Hakkımızda

İstanbul Sanayi Odası, 25 Ocak 2019 tarihinde Türkiye’nin gelmiş geçmiş en güçlü mesleki eğitim protokolüne imza atmıştır. İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan bu protokolün temel amacı, mesleki ve teknik anadolu lisesi (MTAL) mezunlarının sanayide, kendi alanlarında, nitelikli bir şekilde istihdam edilmelerini sağlamaktır.

Ortak Yönetim Modeli

35 MTAL ile İSO meslek komitesi üyesi 105 sanayici okulların yönetimine girmek üzere eşleştirilmiştir. Sanayiciler sektörlerine uygun okulları seçmiş olup okul yönetimlerinde aktif olarak çalışmaktadır. Bu projeyle, okulların prestiji artırılarak nitelikli öğrencilerin bu okulları tercih etmeleri hedeflenmektedir. Diğer bir amaç ise nitelikli öğrenciyi okulda ve işyerinde istihdam odaklı olarak yetiştirmektir. Sonrasında, işyerlerinde beceri eğitimi/staj sürecinde istihdam odaklı yetiştirilmiş öğrencilerin kendi sektörlerinde iyi şartlarda çalışmasını sağlamak hedeflenmektedir.

Kazanımlar

Bu üç amacı gerçekleştirmek için okul bazında Protokol Yürütme Kurulları (PYK) oluşturulmuştur. Mesleki eğitim olgusunun sağlam ve sistematik bir yapıyla gelişmesi öngörülmektedir.

Müfredat konusunda geliştirme öneren sanayicinin isteklerine cevap arayan meslek liseleri bu konuda yeni girişimlerde bulunmaktadır. Okullar sanayinin ihtiyaçlarına göre müfredatlarını güncellemekte; okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu konularda eğitim desteği sağlanmaktadır.

Meslek liselerinde dört yıl süresince eğitim alan öğrenciler, mevcut sistemde son sınıfta sanayiyle tanışırken yeni modelle, mümkün olduğunca erken sanayiyle tanışması hedeflenmektedir.

Protokol yürütme kurullarının sistematik analiz ve çalışmalarıyla mezun olan öğrencilerin sanayide kendi alanlarında istihdam oranlarının her yıl artması hedeflenmektedir. Tüm bu çalışmalar sonucunda okulların marka değerinin yükselmesi ve meslek lisesi mezunlarının sanayide aranan nitelikli teknik eleman olması hedeflenmektedir.

35 okulumuzdaki temsilcilerimizle birlikte bugüne kadar 250’nin üzerinde toplantı yapılarak 800 saate yakın bir emek harcanmıştır. Bu toplantılarda alınan kararlarla, yaklaşık 1000 öğrenciye teknik gezi imkanı sağlanarak iyi işletmelerle tanışmaları ve sanayiye ilgi duymalarının yolu açılmıştır. 900’e yakın öğrencimiz uzman eğitmenler tarafından tasarlanan Dijital Dönüşüm Seminerleri aracılığıyla yeni teknoloji trendleriyle ilgili bilgi alma fırsatı bulmuştur.

Bunun yanısıra, 1500 öğretmenimizle bilgilendirme toplantıları aracılığıyla bir araya gelerek onların da projeye aktif olarak katkı sağlamalarının önü açılmıştır. 120’yi aşkın öğretmenimiz de, yine PYK temsilcilerimizin önderliğinde organize edilen teknik eğitimlere katılım sağlamıştır. Okul müdürleri ve müdür yardımcıları Kasım 2019’dan itibaren hayata geçirdiğimiz Okul Müdürlerine ve Müdür Yardımcılarına Yönelik Yönetici Geliştirme Programları’na katılmıştır.