Başta kapasite raporları olmak üzere Odamızda sanayimiz ile ilgili önemli veri oluşmaktadır. Veri Analiz Şubesi bu büyük veriyi analiz ederek Oda içi ve dışında daha katma değerli kullanılmasını sağlar. Bu veri ile ekonomik değerlendirmeler yapılmasına, öngörülerde bulunulmasına ve üyelere yönelik yeni hizmetler oluşturulmasına katkıda bulunur. Verinin oluşturulması ve işlenmesine yönelik teknolojik altyapıyı hazırlar ve yönetir. CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) yaklaşımı ile özellikle üyelerle iletişimin güçlendirilmesine yönelik verileri, şubelerin ihtiyaç duyacağı yeni verileri ve reel sektörle ilgili her türlü veriyi derleyerek veri setini sürekli geliştirir ve güncel tutar. “Veri İletişim Merkezi” çalışmalarının planlamasını yaparak sevk ve idare eder. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Başta kapasite raporları olmak üzere Odamızda sanayimiz ile ilgili önemli veri oluşmaktadır. Veri Analiz Şubesi bu büyük veriyi analiz ederek Oda içi ve dışında daha katma değerli kullanılmasını sağlar. Bu veri ile ekonomik değerlendirmeler yapılmasına, öngörülerde bulunulmasına ve üyelere yönelik yeni hizmetler oluşturulmasına katkıda bulunur. Verinin oluşturulması ve işlenmesine yönelik teknolojik altyapıyı hazırlar ve yönetir. CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) yaklaşımı ile özellikle üyelerle iletişimin güçlendirilmesine yönelik verileri, şubelerin ihtiyaç duyacağı yeni verileri ve reel sektörle ilgili her türlü veriyi derleyerek veri setini sürekli geliştirir ve güncel tutar. “Veri İletişim Merkezi” çalışmalarının planlamasını yaparak sevk ve idare eder. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.