Özlem Çakır

Özel Kalem Müdürü

Başkanlık Özel Kalem, Oda Meclisinin ve Yönetim Kurulunun haberleşme ve yazışma işlerini yürütür. Bu organların karar ve sirkülerlerini çoğaltarak ilgililere iletir ve as ıllarının korunmasını sağlar. Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, görev yolculuklarına ait işlemleri izler. Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinin toplantı devam durumlarını takip eder. Meclis zabıtlarına son şeklinin verilmesini Meclis Başkanlık Divanı ile koordine eder. Meclis gündeminin, zabıtlarının ve ilgili belgelerin Meclis Üyelerine gönderimini koordine eder. Yönetim Kurulu kararlarının takibini yapar ve karar defterinin mevzuat hükmüne uygun olarak oluşturulmasını sağlar. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Başkanlık Özel Kalem, Oda Meclisinin ve Yönetim Kurulunun haberleşme ve yazışma işlerini yürütür. Bu organların karar ve sirkülerlerini çoğaltarak ilgililere iletir ve as ıllarının korunmasını sağlar. Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, görev yolculuklarına ait işlemleri izler. Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinin toplantı devam durumlarını takip eder. Meclis zabıtlarına son şeklinin verilmesini Meclis Başkanlık Divanı ile koordine eder. Meclis gündeminin, zabıtlarının ve ilgili belgelerin Meclis Üyelerine gönderimini koordine eder. Yönetim Kurulu kararlarının takibini yapar ve karar defterinin mevzuat hükmüne uygun olarak oluşturulmasını sağlar. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.