Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler

Kapasite Raporları, sanayiciliğin belgelenmesine yönelik:

 • Sanayi Sicil Belgesi
 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi
 • Yerli Malı Belgesi
 • Gıda Sicil Belgesi
 • İmalatçı Belgesi
 • İmalat Yeterlilik Belgesi vb.

belgelerinin düzenlenmesinde ve bu sayede;

 • Ucuz Elektrik Kullanımı
 • İhracat Teşviki İşlemleri
 • Gümrük İşlemleri
 • Kamu İhalelerindeki İşlemler
 • Vergi İncelemelerindeki İşlemler
 • Fuar Giderlerinin Karşılanması
 • DİİB Kapsamasında Uygun Hammadde Temini

gibi sanayicilere sağlanan avantajlardan yararlanabilmek amacıyla kullanılmaktadır.

Ayrıca ülkemizin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.