Ödül Kategorileri Nelerdir?

Sürdürülebilir Gelecek için Dönüşüm Başladı!

2022 İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri’ne sanayi kuruluşu olduğunu kanıtlayan Büyük Ölçekli İşletmeler ve KOBİ’ler başvurabilecektir.

İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri: Çevre Kategorisi
1. Çevre Dostu Uygulama
2. Çevre Dostu Ürün
İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri: Enerji Verimliliği Kategorisi
3. Enerji Verimliliği Projesi
4. Enerji Verimli Ürün
İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri: Çevresel Sürdürülebilirlik Yönetimi Kategorisi
5. Çevresel Sürdürülebilirlik Yönetimi

İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri: Çevre Kategorisi

1. Çevre Dostu Uygulama

Yenilikçi üretim teknoloji ve teknikleri kullanılarak aynı miktarda üretim için daha az doğal kaynak kullanılması ve daha az atık üretilmesini sağlayan uygulamalar değerlendirilecektir. Mevcut ekolojik ve ekonomik krizlerin bir dengeleyicisi olarak kabul edilen döngüsel ekonomi kapsamında atık yönetimi, kimyasal ve su yönetimi, yaşam döngüsü analizi sonrasında iyileştirmeye yönelik uygulamalar, yenilikçi ve döngüsel iş modellerine geçiş gibi uygulamalar ile başvuru yapılabilecektir. Söz konusu uygulama 2019-2020-2021 yılları arasında hayata geçirilmiş olmalıdır.

Çevre Dostu Uygulama Başvuru Formu için tıklayınız

2. Çevre Dostu Ürün

Kullanılan ham maddesinden itibaren üretim, tüketim, kullanım ve kullanım ömrünü tamamladıktan sonra bertaraf edilmesini de içeren yaşam döngüsü süreçlerinde, benzer ürünlerle karşılaştırıldığında, çevreye karşı olumsuz etkileri azaltılmış ürünler değerlendirilecektir. Mevcut ekolojik ve ekonomik krizlerin bir dengeleyicisi olarak kabul edilen döngüsel ekonomi kapsamında döngüsel ürünler bu kategoriye başvurabilecektir. Söz konusu ürün 2019-2020-2021 yılları arasında piyasaya sürülmüş olmalıdır.

Çevre Dostu Ürün Başvuru Formu için tıklayınız

İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri: Enerji Verimliliği Kategorisi

3. Enerji Verimliliği Projesi

Gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarının önlenmesi, atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebinin azaltılması, gelişmiş endüstriyel süreçler, enerji geri kazanımları gibi uygulamalar değerlendirilecektir. Söz konusu proje 2019-2020-2021 yılları arasında hayata geçirilmiş olmalıdır.

Güneş panellerinden ve rüzgâr türbinlerinden elektrik üreterek tesiste kullanılması veya şebekeye verilmesine yönelik projeler bu kapsamda olmayıp, prosesleri için gerekli enerjinin güneş ve rüzgâr kaynaklı projelerle elde edilmesi ile tasarruf sağlanan projeler kapsamdadır.

Aydınlatmada yapılan enerji verimliliği uygulamaları, başvurulan projesinin bütününün bir parçası olabilir ancak tek başına aydınlatma projesi ile başvurulmamalıdır.

Enerji Verimliliği Projesi Başvuru Formu için tıklayınız

4. Enerji Verimli Ürün

Elektrikli ve elektronik eşyaları üreten firmaların AR-GE ve / veya mühendislik çalışmaları sonucu geliştirdikleri ve önceki eş değer ürüne oranla daha az enerji tükettiği kanıtlanabilen ürünler başvurabilecektir. Söz konusu ürün 2019-2020-2021 yılları arasında piyasaya sürülmüş olmalıdır.

Enerji Verimli Ürün Başvuru Formu için tıklayınız

İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri: Çevresel Sürdürülebilirlik Yönetimi Kategorisi

5. Çevresel Sürdürülebilirlik Yönetimi

Çevre ve sürdürülebilirlik yönetimi konusundaki uygulamalarının tüm yönetim kademelerinde ele alındığını, çevrenin karar alma süreçlerine etkisinin gösterildiği, çevre konusunda politika, hedef ve stratejiler geliştirildiği, çevre konusunda kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının yerleştiği, firma faaliyetlerinin topluma ve tüm paydaşlarına olumlu katkılar sağlandığının kanıtlandığı firma başvuruları değerlendirilecektir.

Çevresel Sürdürülebilirlik Yönetimi Başvuru Formu için tıklayınız