Değerlendirme Süreci Nasıl Olacak?

Yeşil Dönüşümünüzü Alanında Uzman Jürimizle Değerlendiriyoruz

Ödül Jürisi

Ödül jürisi; kamu, İSO Yönetim Kurulu Üyesi, İSO Meclis ve Meslek Komitesi Üyeleri, üniversitelerin ve enstitülerin ilgili bölümlerinden akademisyenler, uzmanlar ile sivil toplum kuruluşları üyelerinden oluşur.

Değerlendirme

Firma tarafından belirtilen başvuru süresi içerisinde başvuru tamamlandıktan sonra İSO Çevre ve Enerji Şubesi başvuruları istenilen bilgi ve belge üzerinden ön değerlendirmeye tabii tutar. Koşullara uygun başvuruda bulunmayanlar değerlendirme dışı tutularak elenir. Elenen firmalara başvuru ücretleri iade edilir. Ön değerlendirme sonrası ilave bilgi ve belge istenebilir.

Jüri tarafından başvuru formu puanlama süreci tamamlandıktan sonra başvuru sahiplerinden sunum talep edilebileceği gibi belirlenen tesisler ziyaret de edilebilir.

İfade edilen kategorilerde değer görülmesi halinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilir. Jüri uygun görmesi halinde teşvik ödülleri verebilir.

Ödül almaya hak kazanan firmalar Ödül Logosu’nu ödülü aldığı yıldan başlamak üzere üç yıl boyunca kullanma hakkını sadece ödül almaya hak kazandığı bina, tesis veya ürün için elde ederler.