Avrupa İşletmeler Ağı, AB Bülteni

Avrupa birliği, Avrupa işletmeleri ağıAvrupa İşletmeler Ağı

Türkiye’nin 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği ile AB’ye entegre olması ve 2005 yılından itibaren girilen tam üyelik müzakere süreci nedeniyle firmalarımızın sürekli değişiklik gösteren AB uygulamaları ve mevzuatını yakından takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Ancak 180.000 sayfadan fazla ve teknik terminoloji içeren bu mevzuatı firmalarımızın ve özellikle KOBİ’lerimizin uygulamaya geçirmesi oldukça zordur.

Odamız Avrupa Birliği konusundaki uzmanlar ile AB’deki gelişmeleri ve Türkiye’nin uyum çalışmalarını yakından takip ederek sektörlerin AB’ye uyum sürecinde, firmalarımızı düzenli olarak bilgilendirmektedir.

Odamız, Avrupa İşletmeler Ağı - İstanbul (Enterprise Europe Network) olarak KOSGEB İMES Müdürlüğü ve Sabancı Üniversitesi ile birlikte hizmet vermektedir. Avrupa İşletmeler Ağı 66 ülkede 600 üye kurumda çalışan 5000’in üzerinde uzmanıyla uluslararası iş birlikleri kurmak isteyen özellikle KOBİ’lere, ayrıca büyük firmalara ve araştırmacılara hizmet eden dünyanın en büyük ağıdır. Ağda ticaret ve sanayi odaları, teknoloji transfer merkezleri, araştırma merkezleri ve KOBİ’lere destek sağlayan kurumlar yer almaktadır. Her şehir / bölgede farklı kurumlar bir araya gelerek kendi Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumlarını oluşturmaktadırlar.

Amacımız, firmaları uluslararasılaşma, dış ticaret, uluslararası işbirlikleri konularında bilgilendirmek, inovasyon ve Ar-Ge altyapılarını geliştirip firmaların uluslararası pazarda rekabet edebilirliklerini arttırarak uluslararası ortaklıklar kurmalarını sağlamaktır. Bilgilendirme ve altyapı faaliyetleri dışında Avrupa İşletmeler Ağı profil veri tabanı ile firmaların ticari, teknolojik iş ortaklıkları veya ortak Ar-ge projeleri için birbirlerini bulmalarına da aracılık edilmektedir.Bununla birlikte uluslararası b2b ikili görüşme etkinlikleri düzenleyerek firmaların birbirleri ile yüz yüze tanışarak potansiyel ortaklarını bulmaları amaçlanmaktadır; bu tür etkinlikler çoğunlukla fuar, konferans gibi uluslararası etkinliklerde düzenlenmektedir.

Konu hakkında detaylı bilgiye; www.een-istanbul.org  adresinde ulaşabilirsiniz.

AB Bülteni

Ülkemizin dış ticaretinde en büyük paydaşlardan biri konumunda olan Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat ile sanayiden ulaştırmaya, enerjiden tarıma kadar birçok boyutta büyük bir dönüşümü hedeflemektedir. Uluslararası ticaret sistemini derinden etkileyecek bu dönüşüm hakkında üyelerimizi bilgilendirmek adına, Avrupa Birliği'nin aldığı kararlar, AB Konseyinin sektörümüzü ilgilendiren kritik açıklamaları ve izlediği politikalar ile ilgili hazırladığımız İSO AB Bültenimizi bilgilerinize sunarız.


Arşivler


AB’den Standardizasyona Yönelik Yeni Adım

AB üyeleri, Avrupa standardizasyon düzenlemesinde değişiklik yapılması konusunda anlaştılar. Standardizasyon düzenlemesi, AB içinde uyumlaştırılmış standartlar geliştirme prosedürlerini belirlemeyi amaçlıyor. Bu uyumlu standartlar, ürünlerin pazara daha kolay yerleştirilebilmesini sağlıyor ve tek pazarın temel taşlarından birini oluşturuyor. Önerilen değişiklikle, AB ve Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki ulusal standardizasyon organlarının, Avrupa standardizasyon örgütlerinin Komisyon tarafından talep edilen Avrupa standartlarının geliştirilmesi konusundaki kararlarına katılmalarını garanti altına alacak yenilikler getirmek hedefleniyor.

Detaylı Bilgi

Türkiye ve AB Tarımı Konuştu

Türkiye–AB Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğu 11 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştirildi. Komisyonu’nun Tarımdan Sorumlu Üyesi Janusz Wojciechowski, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve beraberlerindeki heyetler arasında gerçekleştirilen birinci AB-Türkiye yüksek düzeyli tarım diyaloğu toplantısında Türkiye ve AB'de gıda güvenliği, tarım alanında reformlar ve kırsal kalkınma stratejileri gibi konular ele alındı.

