İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri Nedir?

Yeşil Dönüşüm Başladı…

Çağımızın üretim ve tüketim anlayışını belirleyen yeşil dönüşüm anlayışı, iklim krizi, hava kirliliği, doğal kaynakların azalması gibi çevresel problemleri çözümlemeye yönelik bir strateji olarak ele alınıyor. Sanayi açısından ise ürün, ham madde ve teknoloji seçimlerinde kapsamlı bir dönüşümün ön plana çıktığı yeni bir düzen kuruluyor. Bu doğrultuda teknoloji odaklı üretimin önemi artarken küresel anlamda rekabetçi olabilmek için sanayinin daha yeşil, daha döngüsel ve daha dijital olması bir gereklilik halini alıyor.

İstanbul Sanayi Odası, Sürdürülebilirlik konusunda üstlendiği öncü rolü kapsamında üretimlerinin her kademesinde yeşil dönüşümün etkilerinin görüldüğü ve “sürdürülebilirliği” odağına alan sanayi tesislerini ödüllendirecek.

Ödüle başvuran sanayi firmaları, yeşil dönüşüm kapsamında kendisini değerlendirme fırsatı bulacak. Başvuru hazırlıkları çalışanların iyi bir iletişim kurmasına ve motivasyonun artmasına olanak sağlayacak.

Ödül almaya hak kazananlar, ödül töreninde ödüle layık görüldükleri ürün / uygulamalarını kamuoyuna tanıtma şansına sahip olurken, ürün ve uygulamalarına ilişkin iletişim araçlarında patentli İSO Ödül Logolarını kullanabilecekler.

İstanbul Sanayi Odası 1995’den bugüne kadar 18 kez verdiği ödüllerle bu konuda önemli bir marka haline geldi. Sizi de önemli bir marka değeri olarak kendini kanıtlayan “İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri” sürecinde yerinizi almaya davet ediyoruz.