İSTANBUL SANAYİ ODASI AFET YÖNETİMİ ŞUBESİ 

Afetler, insanların fiziksel, ekonomik ve sosyal yaşantısının kısa veya uzun süreli olmak üzere kesintiye uğratarak olağan hayatın doğal akışının bozulmasına sebep olmaktadır.

İş dünyası da olası afet durumlarında, olumsuz yönde en çok etkilenen önemli bir toplum bileşeni olarak karşımız çıkmaktadır. Son yıllarda yaşanan afetlerin frekansında, çeşitliliğinde ve zararlarında yaşanan dramatik artışlar sebebiyle, aynı zamanda endüstride afet yönetimiyle ilgili bir takım yeni gelişmelerin literatüre ve uygulamaya dönüşmesi sonucunda İSO yönetimi konuyla ilgili önemli bir yönetim anlayışı benimsemiştir.

Bu amaçla vizyoner bir yaklaşım göstererek, Yönetim Kurulu kararı ile oda bünyesinde "AFETE DAYANIKLI SANAYİ" mottosu ile; “Afet Yönetimi Şubesi" hayata geçirilmiştir.

Hedefimiz; Bütünleşik afet ve acil durum yaklaşımı ile olası iş kesintilerine sebep olabilecek doğa, insan ve teknoloji kaynaklı olaylara karşı, kurumsal olarak can, mal güvenliği ile çevreyi de gözeterek, iş sürekliliğini sağlamaya yönelik, stratejik ve operasyonel faaliyetleri, tüm tehlikeleri göz önünde bulundurarak, tüm afet evrelerini dikkate alarak ve tüm kaynakları etkili ve verimli bir biçimde kullanarak, endüstride yaşanabilecek olası afetlerin zararlarını tüm paydaşlarımız ile birlikte en aza indirmektir.

Tesislerin afet dayanıklılıklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kamu ve yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili tüm taraflarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmesine katkı sağlayacak, bu amaçla, uluslararası kurumlar, kamu ve özel kuruluşlarla birlikte projeler geliştirilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca Meclis çalışma grupları arasında yer alan “Sanayinin Yerleşimi ve Afet Yönetimi Meclis Çalışma Grubu” ile konuyla ilgili proje ve gündem önerileri oluşturularak çalışmaların zenginleştirilmesi hedeflenmektedir.

Bunun yanı sıra; afet yönetimi konusundaki toplantı, konferans ve diğer etkinliklere katılım sağlanarak, odamızın afet yönetimiyle ilgili etki alanını genişletmeyi amaçlıyoruz.

İSO Afet Yönetimi Şubesi Faaliyetleri

  • Sanayi Tesislerinin Afet Dayanıklılık Karnesi Oluşturma Faaliyeti (Sanayi Check-Up)
  • Eğitim Faaliyetleri
  • İSO Kurumsal Afet ve Acil Durum Yönetim Planının Güncellenmesi
  • İSO Afet Koordinasyon Masası 
  • Bilgi, Yöntem ve Politika Oluşturma Faaliyetleri
  • Proje Geliştirme Faaliyetleri
  • Paydaş İlişkileri

 Şube faaliyetlerimiz çalışmaları kapsamında, sanayi tesislerine yönelik olarak SEL RİSK REHBERİ oluşturduk.