Dr. Nesrin Akçay Eriçok

Müdür

Muhittin İlhan Uz

Müdür Yardımcısı

Mehmet Cemiloğlu

Yüksek Uzman

Zehra Ter Temür

Kıdemli Uzman

Ufuk Kural

Uzman

Ekonomik Araştırmalar ve Kurumsal Finans Şubesi, sanayicilerimizi bilgilendirmek amacıyla Türk sanayisi ve Türk ekonomisi ile ilgili konularda çeşitli araştırmalar yapar, bu araştırmalardan elde edilen bulguları düzenli olarak kamuoyu ile paylaşır. Böylece Türk sanayisi ve Türk ekonomisi ile ilgili gündemin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar. Ekonomik gelişmelerin son derece önemli olduğu günümüzde başta sanayiciler olmak üzere çeşitli kitlelere bilgi akışını sağlamak amacıyla global makro ekonomik gelişmelerin ve Türkiye’ye etkilerinin yanı sıra ulusal ekonomideki gelişmelerin geniş bir bakış açısıyla değerlendirildiği çeşitli araştırmalar gerçekleştirir. Bu araştırmalar arasında İSO’nun en önemli marka değeri olan ve sanayi sektörünün aynası olarak değerlendirilen “Türkiye’nin Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” çalışmaları ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bunun dışında makro ekonomik araştırmalar, sektörel araştırmalar, istihdam/sosyal politika alanındaki araştırmalar gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapar. Bu araştırmalar ile Türk sanayisi ve ekonomisinin gelişimi takip edilmeye çalışılmakta, öngörü ve politika önerileriyle geleceğe yönelik yol haritasının belirlenmesine katkıda bulunulmaktadır.

Güncel, doğru ve güvenilir bilgi akışını sağlamak amacıyla geniş bir bakış açısıyla hazırlanan bu araştırmalar, kullanıcıların ekonomi gündemini kolayca takip edebilmesine yardımcı olmaktadır.

Türkiye ve İstanbul PMI raporlarının açıklanması ve bu alanda yapılması gereken raporlama işlemlerini yürütür.

Türk ve dünya vergi sisteminin tüm alanlarına ilişkin çalışmaları takip eder ve bu alandaki Oda çalışmalarını yürütür.

Sanayide yaşanan finansman sorunlarının çözümüne yönelik politika önerileri hazırlar, sanayinin özellikle alternatif finans araçlarından daha fazla yararlanmasını sağlayacak danışmanlık, işbirliği ve organizasyon çalışmalarını yürütür.

Firmalarımızın sigorta enstrümanını etkin bir şekilde kullanarak; risklerini yönetebilmesi ve iş sürekliliğini sağlayabilmeleri için gerekli çalışmaları icra eder.

İSO’nun sürdürülebilirlik yönetimi konusundaki ana sorumlusu olan İSO Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi ile eşgüdüm halinde “sürdürülebilir finans” gibi tematik alanlarda mevcut finans imkanları ile İSO üyelerini buluşturacak ve değer yaratacak çalışmalar yürütür.

Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Ekonomik Araştırmalar ve Kurumsal Finans Şubesi, sanayicilerimizi bilgilendirmek amacıyla Türk sanayisi ve Türk ekonomisi ile ilgili konularda çeşitli araştırmalar yapar, bu araştırmalardan elde edilen bulguları düzenli olarak kamuoyu ile paylaşır. Böylece Türk sanayisi ve Türk ekonomisi ile ilgili gündemin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar. Ekonomik gelişmelerin son derece önemli olduğu günümüzde başta sanayiciler olmak üzere çeşitli kitlelere bilgi akışını sağlamak amacıyla global makro ekonomik gelişmelerin ve Türkiye’ye etkilerinin yanı sıra ulusal ekonomideki gelişmelerin geniş bir bakış açısıyla değerlendirildiği çeşitli araştırmalar gerçekleştirir. Bu araştırmalar arasında İSO’nun en önemli marka değeri olan ve sanayi sektörünün aynası olarak değerlendirilen “Türkiye’nin Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” çalışmaları ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bunun dışında makro ekonomik araştırmalar, sektörel araştırmalar, istihdam/sosyal politika alanındaki araştırmalar gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapar. Bu araştırmalar ile Türk sanayisi ve ekonomisinin gelişimi takip edilmeye çalışılmakta, öngörü ve politika önerileriyle geleceğe yönelik yol haritasının belirlenmesine katkıda bulunulmaktadır.

Güncel, doğru ve güvenilir bilgi akışını sağlamak amacıyla geniş bir bakış açısıyla hazırlanan bu araştırmalar, kullanıcıların ekonomi gündemini kolayca takip edebilmesine yardımcı olmaktadır.

Türkiye ve İstanbul PMI raporlarının açıklanması ve bu alanda yapılması gereken raporlama işlemlerini yürütür.

Türk ve dünya vergi sisteminin tüm alanlarına ilişkin çalışmaları takip eder ve bu alandaki Oda çalışmalarını yürütür.

Sanayide yaşanan finansman sorunlarının çözümüne yönelik politika önerileri hazırlar, sanayinin özellikle alternatif finans araçlarından daha fazla yararlanmasını sağlayacak danışmanlık, işbirliği ve organizasyon çalışmalarını yürütür.

Firmalarımızın sigorta enstrümanını etkin bir şekilde kullanarak; risklerini yönetebilmesi ve iş sürekliliğini sağlayabilmeleri için gerekli çalışmaları icra eder.

İSO’nun sürdürülebilirlik yönetimi konusundaki ana sorumlusu olan İSO Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi ile eşgüdüm halinde “sürdürülebilir finans” gibi tematik alanlarda mevcut finans imkanları ile İSO üyelerini buluşturacak ve değer yaratacak çalışmalar yürütür.

Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.