All Publications

KOBİ'ler İçin Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Şubemizce hazırlanan yayın, KOBİ'lerin kaynaklarını daha verimli kullanmalarına, işyerlerinde Çevre Yönetim Sistemi oluşturarak, firmalarını daha iyi yönetmelerine ve çevre mevzuatı gereklerine daha kolay uymalarına yardımcı olan rehber niteliğindedir.

Publish Date : April 2002 DOWNLOAD

Otomotiv Sektörü (2002)

Otomotiv sanayinin vizyon ve misyonu doğrultusunda temel stratejileri, kapasite kullanımı ve rekabet gücünü artırmak, ana ve yan sanayi arasında etkin entegrasyon ve birlikte gelişmeyi sağlamak olarak öngörülmektedir. Stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesinde, istikrarlı bir iç pazarın oluşturulması, vazgeçilmez bir koşul niteliğindedir. Raporumuzda, büyümeyen ve istikrarsızlıklardan kaynaklanan talep iniş ve çıkışlarının sıkça yaşandığı bir iç pazar ortamında, bu sanayinin artık sürdürülebilir bir gelişmeyi yakalama ve ihracatını devam ettirebilme şansının olmayacağı vurgulanmaktadır. Bu çerçevede, sanayinin kamudan beklentisi; sektörün gelişmesinin ve stratejik hedeflerine ulaşmasının önündeki engelleri kaldıracak düzenlemelerin yapılmasıdır. Bu hedefe yönelik olarak yapılması gerekenler de uygulama planı ile önerilmektedir.

Publish Date : February 2002 DOWNLOAD

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Türkiye: Durum Tespiti ve Stratejik Plan

Yayın, doğrudan yatırımların tanımını, ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri ve ekonomiler açısından önemini ele almaktadır.

Publish Date : January 2002 DOWNLOAD