Risk Grubu

Koronavirüs (Covid-19) İşyeri Risk Grubu

Koronavirüs (Covid-19) İşyeri Risk Grubu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyerleri; az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Bu tehlike sınıfları belirlenirken salgın hastalıklar ve salgın hastalıklarla mücadele hususları doğrudan değerlendirilmeye alınmadığı için bu sınıflandırma salgın riski açısından değerlendirmeyi mümkün kılmamaktadır.

Standart kapsamında, bir ilk olarak, Covid-19 özelinde risk sınıflandırılması gerçekleştirilmiştir. Risk ölçüm tablosu ve puanlama sistemi sayesinde sanayi tesislerimizin risk grupları bulundukları ilçe, çalışan sayısı, sahip oldukları kapalı ve açık alan miktarı gibi çeşitli kriterlere göre kolayca belirlenebilecek ve tesisler risk gruplarına özel olarak hazırlanmış önlem ve uygulamaları hayata geçirebileceklerdir.

Risk Grubunuzu Öğrenin

Standart kapsamında işyerleri Covid-19 risk grupları açısından
düşük / orta / yüksek risk grubu olarak üçe ayrılmaktadır.

DÜŞÜK RİSK GRUBU
8 Puan
ORTA RİSK GRUBU
9-16 Puan
YÜKSEK RİSK GRUBU
17-24 Puan

Bu risk grupları işyerlerinin bulunduğu ildeki vaka sayısı, işyerinin bulunduğu ilçedeki vaka sayısı, bir vardiyadaki çalışan sayısı, kapalı alanlardaki kişi başına düşen alan, çalışanın işyerinde bulunduğu süre, çalışma ortamı, çalışanlarının işyerlerine ulaşım şekli, çalışan eğitim düzeyi ve kronik rahatsızlığı ile 65 yaş üzeri olan çalışan sayısının toplam çalışan sayısına oranı gibi parametrelerle yapılacak puanlamayla belirlenmektedir.