Detaylı Bilgi

AB-Japonya Zirvesi Tokyo’da Gerçekleşti

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın yer aldığı AB-Japonya zirvesi Tokyo’da gerçekleşti. AB liderleri perşembe günü yaptıkları ortak açıklamada, AB'nin Asya'da daha büyük bir aktör olmak istediğini belirtirken, giderek daha müdahaleci bir pozisyon alan Çin’i çok taraflı küresel düzeni korumak konusunda uyardılar. Üç lider, Rusya'nın işgali karşısında, enerji ve insani yardım gibi alanlarda ortaklıklarını en üst düzeye çıkarma yolları üzerinde görüşmeleri sürdüreceklerini ifade ettiler.

Detaylı Bilgi

Kosova 2022 Yılı İlk Çeyreğinde En Çok İthalatı Türkiye’den Gerçekleştirdi

Kosova Merkez Bankası 2022 yılı birinci çeyrek verilerine göre ilk üç ayda ülkenin toplam ithalatı 1,2 Milyar avro olarak gerçekleşti. Kosova’nın ülkelere göre ithalatında ilk üç sırada; 161,8 milyon avro tutarla Türkiye, 133,2 milyon Avro ile Almanya ve 121,9 milyon Avro tutarla Çin yer alıyor. Türkiye ayrıca, Kosova’nın en çok ihracat yaptığı 11. ülke konumunda bulunuyor.

Detaylı Bilgi

Alman E-Ticareti Ukrayna'daki Savaştan Bu Yana Yavaşlıyor

Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Almanya'da online moda satışları yüzde 9 düştü. Durağan bir kategori olarak bilinen online iç tasarım alımları da yavaşladı. Alman federal e-ticaret derneği Bevh'in üç aylık rakamlarına göre Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana farklı kesimler durgunluk yaşıyor.

Detaylı Bilgi

AB’den Kent Alanları için Proje Desteği

AB Komisyonu Yeni Avrupa Bauhaus Girişimi kapsamında örnek teşkil edecek ve 25 milyon €'luk kaynak sağlanacak 13 Avrupa ülkesini kapsayan 5 projeye ilişkin çağrının ayrıntılarını paylaştı. Elemeye kalan 5 projenin her biri AB’den 5 milyon € tutarında fon alacak. Projeler Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Danimarka, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Letonya, Hollanda, Slovenya ve Portekiz, Norveç ve Türkiye’de gerçekleştirilecek. Türkiye’nin de yer aldığı EHHUR (EYES HEARTS HANDS Urban Revolution) başlıklı proje, şehirler ve sosyo-ekonomik olarak savunmasız konumdaki vatandaşları çevreleyen bina alanlarının dönüştürülmesini desteklemeyi amaçlıyor.

Detaylı Bilgi

Almanya Hidrojen İşbirliğine Yönelik Bir Anlaşma İmzaladı

Federal Alman Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı ve Şansölye Yardımcısı Robert Habeck ile Hindistan Enerji Bakanı R.K. Singh, 2 Mayıs 2022 tarihinde hidrojen işbirliği konusunda bir anlaşma imzaladı. Bakan Habeck, nerji ortaklığının bir parçası olarak Hindistan ile sürdürülebilir yeşil hidrojen üretimine yönelik yenilikçi çözümler geliştirmek üzere birlikte çalışmayı kabul ettiklerini ve bunun Almanya’nın fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Detaylı Bilgi

Dijital Avrupa Programı’na Başvurular Devam Ediyor

Dijital Avrupa Programında İkinci Dönem çağrılarına başvurular devam ediyor. Dijital Avrupa Programı (DAP), Avrupa çapında stratejik dijital kapasitelerin oluşturulmasına ve dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasına odaklanan, AB’nin 2021-2027 döneminde uygulayacağı toplam 7,5 milyar avro bütçeli yeni finansman programıdır. Programın ulusal koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

Detaylı Bilgi

AB ve ABD'den Çip Sanayisine Sağlanacak Devlet Desteklerine Yönelik Ortak Strateji

ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin yarı iletken çip sanayisine devlet desteği sağlanması yönündeki ortak politikalarının bir teşvik yarışına dönüşmemesi için birlikte hareket etme kararı aldıkları öğrenildi. Çip üretim ve tedarikinde yaşanan küresel darboğazı gidermek amacıyla ABD ve AB ülkelerinin almış oldukları destek kararının teşvik yarışına dönüşmemesi için atılması planlanan adımların, ABD ve AB arasında önümüzdeki Pazar ve Pazartesi günlerinde Paris'te yapılacak olan Ticaret ve Teknoloji Konseyi (TTC) toplantısında açıklanması bekleniyor.

Detaylı Bilgi