Yarışma tüm tasarım ve sanat alanlarından katılımcılara açıktır. Ekip olarak katılanlar, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekip içerisinden bir üyeyi ekip başı olarak belirtmelidir. Yarışmaya bireysel ya da ekip üyesi olarak sadece bir öneri ile katılım sağlanabilir. Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır:

  • Yasal bir engeli bulunmamak;
  • Yarışma şartnamesinde öngörülen koşullara uymak;
  • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak;
  • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak;
  • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak;
  • Yarışmayı açan kurumda yarışmayla ilgili her hangi bir işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılacaktır.