Avrupa İşletmeler Ağı, AB Bülteni

Avrupa birliği, Avrupa işletmeleri ağıAvrupa İşletmeler Ağı

Türkiye’nin 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği ile AB’ye entegre olması ve 2005 yılından itibaren girilen tam üyelik müzakere süreci nedeniyle firmalarımızın sürekli değişiklik gösteren AB uygulamaları ve mevzuatını yakından takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Ancak 180.000 sayfadan fazla ve teknik terminoloji içeren bu mevzuatı firmalarımızın ve özellikle KOBİ’lerimizin uygulamaya geçirmesi oldukça zordur.

Odamız Avrupa Birliği konusundaki uzmanlar ile AB’deki gelişmeleri ve Türkiye’nin uyum çalışmalarını yakından takip ederek sektörlerin AB’ye uyum sürecinde, firmalarımızı düzenli olarak bilgilendirmektedir.

Odamız, Avrupa İşletmeler Ağı - İstanbul (Enterprise Europe Network) olarak KOSGEB İMES Müdürlüğü ve Sabancı Üniversitesi ile birlikte hizmet vermektedir. Avrupa İşletmeler Ağı 66 ülkede 600 üye kurumda çalışan 5000’in üzerinde uzmanıyla uluslararası iş birlikleri kurmak isteyen özellikle KOBİ’lere, ayrıca büyük firmalara ve araştırmacılara hizmet eden dünyanın en büyük ağıdır. Ağda ticaret ve sanayi odaları, teknoloji transfer merkezleri, araştırma merkezleri ve KOBİ’lere destek sağlayan kurumlar yer almaktadır. Her şehir / bölgede farklı kurumlar bir araya gelerek kendi Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumlarını oluşturmaktadırlar.

Amacımız, firmaları uluslararasılaşma, dış ticaret, uluslararası işbirlikleri konularında bilgilendirmek, inovasyon ve Ar-Ge altyapılarını geliştirip firmaların uluslararası pazarda rekabet edebilirliklerini arttırarak uluslararası ortaklıklar kurmalarını sağlamaktır. Bilgilendirme ve altyapı faaliyetleri dışında Avrupa İşletmeler Ağı profil veri tabanı ile firmaların ticari, teknolojik iş ortaklıkları veya ortak Ar-ge projeleri için birbirlerini bulmalarına da aracılık edilmektedir.Bununla birlikte uluslararası b2b ikili görüşme etkinlikleri düzenleyerek firmaların birbirleri ile yüz yüze tanışarak potansiyel ortaklarını bulmaları amaçlanmaktadır; bu tür etkinlikler çoğunlukla fuar, konferans gibi uluslararası etkinliklerde düzenlenmektedir.

Konu hakkında detaylı bilgiye; www.een-istanbul.org adresinde ulaşabilirsiniz.

AB Bülteni

Ülkemizin dış ticaretinde en büyük paydaşlardan biri konumunda olan Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat ile sanayiden ulaştırmaya, enerjiden tarıma kadar birçok boyutta büyük bir dönüşümü hedeflemektedir. Uluslararası ticaret sistemini derinden etkileyecek bu dönüşüm hakkında üyelerimizi bilgilendirmek adına, Avrupa Birliği'nin aldığı kararlar, AB Konseyinin sektörümüzü ilgilendiren kritik açıklamaları ve izlediği politikalar ile ilgili hazırladığımız İSO AB Bültenimizi bilgilerinize sunarız.


Arşivler


AB Zirvesi’nde Türkiye ile İlişkilerde Kıbrıs Vurgusu

17-18 Nisan’da özel gündemle Brüksel’de toplanan AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye-AB ilişkileri de değerlendirildi. Zirvenin ilk gününde kamuoyuyla paylaşılan bildiride Doğu Akdeniz’deki istikrar üzerine yapılan stratejik tartışmalar ve Türkiye-AB ilişkilerinde Birliğin stratejik yararları doğrultusunda iş birliği ve karşılıklı yarar odaklı ilişkilerin geliştirilmesi vurgulandı. Aynı bildiride, bir süredir yeniden gelişmekte olan Türkiye ile yapıcı etkileşimin, Kıbrıs çözüm müzakerelerinin yeniden başlatılması ve çözüm için ilerleme kaydedilmesi doğrultusunda da uygun bir dönemi vadettiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise “AB ile diyaloğumuzu mütekabiliyet çerçevesinde, AB’nin önümüzdeki dönemde Türkiye’ye yönelik adımlarının hızı, düzeyi ve kapsamına göre ele alacağız” ifadeleri kullanıldı.

Detaylı Bilgi

AB’nin Genişleme Şartları “Üyelik Öncesi Kademeli Entegrasyon” Yaklaşımıyla Güncellenecek

Avrupa Komisyonu, yeni bir genişleme süreci öncesinde hayata geçirilmesi gereken reformları ve bazı AB politikalarının güncellenmesini amaçlayan bir tebliği AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’na sundu. Tebliğ, yeni ülkelerin AB’ye katılması öncesinde iç reformlarla ilgili sürece katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. AB, bir yandan entegrasyonun derinleşmesine yönelik politika incelemelerinin başlatılması, diğer yandan da 2025’in ilk aylarına kadar bu incelemeleri sektörlere özgü olarak farklılaştırarak AB bütçesi (MFF) dâhil çeşitli reform süreçlerine temel oluşturmayı hedeflemektedir. Yeni güncelleme önerisi, değerler, politikalar, bütçe ve yönetişim alanlarını kapsamaktadır.

Detaylı Bilgi

Göç ve Sığınma Paktı, Avrupa Parlamentosu Tarafından Kabul Edildi

Avrupa Parlamentosu, AB göç ve sığınma politikasını yeniden şekillendirmek üzere AB Üye Devletleri ile anlaşarak, “Göç ve Sığınma Paktı” olarak da ifade edilen on yasa tasarısını kabul etti. Bu yasalar, göç baskısı altında olan ülkelere yardım etmeyi, kriz durumlarında dayanışma göstermeyi ve üçüncü ülkelerden gelen göçmenlerin kayıt altına alınmasını içermektedir. Ayrıca, AB üyelerinin sığınmacılara eşit karşılama standartları sağlaması ve güvenli yollarla Avrupa’ya ulaşma imkânı sunulması da öngörülmektedir.

Detaylı Bilgi

AB, Ukrayna’ya Uyguladığı İthalat Vergi ve Kotalarını Askıya Aldığı Uygulamayı Bir Yıl Daha Uzattı

AB kurumları, Ukrayna’dan ithal edilen hassas tarım dışındaki gümrük vergilerini bir yıl daha askıya alma konusunda uzlaştı. Ukrayna’nın AB’ye ihracatına ilişkin ithalat vergileri ve kotalarının 5 Haziran 2025 tarihine kadar uzatılması kararıyla hassas tarım ürünleri piyasasının korunması, bunun karşılığında AB’nin Ukrayna’ya verdiği siyasi ve ekonomik desteğin devam ettirilmesi amaçlanmaktadır. Ukrayna’dan ithal edilen bazı ürünler için belirlenen miktarların aşılması durumunda gümrük vergileri yeniden uygulanacak, bu konudaki denetim Avrupa Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek. Bu düzenleme, AB Üye Devletlerindeki çiftçilerin artan üretim maliyetleri ve diğer sorunlarıyla ilgili yoğun protestoların yaşandığı bir dönemde yürürlüğe koyulmasıyla dikkat çekmektedir.

Detaylı Bilgi

Avrupa Parlamentosu, AB İlaç Reformu Konusunda Görüş Bildirdi

Avrupa Parlamentosu, AB’nin ilaç mevzuatını yenileme önerilerini onayladı. Mevzuatın, inovasyonu teşvik etmek ve ilaçların tedarik güvenliğini, erişilebilirliğini ve uygun fiyatlı olmasını sağlamak için tasarlandığı belirtilirken, öte yandan insan kullanımı için tıbbi ürünleri kapsayan yeni bir tüzük ve yönergeyi içermektedir. Parlamento, yaptığı öneriler doğrultusunda, pazarlama izni alınan ilaçlar için yedi buçuk yıllık minimum düzenleyici veri koruma süresinin alınmasını ve Ar-Ge çalışmaları AB sınırları içerisinde gerçekleştirilmekteyse altı ay ek veri koruma süresinin sağlanmasını talep etmektedir.

Detaylı Bilgi

AB ve Japonya İleri Malzemeler Konusunda Kapsamlı Diyalog Başlattı

AB ve Japonya, ekonominin kritik sektörlerinde kullanılan yeni malzemelerin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapma kararı aldı. İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Iliana Ivanova ve Japonya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikası Yardımcı Bakanı Hiroki Matsuo, AB ve Japonya arasında İleri Malzemeler Üzerine Kapsamlı Diyalogun başlatılacağı kararını kamuoyuyla paylaştı. 27 Şubat’ta kabul edilen İleri Malzemeler Konusunda Sanayi Liderliği için Komisyon tarafından hazırlanan tebliğin ardından gerçekleştirilen bu anlaşma doğrultusunda yeşil ve dijital dönüşümleri destekleyen ve AB’nin ekonomik egemenlik ile stratejik bağımsızlık hedefleri kapsamında önemli bir yer oluşturan ileri malzemeler konusunda güçlendirilmiş bir iş birliğinin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi

Avrupa Merkez Bankası, 2024 Yılında Üç Kez Faiz İndirimi Yapmayı Planlıyor

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot, 2024 yılında üç kez faiz indirimi yapılması için hazırlıkların yapıldığını, bu indirimlerin piyasalar tarafından fiyatlandırıldığını belirtti. Nisan ayı toplantısında faiz değişikliğine gitmeyen AMB, refinansman faizini %4,50; mevduat faizini %4; ve marjinal fonlama faizini %4,75’te sabit tuttu. Avro Alanı enflasyonunun AMB’nin %2 hedefine gerilediğini belirten Knot, planlanan faiz indirimlerinin haziran, eylül ve aralık aylarında gerçekleştirilebileceğini aktardı.

Detaylı Bilgi

AB-ABD Ticaret ve Teknoloji Konseyi, Yapay Zekâ Alanında Anlaşmaya Varmak Üzere

4-5 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenen AB-ABD Ticaret ve Teknoloji Konseyi’nin (TTC) 6. toplantısında yapay zekâ alanında geliştirilecek bir iş birliğini duyurmaya hazırlanıyor. Üzerinde uzlaşıya varılmak üzere olan anlaşma, AB ve ABD arasında yapay zekâ gözetim organları arasında düzenleyici yetkilerin uygulanmasını desteklemeyi amaçlayan bir iş birliği veya diyalog olarak nitelendiriliyor. İkinci odak alanının standardizasyon olması öngörülmekte, iki taraf da yapay zekâ yol haritası ile birlikte gelişmeleri destekleyecek ortak standartlar belirlemeyi amaçlamaktadır. Son olarak, ortak araştırma faaliyetlerinde kamu yararı gözetilerek yapay zekânın kullanımını teşvik etmeye yönelik bir hedef de belirlenmiş bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi