Yeşil Dönüşümünüzü Alanında Uzman Jürimizle Değerlendiriyoruz

Ödül Jürisi

Ödül jürisi; Kamu, İSO Yönetim Kurulu Üyesi, İSO Meclis ve Meslek Komitesi Üyeleri, üniversitelerin ve enstitülerin ilgili bölümlerinden akademisyenler, uzmanlar ile sivil toplum kuruluşları üyelerinden oluşur.

Jüri Başkanı

Sultan Tepe
Sultan TEPE İSO Yönetim Kurulu Üyesi / İSO Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı

Çevre Yönetimi Jürisi*

Gürsel ERUL
Gürsel ERUL T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
Bestami ÖZKAYA
Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA Yıldız Teknik Üniversitesi
Rektör Yardımcısı / Çevre Mühendisliği
Erdem GÖRGÜN
Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN İO Çevre Çözümleri & İTÜ Çevre Mühendisliği
Fatoş GERMİRLİ BABUNA
Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Gökhan CİVELEKOĞLU
Prof. Dr. Gökhan CİVELEKOĞLU Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Güleda ENGİN
Prof. Dr. Güleda ENGİN Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Gülsüm YILMAZ
Prof. Dr. Gülsüm YILMAZ İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Mete İMER
Mete İMER ÇEVKO Genel Sekreteri
Mustafa Evren ERŞAHİN
Doç. Dr. Mustafa Evren ERŞAHİN İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Nüket SİVRİ
Prof. Dr. Nüket SİVRİ İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tuba BUDAK
Tuba BUDAK TÜBİTAK MAM Araştırma Grup Lideri

Enerji Verimliliği Jürisi*

Bilal DÜZGÜN
Dr. Bilal DÜZGÜN T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı
Arzu GÜRKAN
Arzu GÜRKAN BESENEVE Enerji Verimliliği Danışmanlık Genel Müdür Yardımcısı
Aslı ESEN Nota Vera Danışmanlık Direktörü
Hasan Hüseyin ERDEM
Doç. Dr. Hasan Hüseyin ERDEM YTÜ Makine Bölümü Öğretim Üyesi
Koray GÖYTAN
Koray GÖYTAN TurSEFF Proje Müdürü
Oğuz CAN
Dr. Oğuz CAN Enerji Verimliliği Derneği Başkanı
Onur ÜNLÜ
Onur ÜNLÜ Escon Enerji Sistemleri ve Cihazları San. Tic. A.Ş. Genel Müdürü
Sermin ONAYGİL
Prof. Dr. Sermin ONAYGİL Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) Başkan Yrd. ve İTÜ Öğretim Üyesi
Seyran HATİPOĞLU
Seyran HATİPOĞLU Finans Danışmanı
Yasin ÜST
Prof. Dr. Yasin ÜST YTÜ Gemi İnşaat ve Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi
Yunus ÇENGEL
Prof. Dr. Yunus ÇENGEL Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Müh. Öğretim Üyesi (Emekli)
Zeynep AKKAYA
Zeynep AKKAYA AGİD Genel Sekreteri

Sürdürülebilirlik Yönetimi Jürisi*

Bahar GÜÇLÜ Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı
Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
Arif ERGİN GEFF Türkiye Pazarlama Başdanışmanı
B. Aylin ALAGÖZ Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) Genel Sekreteri
Doç. Dr. Börte KÖSE MUTLU İTÜ Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü
Çağla EKER ALTINKULP Türkiye Sınai Kalkınma Bankası İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürü
Didem ÇAKAR Orbit Danışmanlık Genel Müdürü
Ece AKIN ARMUTAK MEXT Teknoloji Yönetişim Müdürü
Eren ÖZTÜRK S360 Sürdürülebilirlik Lideri
Erhan ÇALIŞKAN Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Çevresel ve Sosyal Etki Yönetimi Müdürü
Prof. Dr. Esra YÜKSEL ACI Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi
Gülcan ERGÜN DCUBE Döngüsel Ekonomi Kooperatifi Kurucu Ortağı
Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi
Konca ÇALKIVİK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Genel Sekreteri
Dr. Kubilay KAVAK ESCARUS Genel Müdürü
Mehmet ERGÜN Türk Standardları Enstitüsü Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü
Mirhan KÖROĞLU GÖĞÜŞ CDP Türkiye Proje Müdürü
Prof. Dr. Pınar GEDİKKAYA Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Rana ATABAY KUŞÇU İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. Öğretim Üyesi / Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Ruhi KAYKAYOĞLU Kaykayoglu Innovation Group CEO

* İsim alfabetik yazılmıştır.

Değerlendirme

Firma tarafından belirtilen başvuru süresi içerisinde başvuru tamamlandıktan sonra İSO Çevre ve Enerji Şubesi başvuruları istenilen bilgi ve belge üzerinden ön değerlendirmeye tabii tutar. Koşullara uygun başvuruda bulunmayanlar değerlendirme dışı tutularak elenir. Ön değerlendirme sonrası ilave bilgi ve belge istenebilir.

Jüri tarafından başvuru formu puanlama süreci tamamlandıktan sonra başvuru sahiplerinden sunum talep edilebileceği gibi belirlenen tesisler ziyaret de edilebilir.

İfade edilen kategorilerde değer görülmesi halinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilir. Jüri uygun görmesi halinde teşvik ödülleri verebilir.

Ödül almaya hak kazanan firmalar ile kurum / kuruluşlar Ödül Logosu’nu ödülü aldığı yıldan başlamak üzere üç yıl boyunca kullanma hakkını sadece ödül almaya hak kazandığı bina, tesis veya ürün için elde ederler.