Avrupa İşletmeler Ağı, AB Bülteni

Avrupa birliği, Avrupa işletmeleri ağıAvrupa İşletmeler Ağı

Türkiye’nin 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği ile AB’ye entegre olması ve 2005 yılından itibaren girilen tam üyelik müzakere süreci nedeniyle firmalarımızın sürekli değişiklik gösteren AB uygulamaları ve mevzuatını yakından takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Ancak 180.000 sayfadan fazla ve teknik terminoloji içeren bu mevzuatı firmalarımızın ve özellikle KOBİ’lerimizin uygulamaya geçirmesi oldukça zordur.

Odamız Avrupa Birliği konusundaki uzmanlar ile AB’deki gelişmeleri ve Türkiye’nin uyum çalışmalarını yakından takip ederek sektörlerin AB’ye uyum sürecinde, firmalarımızı düzenli olarak bilgilendirmektedir.

Odamız, Avrupa İşletmeler Ağı - İstanbul (Enterprise Europe Network) olarak KOSGEB İMES Müdürlüğü ve Sabancı Üniversitesi ile birlikte hizmet vermektedir. Avrupa İşletmeler Ağı 66 ülkede 600 üye kurumda çalışan 5000’in üzerinde uzmanıyla uluslararası iş birlikleri kurmak isteyen özellikle KOBİ’lere, ayrıca büyük firmalara ve araştırmacılara hizmet eden dünyanın en büyük ağıdır. Ağda ticaret ve sanayi odaları, teknoloji transfer merkezleri, araştırma merkezleri ve KOBİ’lere destek sağlayan kurumlar yer almaktadır. Her şehir / bölgede farklı kurumlar bir araya gelerek kendi Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumlarını oluşturmaktadırlar.

Amacımız, firmaları uluslararasılaşma, dış ticaret, uluslararası işbirlikleri konularında bilgilendirmek, inovasyon ve Ar-Ge altyapılarını geliştirip firmaların uluslararası pazarda rekabet edebilirliklerini arttırarak uluslararası ortaklıklar kurmalarını sağlamaktır. Bilgilendirme ve altyapı faaliyetleri dışında Avrupa İşletmeler Ağı profil veri tabanı ile firmaların ticari, teknolojik iş ortaklıkları veya ortak Ar-ge projeleri için birbirlerini bulmalarına da aracılık edilmektedir.Bununla birlikte uluslararası b2b ikili görüşme etkinlikleri düzenleyerek firmaların birbirleri ile yüz yüze tanışarak potansiyel ortaklarını bulmaları amaçlanmaktadır; bu tür etkinlikler çoğunlukla fuar, konferans gibi uluslararası etkinliklerde düzenlenmektedir.

Konu hakkında detaylı bilgiye; www.een-istanbul.org adresinde ulaşabilirsiniz.

AB Bülteni

Ülkemizin dış ticaretinde en büyük paydaşlardan biri konumunda olan Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat ile sanayiden ulaştırmaya, enerjiden tarıma kadar birçok boyutta büyük bir dönüşümü hedeflemektedir. Uluslararası ticaret sistemini derinden etkileyecek bu dönüşüm hakkında üyelerimizi bilgilendirmek adına, Avrupa Birliği'nin aldığı kararlar, AB Konseyinin sektörümüzü ilgilendiren kritik açıklamaları ve izlediği politikalar ile ilgili hazırladığımız İSO AB Bültenimizi bilgilerinize sunarız.


Arşivler


G7 Liderleri Japonya’da Bir Araya Geldiler

G7 zirvesi Japonya Başkanlığında Hiroshima’da gerçekleştirildi. Rusya-Ukrayna savaşının ana gündem maddesi olduğu zirvede, liderler ayrıca, “ekonomik dayanıklılık ve güvenlik” ve “temiz enerji ekonomisi” alanlarında G7 ülkelerinin iş birliği eylemlerini açıklayan bildirileri kabul ettiler.

