İSO olarak 2021 yılında “Sürdürülebilirlik Vizyonu” oluşturarak bu alanda pek çok çalışma gerçekleştirdik. Bu çerçevede yapabileceğimiz en değerli katkılardan birinin de sürdürülebilir finans alanında sanayicilerimize bilgi sağlamak olduğunu düşünerek “Sürdürülebilir Finans Raporu”nu yayınladık.

Raporumuzda sürdürülebilir finansman alanındaki temel kavramlar tanıtıldıktan sonra, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, sürdürülebilir finansa destek veren kurumlar ve ulusal düzeydeki politikalar ve uygulamalar özetleniyor. Ayrıca şirketlerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarında rol oynayabilecek sürdürülebilir finansman araçları da raporda yer alıyor.

Sürdürülebilir Finans Raporu Attach