İstanbul Enerji Verimliliği Merkezi (İSTKA Projesi)

Enerji, dünya çapında rekabet eden sanayimizin toplam üretim maliyeti içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Sanayimizde %20 ile %30 arasındaki bir oranda verimlilik potansiyeli bulunmakta olup, hammaddenin temininden ürün tüketiciye ulaşana kadar enerjinin verimli olarak kullanılmasının, üretim maliyetlerini azaltıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Bu sebeple, sektörde yaşanan problemleri ve sanayicinin karşılaştığı zorlukları tespit ederek yapıcı çözüm önerileri getirmek, enerji verimliliği konusunda ilgi ve bilgiyi arttırmak adına özendirici ve bilgilendirici çalışmalar yapmak hedeflerimiz arasındadır.

Bu kapsamda Oda olarak üyelerimize yönelik ,

 • 11 Mart 2009’da “Türk Sanayisinde Enerji Verimliliği”
 • 11 Mayıs 2011’de “Enerji Verimliliği - Sanayiye Yönelik Finansman Destekleri”
 • 21 Şubat 2013’de “ISO 50001 Enerji Yönetimi”
 • 9 Eylül 2014’de “Sanayide Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Finansman Yöntemleri Eğitimi”
 • 05 Mayıs 2015’de “Devlet Destekleri Kapsamında Enerji Verimliliği Projelerinin Finansmanı Önündeki Bariyerler başlıklı toplantılar organize ettik.

2014’de Odamız koordinatörlüğünde ve Yıldız Teknik Üniversitesi ortaklığı ile yürüttüğümüz “İstanbul Enerji Verimliliği Merkezi” projesi İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir. Merkez ile sanayi ve üniversite arasında işbirliğinin sağlanması, üniversitede ve sanayide enerji verimliliği kapasitesinin artırılması, firmaların enerji verimliliği potansiyellerinin belirlenmesi ve verimli enerji kullanımına yönelik faaliyetlerin yapılması sağlanmıştır. “İstanbul Enerji Verimliliği Merkezi”nin çalışmaları kapsamında;

 • Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde enerji verimliliği konusunda çalışmalar yürüten akademisyen ve doktora-yüksek lisans öğrencilerinden bir havuz oluşturulmuş
 • Enerji verimliliği etüt ve uygulama çalışması yapmayı düşünen sanayicilerimizin envanteri çıkarılmış
 • Envanter çalışması sonucu seçilen 10 adet tesiste ön etüt çalışmaları gerçekleştirilmiş
 • Pilot bir firmada detaylı etüt yapılmış
 • Enerji verimliliği bilincini artırmaya yönelik 2 adet seminer düzenlenmiş
 • Enerji verimliliğinin alt dallarına yönelik 3 sınıf eğitimi düzenlenmiştir.
 • Makine aksam ve metal eşya sektörünün enerji verimliliğine yönelik durum tespitini belirlemek üzere 10 adet tesis ziyaret yapılmış, bulgular rapor haline getirilmiştir.