Detaylı Bilgi

Kritik Hammaddeler Yasası’nın Geleceği EIT Hammaddeler Zirvesi’nde Ele Alındı

Hammadde sektöründe dünyanın en büyük konsorsiyumu olan EIT RawMaterials tarafından 15-17 Mayıs tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirilen zirvede AB liderleri, karbon-nötr bir ekonomiye geçişi sağlamak ve Avrupa'nın stratejik özerkliği ile küresel rekabet gücünü artırmak için güvenli hammadde tedariki oluşturma misyonunda “Kritik Hammaddeler Yasası”nın önemini bir kez daha vurgularken, yasanın AB ekonomisinin dayanıklılığını ve güvenliğini artıracağını belirttiler.

Detaylı Bilgi

Avrupa Birliği Gümrüklerde Reforma Hazırlanıyor

Avrupa Birliği, artan ticari faaliyetler karşısında gümrüklerin kontrol kapasitesini güçlendirmek ve formaliteleri azaltmak için yeni bir veri merkezi kurmaya hazırlanıyor. Buna göre, Gümrük Birliği'nin idaresi için kurumlar ile işletmeler arasında risk yönetimine dayalı, uygun maliyetli ve etkin bir iş birliği ve ortaklık çerçevesi kurulacak. Bu kapsamda, ticari faaliyette bulunanlar, ithalat ve ihracatlarında gümrük için ihtiyaç duyulan bilgileri, "AB Gümrük Veri Merkezi" adlı yeni ortak sisteme sunacak. Nakliyeciler ve depo işletmeleri malların hareketleriyle ilgili bilgileri de bu sisteme girecek. Bu sistem zamanla geliştirilerek tedarik zincirleri de dahil ticari faaliyetlerin tamamına yayılacak.

Detaylı Bilgi

AB Büyüme Beklentisini Yükseltti

AB Komisyonu'nun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 İlkbahar" raporu yayımlandı. Raporda, AB ekonomisinin 2023'te %1, 2024'te %1,7; Euro Bölgesi ekonomisinin de 2023'te %1,1 ve 2024'te %1,6 büyüyeceği öngörüldü. AB Komisyonu'nun bir önceki "Kış" raporunda, 2023'te AB'nin %0,8, Euro Bölgesi'nin %0,9 büyüyeceği tahmin edilmişti.

Son raporla birlikte AB ve Euro Bölgesi'nin bu yılki büyüme beklentileri %0,2 oranında yukarı yönlü revize edilmiş oldu.

Detaylı Bilgi

AB Kurumları Endüstriyel Ürünlere Coğrafi İşaret Verilmesi Konusunda Uzlaştı

Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi, Komisyon tarafından “Fikri Mülkiyet Eylem Planı” kapsamında 13 Nisan 2022 tarihinde teklif edilen “Coğrafi İşaretler Hakkındaki Yeni AB Tüzüğü” üzerinde uzlaşıya vardı. Coğrafi işaretin çerçevesi cam, tekstil, porselen, çatal-bıçak, çömlek, guguklu saatler, müzik aletleri ve mobilya gibi ürünleri kapsayacak.

Tüzük ile, üreticilerin ürünlerinin fikri mülkiyet haklarını AB genelinde korumaları, hâlihazırda tarım ve gıda ürünleri için belirlenen coğrafi işaretlerin zanaat ve sanayi ürünlerine de genişletilmesi, üretildikleri bölgelerle özdeşleşmiş ürünlerin tüm dünyada tanınır olması ve taklitlerinin üretilmesinin önüne geçilebilmesi hedefleniyor. 2025 yılında uygulamaya girmesi beklenen bu sistemin ardından, coğrafi işaret almak istenen ürünler için AB Fikri Mülkiyet Ofisi’ne başvuruda bulunulması gerekecek.

Detaylı Bilgi

Alman Ekonomisi Resesyona Girdi

Almanya ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde %0,3 daralarak, teknik olarak resesyona girdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ilk çeyreğe ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %0,3 küçüldü.

Detaylı Bilgi