Avrupa İşletmeler Ağı, AB Bülteni

Avrupa birliği, Avrupa işletmeleri ağıAvrupa İşletmeler Ağı

Türkiye’nin 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği ile AB’ye entegre olması ve 2005 yılından itibaren girilen tam üyelik müzakere süreci nedeniyle firmalarımızın sürekli değişiklik gösteren AB uygulamaları ve mevzuatını yakından takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Ancak 180.000 sayfadan fazla ve teknik terminoloji içeren bu mevzuatı firmalarımızın ve özellikle KOBİ’lerimizin uygulamaya geçirmesi oldukça zordur.

Odamız Avrupa Birliği konusundaki uzmanlar ile AB’deki gelişmeleri ve Türkiye’nin uyum çalışmalarını yakından takip ederek sektörlerin AB’ye uyum sürecinde, firmalarımızı düzenli olarak bilgilendirmektedir.

Odamız, Avrupa İşletmeler Ağı - İstanbul (Enterprise Europe Network) olarak KOSGEB İMES Müdürlüğü ve Sabancı Üniversitesi ile birlikte hizmet vermektedir. Avrupa İşletmeler Ağı 66 ülkede 600 üye kurumda çalışan 5000’in üzerinde uzmanıyla uluslararası iş birlikleri kurmak isteyen özellikle KOBİ’lere, ayrıca büyük firmalara ve araştırmacılara hizmet eden dünyanın en büyük ağıdır. Ağda ticaret ve sanayi odaları, teknoloji transfer merkezleri, araştırma merkezleri ve KOBİ’lere destek sağlayan kurumlar yer almaktadır. Her şehir / bölgede farklı kurumlar bir araya gelerek kendi Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumlarını oluşturmaktadırlar.

Amacımız, firmaları uluslararasılaşma, dış ticaret, uluslararası işbirlikleri konularında bilgilendirmek, inovasyon ve Ar-Ge altyapılarını geliştirip firmaların uluslararası pazarda rekabet edebilirliklerini arttırarak uluslararası ortaklıklar kurmalarını sağlamaktır. Bilgilendirme ve altyapı faaliyetleri dışında Avrupa İşletmeler Ağı profil veri tabanı ile firmaların ticari, teknolojik iş ortaklıkları veya ortak Ar-ge projeleri için birbirlerini bulmalarına da aracılık edilmektedir.Bununla birlikte uluslararası b2b ikili görüşme etkinlikleri düzenleyerek firmaların birbirleri ile yüz yüze tanışarak potansiyel ortaklarını bulmaları amaçlanmaktadır; bu tür etkinlikler çoğunlukla fuar, konferans gibi uluslararası etkinliklerde düzenlenmektedir.

Konu hakkında detaylı bilgiye; www.een-istanbul.org adresinde ulaşabilirsiniz.

AB Bülteni

Ülkemizin dış ticaretinde en büyük paydaşlardan biri konumunda olan Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat ile sanayiden ulaştırmaya, enerjiden tarıma kadar birçok boyutta büyük bir dönüşümü hedeflemektedir. Uluslararası ticaret sistemini derinden etkileyecek bu dönüşüm hakkında üyelerimizi bilgilendirmek adına, Avrupa Birliği'nin aldığı kararlar, AB Konseyinin sektörümüzü ilgilendiren kritik açıklamaları ve izlediği politikalar ile ilgili hazırladığımız İSO AB Bültenimizi bilgilerinize sunarız.


Arşivler


AB Bakanlar Konseyi’nin Gündeminde Türkiye Vardı

İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili varılan mutabakatın ardından AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yakınlaşma sürecinin yeniden başlayacağı beklentiler arasındaydı. Türkiye ile ilişkiler, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının bir araya geldiği Bakanlar Konseyi toplantısının gündeminde 2021’den bu yana ilk kez yerini aldı. Toplantıda görüşülen hususlar hakkında basına demeç veren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, iki taraf arasında karşılıklı çıkarların ve beklentilerin bulunduğunun altını çizerek, AB ve Türkiye’nin ortaklaşa çalışması, ortak çıkarlar üzerine yeni eklemelerin yapılması ve mevcut farklılıklarının giderilmesi gerektiği konularında mutabık kalındığını belirtti. Türkiye, AB’den üyelik sürecinin yeniden hareketlendirilmesini, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının yeniden gündeme getirilmesini talep ederken AB, Doğu Akdeniz’de gerginliğin kalıcı bir şekilde azaltılması ve Kıbrıs meselesinin BM kararları uyarınca çözülmesi gerektiği konusunda kararlı tavrını sürdürüyor.

