Avrupa İşletmeler Ağı, AB Bülteni

Avrupa birliği, Avrupa işletmeleri ağıAvrupa İşletmeler Ağı

Türkiye’nin 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği ile AB’ye entegre olması ve 2005 yılından itibaren girilen tam üyelik müzakere süreci nedeniyle firmalarımızın sürekli değişiklik gösteren AB uygulamaları ve mevzuatını yakından takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Ancak 180.000 sayfadan fazla ve teknik terminoloji içeren bu mevzuatı firmalarımızın ve özellikle KOBİ’lerimizin uygulamaya geçirmesi oldukça zordur.

Odamız Avrupa Birliği konusundaki uzmanlar ile AB’deki gelişmeleri ve Türkiye’nin uyum çalışmalarını yakından takip ederek sektörlerin AB’ye uyum sürecinde, firmalarımızı düzenli olarak bilgilendirmektedir.

Odamız, Avrupa İşletmeler Ağı - İstanbul (Enterprise Europe Network) olarak KOSGEB İMES Müdürlüğü ve Sabancı Üniversitesi ile birlikte hizmet vermektedir. Avrupa İşletmeler Ağı 66 ülkede 600 üye kurumda çalışan 5000’in üzerinde uzmanıyla uluslararası iş birlikleri kurmak isteyen özellikle KOBİ’lere, ayrıca büyük firmalara ve araştırmacılara hizmet eden dünyanın en büyük ağıdır. Ağda ticaret ve sanayi odaları, teknoloji transfer merkezleri, araştırma merkezleri ve KOBİ’lere destek sağlayan kurumlar yer almaktadır. Her şehir / bölgede farklı kurumlar bir araya gelerek kendi Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumlarını oluşturmaktadırlar.

Amacımız, firmaları uluslararasılaşma, dış ticaret, uluslararası işbirlikleri konularında bilgilendirmek, inovasyon ve Ar-Ge altyapılarını geliştirip firmaların uluslararası pazarda rekabet edebilirliklerini arttırarak uluslararası ortaklıklar kurmalarını sağlamaktır. Bilgilendirme ve altyapı faaliyetleri dışında Avrupa İşletmeler Ağı profil veri tabanı ile firmaların ticari, teknolojik iş ortaklıkları veya ortak Ar-ge projeleri için birbirlerini bulmalarına da aracılık edilmektedir.Bununla birlikte uluslararası b2b ikili görüşme etkinlikleri düzenleyerek firmaların birbirleri ile yüz yüze tanışarak potansiyel ortaklarını bulmaları amaçlanmaktadır; bu tür etkinlikler çoğunlukla fuar, konferans gibi uluslararası etkinliklerde düzenlenmektedir.

Konu hakkında detaylı bilgiye; www.een-istanbul.org adresinde ulaşabilirsiniz.

AB Bülteni

Ülkemizin dış ticaretinde en büyük paydaşlardan biri konumunda olan Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat ile sanayiden ulaştırmaya, enerjiden tarıma kadar birçok boyutta büyük bir dönüşümü hedeflemektedir. Uluslararası ticaret sistemini derinden etkileyecek bu dönüşüm hakkında üyelerimizi bilgilendirmek adına, Avrupa Birliği'nin aldığı kararlar, AB Konseyinin sektörümüzü ilgilendiren kritik açıklamaları ve izlediği politikalar ile ilgili hazırladığımız İSO AB Bültenimizi bilgilerinize sunarız.


Arşivler


AB, Tek Pazarı Krizlere Karşı Güçlendirme Çalışmalarına Başladı

AB Komisyonu, olası acil durumlarda ve krizlerde ürün, hizmet ve temel ihtiyaçların birlik içerisinde serbest dolaşımını güvence altına almak amacıyla “Tek Pazar Acil Durum Aracı” oluşturulmasına ilişkin yasal çerçeve önerisini AB Konseyi ve Parlamentosu’na sundu. Öneri, AB ülkeleri arasında eşgüdüm sürecinin oluşturulması ve krizlerin ortaya çıkışından önce gerekli önlemlerin alınmasının sağlanarak, sanayi ve ekonomiye yönelik etkilerin azaltılmasını hedefliyor.

