevesinde söz konusu uygulamanın 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir. Ayrıca, uygulama kapsamına giren ürünlere ait GTIP listelerinin de söz konusu kararın ekinde yer aldığı vurgulanmıştır. Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı'nın söz konusu uygulamayı yakından takip ettiği, karşılaşılan sıkıntıların ortadan kaldırabilmesini teminen çalışmaların sürdürüldüğü, ihracatçılarımızın da yaşadıkları sorunları Bakanlığa iletmelerinin uygulamanın izlenmesi ve bilgi paylaşımının eksiksiz olması açısından önemli olduğu belirtilmiştir. Diğer taraftan, kon...TOBB/Karayolu Taşıma Yönetmeliğiwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/tobbkarayolu-tasima-yonetmeligi/Sayın Üyemiz, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişilerin, unvan veya nevi değişikliği yapması halinde, değişikliğin gerçekleşmesinden önce gerçekleştirdikleri sözleşmeler hakkında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 21.01.2016 tarihli yazının bir örneğine http://tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/KMevzuat.php adresinden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize sunulur.Resmi Gazetede Sanayi, 07.01.2016www.iso.org.tr/duyurular/resmi-gazete/resmi-gazetede-sanayi-07012016/YÖNETMELİKLER Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası “(1) Yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması zorunlu olan 1996 model ve sonrası araçlarda kullanılan analog veya elektronik takograf cihazlarının, aşağıda belirtilen sürelerde dijital takograf ile değiştirilmesi zorunludur: 1996-1998 model araçlar, 30/6/2016 tarihine kadar. 1999-2001 model araçlar, 31/12/2016 tarihine kadar. 2002-2004 model araçlar, 31/12/2017 tarihine kadar. 2005-2007 model araçlar, 31/12/2018 tarihine kadar. 2008 ve sonrası model araçlar, 31/12/2019 tarihine kadar.” şekilde değiştirilmiştir. <a target="_blank" href="http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/201...Resmi Gazetede Sanayi, 06.01.2016www.iso.org.tr/duyurular/resmi-gazete/resmi-gazetede-sanayi-06012016/YÖNETMELİKLER Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yönetmeliğin amacı, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine belediyeler aracılığıyla yapılacak gelir desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160106-1.htm Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin ...Resmi Gazetede Sanayi, 01.01.2016www.iso.org.tr/duyurular/resmi-gazete/resmi-gazetede-sanayi-01012016/KANUN 6655 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına ‘’z) 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizat finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar (Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.) bendi eklenmiştir. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine; a) 2016 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylıklar;1) 2016 yılı Ocak ödeme döneminde Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre artırılır ve bu şekilde belirlenen gelir ve aylıklar dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kayd...TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu İstanbul Sanayi Odası İcra Komitesi Seçimi Aday Listesiwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/tobb-istanbul-kadin-girisimciler-kurulu-istanbul-sanayi-odasi-icra-komitesi-secimi-aday-listesi/3 Asil - 3 Yedek Üye Seçimi (25 Aralık 2014, Odakule) Aynur Ayhan Ayşegül Çapan Ebru Tanrıverdi İlknur Cantürk Nevin Grit Sevda Arıkan Zehra Nevbahar Şahin TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu İstanbul Sanayi Odası İcra Komitesi Seçimi Aday Listesiwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/tobb-istanbul-genc-girisimciler-kurulu-istanbul-sanayi-odasi-icra-komitesi-secimi-aday-listesi/5 Asil - 5 Yedek Üye Seçimi (25 Aralık 2014, Odakule) Abdurrahman Uzun Bülend Atalar Duygu Eren Ebru Tanrıverdi Ertan Yılmaz Furkan Selim Saruhan Hasan İstanbulluoğlu İlknur Cantürk Kemal Karabel Mesut Yılmaz Mustafa Akar Mustafa Mertöz Üye Bilgi Güncelleme Formuwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/uye-bilgi-guncelleme-formu/Kayıtlarımızdaki iletişim bilgilerinizin güncellenmesi için aşağıdaki formun doldurulup e-posta veya faks yoluyla bize ulaştırılması gerekmektedir.Enerji Verimli Sanayi Projesiwww.iso.org.tr/duyurular/cevre-duyurulari/enerji-verimli-sanayi-projesi/Sanayi tesislerinde enerji verimliliği alanında farkındalık oluşturulması ve enerji verimliliğinin teşvik edilmesi amacıyla, Enerji Verimliliği Derneği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde, OSBÜK’ün desteğiyle “Enerji Verimli Sanayi” projesi başlatılmıştır.Japonya-TRINS 2. Dönem Toplantısıwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/japonyatrins-2-donem-toplantisi/TOBB'dan Odamıza ulaşan yazıda, Eşbaşkanlığı Ekonomi Bakanı Sn. Nihat Zeybekçi tarafından yürütülen Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi (TRINS) 2. Dönem Toplantısının 2 Temmuz 2014 Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir. Bu kapsamda, anılan TRINS Toplantısına yönelik olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılacak hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, Görev ve yetki alanlarına giren konularda iki ülke arasındaki ilişkiler Söz konusu TRINS Toplantısı sırasında gündeme getirilmesinde yarar görülen konular (Türkçe ve İngilizce olarak) hakkında bilgi notları talep edilmektedir. Bu itibarla, belirtilen konular ile ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 26 Mayıs 2014 Pazartesi gününe kadar TOBB'a iletilmek üzere Odamıza (Özge SARIÇAY osaricay@iso.org.tr) gönderilmesi hususu bilgilerinize sunulur.TOBB/Türkiye – Güney Kore Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısıwww.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/tobbturkiye--guney-kore-gumruk-idaresi-baskanlari-toplantisi/Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen bir yazıda;