Değişimin Adı: Sürdürülebilir Üretim

Çevre ve toplum sorunlarına, iklim değişikliğine sanayi stratejilerinde yer vermeyen ülkelerin uluslararası ticaret yarışında kaybedeceği yeni bir Dünya düzeni ile karşı karşıyayız.

İçinde bulunduğumuz dönem, şirketlerin sadece mal ve hizmet üretimi ve satışı ile finansal başarı elde etmelerinin yeterli bulunmadığı, aynı zamanda çevreye ve insana duyarlı iyi birer kurumsal vatandaş olmalarının ve iyi kurumsal yönetim uygulamalarını ilke edinmelerinin de beklendiği küresel bir dönüşüm sürecine şahitlik etmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma en yaygın kullanımıyla gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânlarını tehlikeye sokmadan bugünkü kuşakların ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile şirket faaliyetlerinde ve karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu faktörlerle bağlantılı risklerin etkin bir biçimde yönetilmesidir.

Sürdürülebilirlik