İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri Nedir?

Sanayinin Geleceği Yeşil Dönüşümde

Ülkemiz sanayisinin dünyanın bugün en önemli gündem konusu haline gelmiş olan sürdürülebilirlik bağlamındaki yeşil dönüşümü, önemli bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik çerçevesinde uluslararası ticarette ortaya çıkan yeni sisteme ülkemiz sanayisinin adaptasyonu başlamış ve hızla devam etmektedir.

Mevzuatın bu yeni düzene göre değişiyor olması, tüketicilerin ve buna bağlı olarak ticari partnerlerin bu yöndeki talepleri çevre dostu ve enerji verimli ürüne ilgiyi arttırırken, üretimin çevresel baskılarını azaltma konusundaki bilinç yeşil dönüşümü gereklilik haline getirmiştir. Bir başka deyişle rekabet unsuru haline gelen yeşil dönüşüm, üretim sürecinin her aşamasında, ürün geliştirilmesinde, AR-GE’de önemli bir kriter haline gelmiştir.

İstanbul Sanayi Odası, Sürdürülebilirlik konusunda üstlendiği öncü rolü kapsamında üretimlerinin her kademesinde “çevre ve sürdürülebilirliği” odağına alan sanayi tesislerini ödüllendirecektir.

Ödüle başvuran sanayi firmaları, yeşil dönüşüm kapsamında kendisini değerlendirme fırsatı bulacaktır. Başvuru hazırlıkları çalışanların iyi bir iletişim kurmasına ve motivasyonunun artmasına olanak sağlayacaktır.

Ödül almaya hak kazananlar, ödül töreninde ödüle layık görüldükleri ürün / uygulamalarını kamuoyuna tanıtma şansına sahip olurken, ürün ve uygulamalarına ilişkin iletişim araçlarında İSO Ödül Logosunu kullanabileceklerdir.

İstanbul Sanayi Odası 1995’ten bugüne kadar 17 kez verdiği ödüllerle bu konuda önemli bir marka haline gelmiştir.