Cevriye Bağdatlı

Uzman

Sezer Hoşgör

Uzman Yardımcısı

Helin Ezgi Demirbaş

Uzman Yardımcısı

Kurumsal İletişim Şubesi, oluşturulan iletişim planı ve stratejisi çerçevesinde, Başkanlık Kurumsal İletişim Danışmanı ve Başkanlık Basın Danışmanı ile koordinasyon içinde, İSO’nun medya, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üyeler de dahil olmak üzere kurum içi ve kurum dışı tüm paydaşlarla iletişim faaliyetlerini yürütür. İSO hizmetlerinin üyeler ve kamuoyu nezdindeki bilinirliğini artırıcı çalışmalar yapar.

Kurumun çalışmaları ve projeleri ile ilgili içerik ve haberler üretir, bu içeriklerin konvansiyonel ve elektronik medyada duyurulmasını, yer almasını sağlar, Medyada İSO ile ilgili çıkan haberleri izler ve bu haberleri kuruma duyurur. İSO’nun kamuoyuna vereceği kurumsal mesajların belirlenmiş strateji ve plana göre medyaya ulaştırılmasını sağlar. Kamuoyunda İSO’nun marka değerini artıracak, güvenilirliğini pekiştirecek halkla ilişkiler çalışmaları yapar. Bu yönde her türlü malzemenin (tanıtım filmi, tanıtım kitapçığı, ilanlar, broşürler, afişler, pankartlar, vs.) içeriğini kurumsal kimlik çerçevesinde belirler, hazırlatır ve kontrol eder.

Kurumun web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından sorumludur. Elektronik ortamındaki iletişimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

Sanayi Dergisi ve İSO 500 çalışmalarının reklam, logo satış ve ilan süreçlerini koordine eder. Sponsorluk çalışmalarını yönetir. Kurumun dijital arşivini hazırlar ve yönetir. Odanın faaliyet raporunu hazırlar. Etkinlikler ve toplantılar ile ilgili kamera ve fotoğraf çekimlerinin koordinasyonundan sorumludur.Vefat vb. kurumsal ilanların hazırlanıp basılmasını sağlar.

Kurum içi birimlerim iletişim koordinasyonunu sağlar, tüm mailing işlemlerini koordine eder.

Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Kurumsal İletişim Şubesi, oluşturulan iletişim planı ve stratejisi çerçevesinde, Başkanlık Kurumsal İletişim Danışmanı ve Başkanlık Basın Danışmanı ile koordinasyon içinde, İSO’nun medya, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üyeler de dahil olmak üzere kurum içi ve kurum dışı tüm paydaşlarla iletişim faaliyetlerini yürütür. İSO hizmetlerinin üyeler ve kamuoyu nezdindeki bilinirliğini artırıcı çalışmalar yapar.

Kurumun çalışmaları ve projeleri ile ilgili içerik ve haberler üretir, bu içeriklerin konvansiyonel ve elektronik medyada duyurulmasını, yer almasını sağlar, Medyada İSO ile ilgili çıkan haberleri izler ve bu haberleri kuruma duyurur. İSO’nun kamuoyuna vereceği kurumsal mesajların belirlenmiş strateji ve plana göre medyaya ulaştırılmasını sağlar. Kamuoyunda İSO’nun marka değerini artıracak, güvenilirliğini pekiştirecek halkla ilişkiler çalışmaları yapar. Bu yönde her türlü malzemenin (tanıtım filmi, tanıtım kitapçığı, ilanlar, broşürler, afişler, pankartlar, vs.) içeriğini kurumsal kimlik çerçevesinde belirler, hazırlatır ve kontrol eder.

Kurumun web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından sorumludur. Elektronik ortamındaki iletişimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

Sanayi Dergisi ve İSO 500 çalışmalarının reklam, logo satış ve ilan süreçlerini koordine eder. Sponsorluk çalışmalarını yönetir. Kurumun dijital arşivini hazırlar ve yönetir. Odanın faaliyet raporunu hazırlar. Etkinlikler ve toplantılar ile ilgili kamera ve fotoğraf çekimlerinin koordinasyonundan sorumludur.Vefat vb. kurumsal ilanların hazırlanıp basılmasını sağlar.

Kurum içi birimlerim iletişim koordinasyonunu sağlar, tüm mailing işlemlerini koordine eder.

Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.