Detaylı Bilgi

Yenilikçi KOBİ'ler için Avrupa Ortaklığı Çağrısı

KOBİ'lerin hedef bölgelere özel uluslararası fizibilite projelerinin desteklendiği Yenilikçi KOBİ'ler için Avrupa Ortaklığı Programı kapsamında yeni bir çağrı yayınlandı. Herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı bulunmayan ve proje başına 60.000 Euro hibe verilecek çağrı ile, KOBİ'lerin yenilikçi projeler veya çözümler için piyasa fizibilite çalışmaları yürütmesi ve seçilen hedef ülkede yerel uzmanlarla çalışması bekleniyor.

Detaylı Bilgi

AB ile Kanada arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık ve Ticaret Anlaşması 5. Yılında

AB ile Kanada arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık ve Ticaret Anlaşması (CETA), beş yıldır yürürlükte. AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana iki taraf arasındaki mal ticaretinde %31 oranında artış kaydedilerek 60 milyar euroluk hacme ulaşıldı.

Detaylı Bilgi

G7 Ticaret Bakanları Almanya’da Toplandı

G7 ülkelerinin Ticaret Bakanları, 14-15 Eylül’de Almanya'nın Neuhardenberg şehrinde toplandı. Toplantıda, küresel ekonomideki aksaklıklar, tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliği, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reform süreci ve küresel ticarete yönelik artan tehditlerin ele alınması konuları görüşüldü.

Detaylı Bilgi

AB Enerji Tasarrufu için Önlemler Almaya Devam Ediyor

AB Komisyonu, enerji krizine yanıt amacıyla oluşturduğu “Enerji Piyasalarına Acil Müdahale Teklifini” 14 Eylül’de sundu. Temmuz ayında açıklanan “Kış Paketi” ile AB’nin gaz depolarını doldurma ve gaz talebini azaltma konusunda önceden kararlaştırılan tedbirlerin devamı niteliğini taşıyor. Öneriyle, yoğun saatlerde elektrik kullanımının en az %5 mecburi azaltımı, Mart 2023’e kadar elektrik talebinin en az %10 gönüllü azaltımı ve ayrıca elektrik üretiminde elde edilen yüksek tutardaki beklenmedik kazançlar üzerinden pay alınması hedefleniyor.

Detaylı Bilgi

Von Der Leyen’dan Lityum ve Nadir Elementler Açıklaması

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin lityum ve diğer nadir elementlere yönelik arzını artırarak AB’nin fosil yakıtlarda olduğu gibi dışa bağımlılık sorunu yaşamasını önlemeyi amaçlayan “Avrupa Kritik Hammaddeler Yasasını” duyurdu. Avrupa Birliği’nin ekolojik ve dijital geçişler için ihtiyacı olan lityum ve diğer nadir elementlerin rezervlerinin oluşturulmasında oldukça geri kaldığını belirten Von Der Leyen, bu elementlerin zaman içerisinde petrol ve gazdan daha önemli olacağına dikkat çekerken, Çin’in bu konuda Avrupa’dan yaklaşık 20 yıl ileride olduğunu vurguladı.

Detaylı Bilgi

AB, Rusya ile İmzalanan Vize Anlaşmasını Askıya Aldı

AB Zirvesi, Rusya ile imzalanan vize kolaylaştırma anlaşmasını tamamen askıya aldığını duyurdu. Buna ek olarak vize başvuru ücretinin 35 avrodan 80 avroya yükseltilmesine karar verildiği açıklandı. Karar ile ilgili yapılan açıklamada vize kolaylaştırma anlaşmasının ortak değerleri paylaşan güvenilir ortakların vatandaşları için geçerli olduğu belirtildi.

Detaylı Bilgi