Murat Çağlayan

Müdür

Seren Selin Algan

Müdür Yardımcısı

Bilal Özçelik

Mühendis

Sedat Erdoğan

Mühendis

Ümmühan Yalman

Mühendis

Berkay Nar

Mühendis

Berrak Çavuş

Uzman Yardımcısı

Üyelerin, üye olmayanların ve kamu kurumlarının talepleri gereğince ihracat, ithalat, gümrük, vergi ve teşvik mevzuatlarının uygulanmasında ilgili kurumlarca aranmakta olan hususlara yönelik incelemeler ile kamu kurumlarından İstanbul Sanayi Odası’na intikal eden araştırma ve inceleme konularını karşılamak üzere Oda içi ve Oda dışı eksperler (mühendis) ile Şube çalışanlarından görevlendirilen raportör katılımıyla oluşturulan ekspertiz heyetleri aracılığıyla ekspertiz raporları düzenler. Sektörel ve firma bazlı fire ve zayiat oranlarına ilişkin tespitler yaparak rapor düzenler.

Oda Muamelat Yönetmeliği kapsamında faturaların rayice uygunluğunun onay işlemleri ile kamu ihalelerinde muhammen bedelin tespitine yönelik birim fiyat araştırmalarını yapar.

Yerli Mali Belgesi vb. belgelerin düzenlenmesine ilişkin tüm işlemleri yapar.

Yatırım Teşvik Belgelerine ilişkin olarak Odalarca yapılması gereken işlemleri (belge düzenleme, revize, süre uzatımı ve tamamlama vizesi) yapar.

AB teknik mevzuatına uyum ve dış ticarette standardizasyon uygulamalarına yönelik çalışmaları yapar. Muhtelif konulardaki standart tasarılarını üyelere ulaştırır, tasarı aşamasında üye talepleri doğrultusunda İSO görüşü oluşturulur ve TSE’ye ulaştırılır.

Şube çalışma alanına giren konularda danışmanlık hizmetleri verir, bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenler. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Üyelerin, üye olmayanların ve kamu kurumlarının talepleri gereğince ihracat, ithalat, gümrük, vergi ve teşvik mevzuatlarının uygulanmasında ilgili kurumlarca aranmakta olan hususlara yönelik incelemeler ile kamu kurumlarından İstanbul Sanayi Odası’na intikal eden araştırma ve inceleme konularını karşılamak üzere Oda içi ve Oda dışı eksperler (mühendis) ile Şube çalışanlarından görevlendirilen raportör katılımıyla oluşturulan ekspertiz heyetleri aracılığıyla ekspertiz raporları düzenler. Sektörel ve firma bazlı fire ve zayiat oranlarına ilişkin tespitler yaparak rapor düzenler.

Oda Muamelat Yönetmeliği kapsamında faturaların rayice uygunluğunun onay işlemleri ile kamu ihalelerinde muhammen bedelin tespitine yönelik birim fiyat araştırmalarını yapar.

Yerli Mali Belgesi vb. belgelerin düzenlenmesine ilişkin tüm işlemleri yapar.

Yatırım Teşvik Belgelerine ilişkin olarak Odalarca yapılması gereken işlemleri (belge düzenleme, revize, süre uzatımı ve tamamlama vizesi) yapar.

AB teknik mevzuatına uyum ve dış ticarette standardizasyon uygulamalarına yönelik çalışmaları yapar. Muhtelif konulardaki standart tasarılarını üyelere ulaştırır, tasarı aşamasında üye talepleri doğrultusunda İSO görüşü oluşturulur ve TSE’ye ulaştırılır.

Şube çalışma alanına giren konularda danışmanlık hizmetleri verir, bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenler. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.