Ödül Kategorileri Nelerdir?

Sürdürülebilir Geleceği Biz Şekillendireceğiz…

“İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri 2024”e sanayi kuruluşu olduğunu kanıtlayan Büyük Ölçekli İşletmeler ve KOBİ’ler başvurabilecektir. Kategorilerde değerlendirmeye alınacak uygulamalar 2021-2022-2023 yılları arasında hayata geçirilmiş, ürünler piyasaya sürülmüş ve işbirlikleri bu dönemde gerçekleşmiş olmalıdır.

Kategoriler ile ilgili netleşmeyen konularda başvuru öncesi İSO Çevre ve Enerji Şubesi ile irtibata geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Çevre Ödülleri
1. Kategori : Çevre Dostu Uygulama
2. Kategori : Çevre Dostu Ürün
Enerji Verimliliği Ödülleri
3. Kategori : Enerji Verimliliği Projesi
4. Kategori : Enerji Verimli Ürün
Sürdürülebilirlik Ödülleri
5. Kategori : Sürdürülebilirlik Yönetimi
6. Kategori : Sürdürülebilirlik Alanında İşbirliği

Çevre Ödülleri

1. Kategori : Çevre Dostu Uygulama

Yenilikçi üretim teknoloji ve teknikleri kullanılarak aynı miktarda üretim için daha az doğal kaynak kullanılması ve daha az atık üretilmesini sağlayan uygulamalar değerlendirilecektir. Mevcut ekolojik ve ekonomik krizlerin bir dengeleyicisi olarak kabul edilen döngüsel ekonomi kapsamında ham madde, atık yönetimi, kimyasal ve su yönetimi, yaşam döngüsü analizi sonrasında iyileştirmeye yönelik uygulamalar, yenilikçi ve döngüsel iş modellerine geçiş gibi uygulamalar ile başvuru yapılabilecektir. Söz konusu uygulama 2021-2022-2023 yılları arasında hayata geçirilmiş olmalıdır.

Çevre Dostu Uygulama Başvuru Formu için tıklayınız

2. Kategori : Çevre Dostu Ürün

Kullanılan ham maddeden itibaren üretim, tüketim, kullanım ve kullanım ömrünü tamamladıktan sonra bertaraf edilmesini de içeren yaşam döngüsü süreçlerinde, benzer ürünlerle karşılaştırıldığında, çevreye karşı olumsuz etkileri azaltılmış ürünler değerlendirilecektir. Mevcut ekolojik ve ekonomik krizlerin bir dengeleyicisi olarak kabul edilen döngüsel ekonomi kapsamında döngüsel ürünler bu kategoriye başvurabilecektir. Söz konusu ürün 2021-2022-2023 yılları arasında piyasaya sürülmüş olmalıdır.

Çevre Dostu Ürün Başvuru Formu için tıklayınız

Enerji Verimliliği Ödülleri

3. Kategori : Enerji Verimliliği Projesi

Gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikte gibi birincil ve ikincil enerji kayıplarının önlenmesi, atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebinin yönetilmesi, gelişmiş endüstriyel süreçler, enerji geri kazanımları gibi uygulamalar değerlendirilecektir. Söz konusu proje 2021-2022-2023 yılları arasında hayata geçirilmiş olmalıdır.

Önemli notlar : Güneş panellerinden ve rüzgar türbinlerinden elektrik üreterek tesiste kullanılması veya şebekeye verilmesine yönelik projeler bu kapsamda olmayıp, prosesleri için gerekli enerjinin güneş ve rüzgar kaynaklı projelerle elde edilmesi ile tasarruf sağlanan projeler kapsamdadır.

Aydınlatmada yapılan enerji verimliliği uygulamaları, başvurulan projesinin bütününün bir parçası olabilir ancak tek başına aydınlatma projesi ile başvurulmamalıdır.

Enerji Verimliliği Projesi Başvuru Formu için tıklayınız

4. Kategori : Enerji Verimli Ürün

Elektrikli ve elektronik eşyaları üreten firmaların AR-GE ve / veya mühendislik çalışmaları sonucu geliştirdikleri ve önceki eş değer ürüne oranla daha az enerji tükettiği kanıtlanabilen ürünler başvurabilecektir. Söz konusu ürün 2021-2022-2023 yılları arasında piyasaya sürülmüş olmalıdır.

Enerji Verimli Ürün Başvuru Formu için tıklayınız

Sürdürülebilirlik Ödülleri

5. Kategori : Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilirlik yönetimi konusundaki uygulamalarının tüm yönetim kademelerinde ele alındığını, sürdürülebilirliğin karar alma süreçlerine etkisinin varlığını, sürdürülebilirlik konusunda politika, hedef ve stratejiler geliştirildiğini ve kurumsal sürdürülebilirlik anlayışının yerleştiğini, firma faaliyetlerinin topluma ve tüm paydaşlarına olumlu katkılar sağlandığını kanıtlar ile sunan firma başvuruları değerlendirilecektir.

Sürdürülebilirlik Yönetimi Başvuru Formu için tıklayınız

6. Kategori : Sürdürülebilirlik Alanında İşbirliği

Üniversite-sanayi, sanayi-sanayi, STK-sanayi vb. işbirliği alanındaki proje ve benzeri faaliyetler ödüllendirilir. Başvurular, ortak yapılabileceği gibi karşı tarafın rızası alınarak tek olarak da yapılabilir. Bu kategoride yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, işbirliği sonucunda sürdürülebilirlik alanında her iki tarafa da somut ve uzun vadeli yararı olan, diğer yükseköğretim kurumları, STK'lar vb. veya sanayi kuruluşları tarafından da örnek alınabilecek işbirliği modelleri dikkate alınacaktır. İşbirliği ile gerçekleştirilen uygulamaların / ürünlerin çevreye – topluma ve ekonomiye katkılarını kanıtlar ile sunan firma başvuruları değerlendirilecektir.

Sürdürülebilirlik Alanında İşbirliği Başvuru Formu için tıklayınız