• İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) 42547

  • 18.11.2022
  • Genel Duyurular

  DETAYLI BİLGİ
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda Yapılan Değişiklikler 42510

  • 10.11.2022
  • Genel Duyurular

  DETAYLI BİLGİ
 • Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı 42499

  • 4.11.2022
  • Genel Duyurular

  Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı İşbirliği Protokolü imzalanmış ve ilgili protokol kapsamında da Mesleğim Hayatım Portalı oluşturulmuştur.

  DETAYLI BİLGİ
 • Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Tarafından Ürün Kuralları Veritabanı Hazırlandı 42472

  • 2.11.2022
  • Genel Duyurular

  DETAYLI BİLGİ
 • LABS – Laboratuvar ve Araştırma Alt Yapısı Portalı Envanter Bilgi Sistemi 42470

  • 1.11.2022
  • Genel Duyurular

  DETAYLI BİLGİ
 • İSTKA’dan Dijital Dönüşüm Faizsiz Kredi Desteği 42468

  • 1.11.2022
  • Genel Duyurular

  DETAYLI BİLGİ
 • Yabancıların Çalışma İzni Muafiyeti Başvuru Sistemi 42466

  • 1.11.2022
  • Genel Duyurular

  Bilindiği üzere çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemleri düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13.08.2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup ülkemizde çalışmak isteyen yabancılara ilişkin çalışma izni talepleri bu Kanun ve diğer ilgili mevzuat kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değerlendirilmekte ve istemi uygun bulunanlara çalışma izni verilmektedir. 02.02.2022 tarih ve 31738 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde çalışma izni muafiyeti kapsamında bulunan yabancılar belirlenmiş olup teknik çalışmalar tamamlanıncaya kadar mevcut uygulamalarda olduğu gibi yürütüleceği öngörülmüştür.

  DETAYLI BİLGİ
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Laboratuvar ve Araştırma Alt Yapısı Portalı Envanter Bilgi Sistemi 42446

  • 27.10.2022
  • Genel Duyurular

  DETAYLI BİLGİ
 • Savunma Sanayi Güvenlik Faaliyetleri 42407

  • 14.10.2022
  • Genel Duyurular

  DETAYLI BİLGİ
 • ECVET Beceri Platformu Projesi Çoğaltıcı Etkinliği 42403

  • 26.08.2022
  • Eğitim Duyuruları

  DETAYLI BİLGİ