All Publications

Sanayinin Sonsuz Işığında

Kitap, Osmanlı’nın İstanbul’u fethinden hemen sonra Cumhuriyet’in kuruluş dönemine ve ardından günümüze kadar olan sanayiyi tarihi, ekonomi ve siyasi gelişmelerle iç içe anlatıyor. Eser, Osmanlı’nın 1453 yılında İstanbul’u fethinden 1839 yılı Tanzimat Dönemi’ne kadar Tophane-i Amire, Tersane-i Amire ve Darphane-i Amire ile atılan ilk sanayileşme adımları ile başlıyor. Fabrikalaşma sürecinin tekstil, kağıt, cam ve tütün gibi ham maddesi yerli sektörlerde nasıl yol aldığı ayrıntılarıyla ele alınıyor. Tanzimat’ı izleyen Meşrutiyet ve Meşrutiyet’in olumlu olumsuz, tüm sorumluluğunu üstlenen Cumhuriyet Dönemi’ndeki gelişmelerle devam eden eserde, Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” şiarıyla kurulan genç Türkiye’nin kumaşını, şekerini, tuzunu ve tütününü üretmekle yetinmeyip ağır sanayiyi kurmaya soyunduğu dönem çeşitli örneklerle anlatılıyor. Sanayinin teknolojiyi yakalama ve üretime dönüştürme çabaları sonucu 1950’lerde ilk toplu iğnenin üretilmesi, 1960’lardan itibaren hız kazanan sanayileşme hamleleri, tezgahlardan buzdolabı, çamaşır makinesi, klima, elektrik süpürgesinin çıkması, 1970’lerde televizyonun sanayi işletmelerinin programlarına girmesi gibi bazı detaylar da kitapta aktarılan dönem gelişmeleri arasında yer alıyor.

Publish Date : May 2018 DOWNLOAD

İstanbul Sanayisinde Görünüm ve Beklentiler

İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit işbirliğinde İstanbul’daki imalat sanayi firmalarının önümüzdeki 12 ay için ekonomik faaliyetlerine yönelik beklentilerini ortaya koymak amacıyla yeni bir anket çalışması gerçekleştirilmektedir.

Publish Date : April 2018 DOWNLOAD

Türkiye Sanayisinde Görünüm ve Beklentiler

İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit işbirliğinde Türkiye’deki imalat sanayi firmalarının önümüzdeki 12 ay için ekonomik faaliyetlerine yönelik beklentilerini ortaya koymak amacıyla yeni bir anket çalışması gerçekleştirilmektedir.

Publish Date : April 2018 DOWNLOAD