İSO - Teşvik Masası

Hakkında

Ülkemizde farklı kurumlar tarafından, çeşitli konularda yürütülmekte olan teşvik, kredi, hibe ve doğrudan destek uygulamaları mevcuttur. İSO, destek ve teşvik sağlayan kurumların ve uygulamaların çokluğu nedeniyle ortaya çıkan karmaşayı gidermek, yatırım yapmak isteyen firmaları kendilerine en uygun olan desteğe yönlendirmek ve bu alandaki mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirmek amacıyla “Teşvik Masası” hizmet birimini oluşturmuş olup, birim çalışmalarını sürdürmektedir.

Hakkımızda Görsel