İSO Yeşil Dönüşüm Ödüllerine Kimler Başvurabilir?

Sanayimizin Rekabet Gücünü Kaybetmemesi için Yeşil Dönüşüm…

Türkiye’de yerleşik bütün sanayi firmaları ödüle başvurabilir. Başvuran firmanın, sanayi firması olduğunu gösterir belgeyi (sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu vb) başvuru formuna ek olarak vermesi gerekmektedir.

Başvuru formu ile birlikte “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” da iletilmelidir.

Başvurulacak kategoriye ait başvuru formu tam olarak doldurulmalıdır.

Web sitesi üzerinden başvuru İSO tarafından ilan edilen tarihe kadar yapılmalıdır.

Bir firma altı kategoriye de başvurabilir. Bir firmanın her bir kategori için (kategori başına) başvuru sayısı en fazla iki adettir.

Ek olarak sunulacak olan analiz raporları, belgeler, izinler vb dokümanın son geçerlilik tarihlerinin geçmemesine ve orijinal versiyonunun kopyası şeklinde olmasına dikkat edilmelidir. Kanıt niteliğindeki bu belgelerin ödül başvurusu ile ilişkisi başvuru formunda açıklanmalı, referans verilmeli ve toplamda üç adedi geçmemelidir.

Başvuru formuna ilave edilecek Taahhüt, imza sirkülerinde yetkisi olan yönetim kadrosundan alınmalıdır. Islak imzalı ve taranmış hali ek olarak gönderilecektir. Taahhüt dosyası için tıklayınız.

Ödül başvuru ücreti:

Her bir ödül başvurusu için Büyük Ölçekli İşletmeler için 4.000 TL, KOBİ’ler için 1.250 TL başvuru ücretinin İSO Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi IBAN: TR250006400000110111569056 numaralı hesaba (İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri 2024 Referansı ile) yatırıldığına dair dekont ek olarak iletilmelidir.