Detaylı Bilgi

Avrupa Komisyonu, Yeşil Lojistik İçin Tebliğ Yayımladı

Avrupa Komisyonu, 11 Temmuz’da yayımladığı tebliğde lojistik sektörünü daha verimli ve sürdürülebilir hâle getirmek üzere çeşitli önlemler alınmasını teklif etti. Öneriler arasında demiryolu altyapısı yönetiminin geliştirilmesi, düşük emisyonlu kamyonlar için teşviklerin artırılması ve yük taşımacılığı emisyonları hakkında daha iyi bilgi sağlanması yer alıyor. Ayrıca demiryolu kapasitesinin daha verimli kullanımı için sınır ötesi iş birliğinin iyileştirilmesi ve şirketlerin sera gazı emisyonlarının karşılaştırılması için ortak bir metodoloji geliştirilmesi de öneriler arasında bulunuyor. Tüm bu önlemler ile Komisyon, Avrupa Yeşil Mutabakatında belirlenen taşımacılıktan kaynaklı emisyonların 2050 yılına kadar %90 oranında azaltılması hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Detaylı Bilgi

Türkiye’nin AB’ye Otomotiv İhracatı %20 Arttı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından derlenen bilgilere göre Türkiye, AB ülkelerine otomotiv ihracatını yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %20 artırdı. Veriler uyarınca Ocak-Haziran 2023 aralığında Türkiye, 190’dan fazla ülke ve bölgeye ürün sattı ve otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %14 artarak 15 milyar 250 milyon 785 bin dolardan yaklaşık 17 milyar 337 milyon dolara yükseldi. Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı AB ülkelerinin başında Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Polonya geliyor. Altı aylık otomotiv ihracatının %44 artış gösterdiği Fransa, bu ülkeler arasında dikkat çekiyor.

Detaylı Bilgi

AB-Yeni Zelanda Serbest Ticaret Anlaşması İmzalandı

AB ve Yeni Zelanda, 2018 yılında başlattıkları müzakereleri 9 Temmuz 2023’te tamamlayarak içinde ticaretin serbestleştirilmesinin de yer aldığı kapsamlı bir Ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşma ile AB ürünlerinin Yeni Zelanda pazarına gümrük vergilerinden muaf olarak girmesi öngörülürken; AB’nin Yeni Zelanda’dan ithalatında ise tarife satırlarının %94’ü anlaşma yürürlüğe girer girmez, %98,5’i ise yedi yılın sonunda gümrük vergisinden muaf olacak. Ayrıca anlaşma ile Yeni Zelanda da Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı’na katılacak. Anlaşmanın iki tarafın da iç onay süreçlerini tamamladıktan sonra 2024 yılı ortasında yürürlüğe gireceği tahmin ediliyor.

Detaylı Bilgi

AB, Çip Yasası Sayesinde 90 Milyar Avrodan Fazla Yatırım Çekti

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çip üretimini desteklemeye yönelik 2022’de hazırlanan yasa sayesinde çip sektörüne 90 milyar avrodan fazla yatırım çekildiğini aktardı. 12 milyar avro yatırım alan Polonya’daki yarı iletken paketleme ve test tesisi ve toplamda 30 milyar avroluk yatırım alan Almanya’daki iki büyük fabrika bahsi geçen yatırımlar arasında öne çıkıyor. Çiplerin yeşil ve dijital dönüşüm ile genel olarak ekonomi için büyük önem taşıdığını belirten von der Leyen, Avrupa sınırları içindeki çip üretiminin Doğu Asya’daki tedarikçilere olan bağımlılığın azaltılması ve tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi için büyük bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Detaylı Bilgi

AB’den Latin Amerika’ya 45 Milyar Avroluk Yatırım

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri için Küresel Geçit Kapısı (Global Gateway) kapsamında 45 milyar avroluk bir yatırım paketi oluşturulacağını ifade etti. Von der Leyen, bu yatırım paketinin “temiz hidrojenden kritik hammaddelere, yüksek performanslı veri kablosu ağından mRNA aşılarının üretimine kadar 135’ten fazla proje” için kullanılacağını aktardı.

Detaylı Bilgi

AB ve Şili “Kritik Hammaddeler” Konusunda İş Birliğini Kuvvetlendiriyor

17-18 Temmuz tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen AB-Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Topluluğu (CELAC) Zirvesi’nde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, AB ve Şili arasında sürdürülebilir hammadde değer zincirleri üzerine bir ortaklık kurmak için Mutabakat Zaptı imzaladı. Ortaklık, temiz enerji ve dijital dönüşüm için gerekli olan kritik hammadde zincirlerinde iş birliğini derinleştirmeyi, madencilik sektöründe hammadde işleme ve yerel katma değerli sürdürülebilir sanayiyi geliştirmeyi, etkin istihdam ile eşgüdümlü olarak sürdürülebilir ekonomik büyümeyi hedefliyor. Bu ortaklığın temiz enerji ve dijital dönüşümde önemli bir rol oynayacağını ifade eden von der Leyen, bir sonraki aşamada operasyonel bir yol haritasının geliştirileceğini de sözlerine ekledi.

Detaylı Bilgi