İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi

İhracat İklimi Endeksi

İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit işbirliğinde Türk sanayisini çevreleyen küresel ortamın değerlendirilmesini amaçlayan yeni bir endeks çalışması gerçekleştirilmektedir.

İSO - IHS Markit ortaklığıyla aylık olarak açıklanacak olan Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin (Export Climate Index) amacı, imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçmek ve takip etmektir.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi’nin hesaplanmasında, Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarları arasında yer alan ülkelerin ulusal PMI endekslerinden yararlanılmaktadır. Söz konusu endeksler, IHS Markit tarafından 40’ı aşkın ülkede düzenli olarak yapılan anketlerden elde edilen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.

İhracat İklimi Endeksi, ulusal PMI anketlerindeki PMI üretim endekslerinin bir araya getirilerek ağırlıklandırılmasıyla hesaplanmaktadır. Ağırlıklar, ihracat pazarlarının Türk imalat sektörü ihracatından aldıkları paylara ilişkin istatistikler kullanılarak oluşturulmaktadır.

İhracat İklimi endekslerinin 50,0’in üzerinde olması, ihracat ikliminde iyileşme olduğunu gösterirken 50,0’nin altındaki değerler bozulmaya işaret etmektedir. Ölçülen değer 50,0 eşik düzeyinden ne kadar uzaksa ihracat iklimindeki değişim de o kadar yüksektir. Tüm veriler mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanmaktadır.

Bir ön gösterge niteliğinde olan bu endeks ile ülkemiz ana ihracat pazarlarının gelişimi ve potansiyeli izlenebilmekte, hangi pazarlara odaklanılması gerektiği konusunda ipuçları elde edilebilmektedir.

S&P Global ile yapılan lisans sözleşmesi çerçevesinde İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi adıyla yayımlanan çalışmaya yönelik atıflarda “İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi” ibaresinin kullanılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

İSO Türkiye İhracat İklim Endeksi (Nisan Haber Bülteni) Attach ICI Türkiye Export Climate Index (News Bulletin, April 2024) Attach