Avrupa İşletmeler Ağı, AB Bülteni

Avrupa birliği, Avrupa işletmeleri ağıAvrupa İşletmeler Ağı

Türkiye’nin 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği ile AB’ye entegre olması ve 2005 yılından itibaren girilen tam üyelik müzakere süreci nedeniyle firmalarımızın sürekli değişiklik gösteren AB uygulamaları ve mevzuatını yakından takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Ancak 180.000 sayfadan fazla ve teknik terminoloji içeren bu mevzuatı firmalarımızın ve özellikle KOBİ’lerimizin uygulamaya geçirmesi oldukça zordur.

Odamız Avrupa Birliği konusundaki uzmanlar ile AB’deki gelişmeleri ve Türkiye’nin uyum çalışmalarını yakından takip ederek sektörlerin AB’ye uyum sürecinde, firmalarımızı düzenli olarak bilgilendirmektedir.

Odamız, Avrupa İşletmeler Ağı - İstanbul (Enterprise Europe Network) olarak KOSGEB İMES Müdürlüğü ve Sabancı Üniversitesi ile birlikte hizmet vermektedir. Avrupa İşletmeler Ağı 66 ülkede 600 üye kurumda çalışan 5000’in üzerinde uzmanıyla uluslararası iş birlikleri kurmak isteyen özellikle KOBİ’lere, ayrıca büyük firmalara ve araştırmacılara hizmet eden dünyanın en büyük ağıdır. Ağda ticaret ve sanayi odaları, teknoloji transfer merkezleri, araştırma merkezleri ve KOBİ’lere destek sağlayan kurumlar yer almaktadır. Her şehir / bölgede farklı kurumlar bir araya gelerek kendi Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumlarını oluşturmaktadırlar.

Amacımız, firmaları uluslararasılaşma, dış ticaret, uluslararası işbirlikleri konularında bilgilendirmek, inovasyon ve Ar-Ge altyapılarını geliştirip firmaların uluslararası pazarda rekabet edebilirliklerini arttırarak uluslararası ortaklıklar kurmalarını sağlamaktır. Bilgilendirme ve altyapı faaliyetleri dışında Avrupa İşletmeler Ağı profil veri tabanı ile firmaların ticari, teknolojik iş ortaklıkları veya ortak Ar-ge projeleri için birbirlerini bulmalarına da aracılık edilmektedir.Bununla birlikte uluslararası b2b ikili görüşme etkinlikleri düzenleyerek firmaların birbirleri ile yüz yüze tanışarak potansiyel ortaklarını bulmaları amaçlanmaktadır; bu tür etkinlikler çoğunlukla fuar, konferans gibi uluslararası etkinliklerde düzenlenmektedir.

Konu hakkında detaylı bilgiye; www.een-istanbul.org adresinde ulaşabilirsiniz.

AB Bülteni

Ülkemizin dış ticaretinde en büyük paydaşlardan biri konumunda olan Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat ile sanayiden ulaştırmaya, enerjiden tarıma kadar birçok boyutta büyük bir dönüşümü hedeflemektedir. Uluslararası ticaret sistemini derinden etkileyecek bu dönüşüm hakkında üyelerimizi bilgilendirmek adına, Avrupa Birliği'nin aldığı kararlar, AB Konseyinin sektörümüzü ilgilendiren kritik açıklamaları ve izlediği politikalar ile ilgili hazırladığımız İSO AB Bültenimizi bilgilerinize sunarız.


Arşivler


İsveç Dönem Başkanlığını Devralıyor

1 Ocak 2023 itibarıyla İsveç, AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı üstlenerek, 30 Haziran tarihine kadar yürütecek. İsveç Dönem Başkanlığı’nın ağırlık vereceği konular arasında AB ve vatandaşların güvenlik koşullarını güçlendirmek, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına karşı ortak eylemlerin sürdürülmesi, Avrupa'nın rekabetçiliğinin ve krizlere karşı dayanıklılığının artırılması amacıyla Tek Pazar’ın bütünleştirilmesi, enerji ve iklim alanındaki geçiş politikalarının hızlandırılması, enerji bağımsızlığının güçlendirilmesi, demokrasi ve AB’nin temel değerlerinin korunması ve hukukun üstünlüğü yer alıyor.

Detaylı Bilgi

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor Ankara’yı Ziyaret Etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile 19 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da AB Başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye-AB ilişkileri ile Türkiye’nin küresel ve bölgesel meselelerde inisiyatif alan insani dış politikası, önümüzdeki dönemde yayımlanacak AP Türkiye Raporundan beklentilerimiz ve parlamentolar arası diyaloğun önemi ele alındı.

Detaylı Bilgi

Alman Ekonomisi 2023 Yılında Daralacak

Alman Merkez Bankası ekonomistlerinin 2023 yılı tahminlerine göre, Alman ekonomisinde kötüye gidiş bekleniyor. 2022 yılının ortasında yapılan tahminlerde, 2023 yılı gayri safi yurt içi hasılasında %2,4’lük bir büyüme bekleyen ekonomistler, Rusya tarafından doğalgaz tedarikinin tamamen durdurulması, enerji arzının bozulması, dış talepteki büyümenin zayıflaması ve yüksek finansman maliyetleri nedeniyle tahminlerini tekrar gözden geçirerek, %0,5’lik bir düşüş olacağı yönünde öngörüde bulundular.

Detaylı Bilgi

AB ve Türkiye Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması’nı imzaladı

AB ve Türkiye, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA III) için Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması'nın (FFPA) imza ve onay sürecini tamamladı. Anlaşma, 2021-2027 arasındaki yedi yıllık dönemi kapsamakta olup Avrupa Birliği tarafından Türkiye'de finanse edilen çalışmaların uygulanmasına yönelik ortak kuralları belirlemektedir.

Detaylı Bilgi

Hırvatistan Schengen Bölgesine Dahil Oluyor

Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Schengen bölgesine dahil olacağı kesinleşti. Avrupa Konseyi'nde kabul edilen kararla birlikte Schengen bölgesi on yıldan uzun süredir ilk defa genişlemiş olacak. Karar Brüksel'de düzenlenen AB İçişleri Bakanları toplantısında alındı.

Detaylı Bilgi

AB Doğal Gaz Tavan Fiyatını 180 Avro Olarak Belirledi

AB üyesi 27 ülkenin enerji bakanları, Avrupa'daki enerji krizine karşı alınacak önlemleri ve ithal doğal gaza uygulanacak tavan fiyatı görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, üye ülkelerin aşırı yüksek gaz fiyatlarını sınırlamak için geçici bir mekanizma üzerinde anlaştıkları belirtildi.

Açıklamada, tavan fiyatın Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli gaz kontratının 3 iş günü boyunca 180 avroyu aşması ve aynı dönemde Avrupa'da sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) megavatsaat fiyatının küresel piyasaların 35 avro üzerine çıkması durumunda yürürlüğe gireceği belirtildi.

Detaylı Bilgi

Euro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Kasım’da Yüzde 10 Oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin Kasım ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde Ekim ayında yüzde 10,6 olan yıllık enflasyon, Kasım ayında yüzde 10 seviyesinde belirlendi. Euro Bölgesi’nde Kasım’da TÜFE bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 geriledi.

Detaylı Bilgi